Πέμπτη 2 Φεβ, 2023 | Επικοινωνία
trans gif

Το UNIC χτίζει γέφυρες συνεργασίας με την αγορά εργασίας

  30/11/2022 06:33
Το UNIC χτίζει γέφυρες συνεργασίας με την αγορά εργασίας

Το UNIC χτίζει γέφυρες συνεργασίας με την αγορά εργασίας

  30/11/2022 06:33

Η Ημερίδα με τίτλο: “Χτίζοντας Γέφυρες Συνεργασίας με την Αγορά Εργασίας” πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο δράσεων του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας» και οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες και το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα από το Γραφείο Διασύνδεσης. Η Ημερίδα επέτρεψε τη διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών με τον επιχειρηματικό κόσμο, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από την εδραίωση του θεσμού των τοποθετήσεων.

Η ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση ενισχύεται μέσω των τοποθετήσεων, γεγονός που επισημάνθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης που φιλοξένησε η Ημερίδα. Οι μηχανισμοί που μπορούν να αναβαθμίσουν τις τοποθετήσεις και να τους προσδώσουν τα χαρακτηριστικά που θα τις κάνουν ακόμα πιο αποδοτικές, ήταν επίσης μέρος του διαλόγου.

Οι συμμετέχοντες είχαν εξάλλου τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους αρμοδίους τον ρόλο των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών στο εγχείρημα. Παρουσιάστηκε ο σκοπός και η δράση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθώς και τα οφέλη που αποκόμισαν οι φοιτητές και οι επιχειρήσεις μέσα από την διαδικασία τοποθετήσεων φοιτητών ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εμπειρία τοποθέτησης που μοιράστηκαν φοιτητές και επιχειρήσεις με το κοινό, στο πλαίσιο της οποίας διαφάνηκε η αξία του έργου του Γραφείου. Επιπροσθέτως, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλία η οποία ανέδειξε τη σημασία της δημιουργίας κουλτούρας με στόχο την πρακτική εφαρμογή των ακαδημαϊκών γνώσεων.

Σχετικά με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ξεκίνησε να προσφέρει ενεργά τις υπηρεσίες του το 2013, με αρχικό στόχο την προώθηση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε επίπεδο καινοτόμων εφαρμογών.

Από τον Ιούνιο του 2018, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ενεργό εμπλοκή στη διαδικασία τοποθέτησης φοιτητών σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, με την τοποθέτηση να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών τους. Στο  πλαίσιο της λειτουργίας του, το Γραφείο Διασύνδεσης συμβάλλει στην υποστήριξη των φοιτητών σε θέματα εκπαιδευτικής ανάπτυξης, σχεδιασμού σταδιοδρομίας καθώς και στην επαφή τους με την αγορά εργασίας ούτως ώστε να προωθηθεί η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

Η ενσωμάτωση των επιδοτούμενων τοποθετήσεων ως επιλεγόμενο μάθημα στο πλαίσιο  προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου, οχυρώνει τις σχέσεις μεταξύ ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας καθώς το διττό όφελος που προκύπτει μέσα από τις συνεργασίες αυτές, ενδυναμώνει την περαιτέρω εδραίωση και κουλτούρα των τοποθετήσεων. Αφενός δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να αποκτήσουν κάποια εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο, και αφετέρου οι συνεργαζόμενοι φορείς (επιχειρήσεις) έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με φοιτητές και να εντοπίσουν νέα ταλέντα που πιθανώς θα ήθελαν να προετοιμάσουν και να εντάξουν στο δυναμικό τους. 

Πληροφορίες Ημερίδας

Οργανωτής: Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Συντονισμός: ΙΜΗ

Χορηγοί επικοινωνίας: IN Business magazine, REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ, τηλ.: +357 22505555, φαξ: 22679820, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com,  ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

4389663853267031 IMG 7109

4389663212250704 IMG 6840

4389663628466708 IMG 6869

4389663549529190 IMG 6872

4389663281984045 IMG 6901

4389663914264204 IMG 6952

4389663962001122 IMG 6956

4389663790709828 IMG 6975

4389663412558556 IMG 7033

4389663705064181 IMG 7047

4389663347193299 IMG 7058

4389663179490074 IMG 7080

4389663483539921 IMG 7096

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας