Δευτέρα 8 Αυγ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό η επένδυση στις δεξιότητες

  04/08/2022 06:30
Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό η επένδυση στις δεξιότητες

Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό η επένδυση στις δεξιότητες

  04/08/2022 06:30

Kαταλυτικό ρόλο διαδραματίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός για την οικονομία και την κοινωνία του τόπου. Αποτελεί θεμέλιο για ένα νέο, διευρυμένο αναπτυξιακό μοντέλο, βασισμένο στη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία, θέτοντας ισχυρές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και ευημερία. Παράλληλα, εκσυγχρονίζει τη ζωή του ανθρώπου και γίνεται φάρος για πιο δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. 

Κλειδί για την επιτυχή και γοργή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους είναι η διαμόρφωση μιας ψηφιακά ικανής και αποδοτικής κρατικής μηχανής. Εγχείρημα για το οποίο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δέσμευση και στήριξη όλων σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΑΔΔ, ως ο αρμόδιος φορέας ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής μάθησης στη δημόσια διοίκηση και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ως ο αρμόδιος φορέας με οριζόντιες αρμοδιότητες επί θεμάτων ψηφιακής υφής, διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο: «Η επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες των δημοσίων λειτουργών: κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό», η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022, στις 09:00-12:00, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia.

Η εν λόγω ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση των διευθυντικών και ανώτερων στελεχών της δημόσιας υπηρεσίας αναφορικά στο πρόγραμμα αλλά και τις απαιτήσεις και τη σημασία του προγράμματος αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων λειτουργών, το οποίο έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από το Υφυπουργείο και την ΚΑΔΔ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Ψηφιακές Δεξιότητες και Απασχόληση.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε Πολιτικούς προϊστάμενους και Κρατικούς Αξιωματούχους, Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων και Υφυπουργείων και Διευθυντές Τμημάτων,  Χρηματοοικονομικούς Διευθυντές και Υπεύθυνους Στρατηγικού Προγραμματισμού Υπουργείων και Υφυπουργείων, ενώ ως ομιλητές θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους από Κύπρο και εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ημερίδα μπορείτε να βρείτε εδώ

Πληροφορίες Ημερίδας

Αναθέτουσα Αρχή - Διοργανωτής: Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης – Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Υπουργείο Οικονομικών

Συνδιοργανωτής: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συντονισμός: ΙΜΗ

Χρηματοδότηση: Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Μαθησιακή Υποστήριξη της Εφαρμογής Διοικητικών Αλλαγών στη Δημόσια Διοίκηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com, ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας