Τρίτη 9 Αυγ, 2022 | Επικοινωνία
trans gif

Η ύψιστη σημασία του Digital Strategy στο Digital Marketing

  05/07/2022 06:22
Η ύψιστη σημασία του Digital Strategy στο Digital Marketing

Η ύψιστη σημασία του Digital Strategy στο Digital Marketing

  05/07/2022 06:22

Η σημασία του Digital Marketing Strategy είναι τεράστια στον κόσμο του Digital Marketing. Συγκεκριμένα, παρέχει μια καλή κατεύθυνση σε όλες τα Digital Marketing activities, παράλληλα με την ανάπτυξη στόχευσης κοινού, επισκεψιμότητας ιστότοπου και αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand. Τα βασικά στοιχεία μιας στρατηγικής Digital Marketing είναι οι στόχοι, η στρατηγική καναλιού, η στρατηγική περιεχομένου, η στρατηγική μέσων και οι τακτικές που ακολουθούνται. Ο σκοπός μιας στρατηγικής Digital Marketing είναι να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα resources (κανάλια, εργαλεία, άτομα) και να εργαστεί για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, μαζί με τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών, την αξιολόγηση της τρέχουσας και προηγούμενης δραστηριότητας και την ανάθεση δραστηριοτήτων και KPIs σε άτομα της ομάδας.

Τα resource maps προσφέρουν μια καλή διάταξη όλων των απαιτούμενων resources και ο ρόλος τους είναι να επιδεικνύουν τα project requirements σε σχέση με το current availability. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός είναι ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό μιας αποτελεσματικής στρατηγικής Digital Marketing. Οι προϋπολογισμοί περιλαμβάνουν κόστη των media, creative production, διαφημιστικών γραφείων, digital εργαλείων, προσωπικού, εκπαίδευσης κ.α. Επιπλέον, για την υλοποίηση μιας στρατηγικής Digital Marketing είναι ζωτικής σημασίας να εντοπιστούν τα κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν για την καμπάνια, όπως τα social, display, paid search, SEO, email και content, αξιολογώντας τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Αυτά τα κανάλια θα σχηματίσουν στη συνέχεια ένα media plan που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανηθεί ο προϋπολογισμός της διαφήμισης.

Οι ψηφιακές δραστηριότητες μπορούν να ενσωματωθούν με αυτές του παραδοσιακού μάρκετινγκ για να ενισχύσουν την απόδοση σε άλλα κανάλια, όπως η τηλεόραση. Η «διπλή προβολή» με τους θεατές να είναι ενεργοί τόσο σε κινητά τηλέφωνα όσο και στην τηλεόραση, παρέχει περισσότερη αλληλεπίδραση. Ένα παράδειγμα είναι η ενσωμάτωση ενός hashtag σε μια τηλεοπτική διαφήμιση, με αποτέλεσμα ο κόσμος να συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις στο διαδίκτυο.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη δημιουργία μια επιτυχημένης στρατηγικής Digital Marketing; Αδράξτε την ευκαιρία και παρακολουθήστε το DMI SPECIALIST - Professional Diploma in Digital Strategy and Planning που παρέχεται από την ImarComms, Διεθνής Συνεργάτης του Digital Marketing Institute. Το πρόγραμμα ξεκινά ONLINE στις αρχές κάθε μήνα.

Τα προγράμματα είναι υπό την καθοδήγηση των Global Industry Advisory Champions του Digital Marketing Institute, συμπεριλαμβανομένων των Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Microsoft, IBM και HubSpot μεταξύ άλλων. Επιπλέον, είναι διαπιστευμένα από το European Qualification Framework στο Επίπεδο 5.

Διευρύνετε τους ορίζοντές σας και γίνετε Globally Certified Digital Strategy & Planning Specialists!

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DMI SPECIALIST - Professional Diploma in Digital Strategy and Planning  στην ιστοσελίδα της ImarComms ή στο τηλέφωνο 22 443220.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας