Δευτέρα 26 Οκτ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Τα συμπεράσματα που αναμένεται να εγκρίνουν οι 27 της ΕΕ

  01/10/2020 15:37
Τα συμπεράσματα που αναμένεται να εγκρίνουν οι 27 της ΕΕ

Τα συμπεράσματα που αναμένεται να εγκρίνουν οι 27 της ΕΕ

  01/10/2020 15:37
Συμπεράσματα για την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και τη βιομηχανική πολιτική, την αποκατάσταση της κοινής αγοράς, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη, τα δίκτυα δεδομένων με έμφαση τον τομέα της υγείας και την ψηφιακή ευρωπαϊκή ταυτότητα αναμένεται να εγκρίνουν  οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συνέρχονται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προσχέδιο του κειμένου των συμπερασμάτων  που περιήλθε στην κατοχή του ΚΥΠΕ, το "Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη επιστροφής στην κανονική λειτουργία της ενιαίας αγοράς το συντομότερο δυνατό", αντλώντας όμως "τα διδάγματα από την κρίση COVID-19" για να "αντιμετωπίσουμε τον υπολειπόμενο κατακερματισμό, τα εμπόδια και τις αδυναμίες".

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης ​​Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς για μια ισχυρή ανάκαμψη και μια ανταγωνιστική, βιώσιμη Ευρώπη και ζητεί ειδικότερα:

- αυστηρή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την επιβολή της ενιαίας αγοράς της Κομιαιόν·
- άρση των εναπομείναντων αδικαιολόγητων εμποδίων, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών και αποφυγή δημιουργίας νέων ·
- επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου ανταγωνισμού για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και του εξελισσόμενου παγκόσμιου πλαισίου.

"Αυτό το πλαίσιο πρέπει να παρέχει σαφείς κανόνες για τους οικονομικούς φορείς και να υποστηρίζει την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού τομέα. Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα έγκρισης κανόνων σχετικά με τον συστημικό ρόλο και τις ευθύνες των διαδικτυακών πλατφορμών", αναφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει "στο αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των κανόνων ανταγωνισμού από την Κομισιόν, τα πρώτα αποτελέσματα των οποίων έχουν προγραμματιστεί για το 2021. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και η εμφάνιση της ψηφιακής οικονομίας με διαμόρφωση του νέου συστήματος παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης που θα βασίζεται σε μια φιλόδοξη και ισορροπημένη ατζέντα ελεύθερου εμπορίου με τον ΠΟΕ στον πυρήνα του, προστατεύοντας παράλληλα τον εαυτό μας από αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές και διασφαλίζοντας αμοιβαιότητα".

Οι 27 ζητούν ακόμη επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αποτελεσματική χρήση δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της διατήρησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, την υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και την εφαρμογή των απαραίτητων πολιτικών κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Όπως σημειώνεται στο προσχέδιο, η ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για να καταστήσει τη βιομηχανία της πιο βιώσιμη, πιο πράσινη, πιο ανταγωνιστική παγκοσμίως και πιο ανθεκτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Kομσιόν "να εντοπίσει στρατηγικές εξαρτήσεις, ιδίως στα πιο ευαίσθητα βιομηχανικά οικοσυστήματα, όπως για την υγεία, και να προτείνει μέτρα για τη μείωση αυτών των εξαρτήσεων, μεταξύ άλλων με τη διαφοροποίηση της παραγωγής και των αλυσίδων εφοδιασμού, τη διασφάλιση της στρατηγικής αποθεματοποίησης, καθώς και την προώθηση της παραγωγής και επενδύσεων στην Ευρώπη".  Απαιτεί δε "εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και ρυθμιστικού περιβάλλοντος και πλαισίου κρατικών ενισχύσεων που ευνοούν την καινοτομία και διευκολύνουν την πλήρη συμμετοχή των ΜΜΕ".

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί επιπλέον την Κομισιόν να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέα σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, ζητεί την περαιτέρω ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ της χρήσης κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων όσον αφορά βασικά τεχνολογικά έργα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την ανοικτή συμμετοχή των ΜΜΕ, την ανάπτυξη της αυτονομίας της ΕΕ στον διαστημικό τομέα και μια πιο ολοκληρωμένη αμυντική βιομηχανική βάση.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην πρόταση της Κομισιόν για έναν νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες έως τα τέλη του τρέχοντος έτους και καλεί την Κομισιόν να παρουσιάσει, έως τον Μάρτιο του 2021, μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πυξίδα η οποία εκθέτει τις συγκεκριμένες ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030. Μια τέτοια πυξίδα θα οδηγήσει στην καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές ψηφιακές ικανότητες και δυνατότητες και θα περιγράφει τα μέσα και τα βασικά ορόσημα για την επίτευξη των φιλοδοξιών μας, αναφέρουν οι 27 στο προσχέδιο.

Ζητούν δε προώθηση στόχων όπως "της ευρωπαϊκής ανάπτυξης της επόμενης γενιάς ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των υπερυπολογιστών και της κβαντικής πληροφορικής, του blockchain και της τεχνητής νοημοσύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο · ανάπτυξη ικανοτήτων σε στρατηγικές ψηφιακές αλυσίδες αξίας, ειδικά μικροεπεξεργαστές ·επιτάχυνση της ανάπτυξης πολύ υψηλής χωρητικότητας και ασφαλών υποδομών δικτύου - συμπεριλαμβανομένων των ινών και του 5G - σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση · ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προστατεύεται από απειλές στον κυβερνοχώρο, να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας, ιδίως μέσω κβαντικής κρυπτογράφησης, και να διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα για σκοπούς δικαστικής και επιβολής του νόμου · απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών για την επίτευξη των φιλόδοξων περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων δράσης που περιλαμβάνονται στο πακέτο του Ιουλίου · αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων στα εκπαιδευτικά συστήματα."
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας