Δευτέρα 27 Ιαν, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Ανεξέλεγκτη αντιπαράθεση-Χαρτοπόλεμος Ελεγκτικής Υπηρεσίας και Προεδρικού

  18/07/2019 17:31
Ανεξέλεγκτη αντιπαράθεση-Χαρτοπόλεμος Ελεγκτικής Υπηρεσίας και Προεδρικού

Ανεξέλεγκτη αντιπαράθεση-Χαρτοπόλεμος Ελεγκτικής Υπηρεσίας και Προεδρικού

  18/07/2019 17:31

Συνέχεια στην αντιπαράθεση που ξέσπασε με την Κυβέρνηση, μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσής για το Προεδρικό, δίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία. Τα όσα καταγράφονται στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έφεραν την αντίδραση του Προεδρικού, με τον Προϊστάμενο Διοίκησης της Προεδρίας, αλλά και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Πρόδρομο Προδρόμου, να τοποθετούνται επί του θέματος.

Ο Πρόδρομος Προδρόμου υπέδειξε σήμερα πως το Προεδρικό αναμένει ότι θα ασκείται έλεγχος με σχολαστικότητα και όχι με σχολαστικισμό. Συγκεκριμένα, είπε, δεν μπορεί να γίνονται δυσμενή σχόλια για την απασχόληση αριθμού συμβούλων από την Προεδρία τη στιγμή που αυτό το ζήτημα καλύπτεται από Νόμο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνεται στο Προϋπολογισμό, έχει ήδη γίνει εκτενής συζήτηση με κάθε διαφάνεια στη Βουλή και θα έπρεπε να είναι κατανοητό ότι οι Σύμβουλοι επιλέγονται κατά την κρίση της Προεδρίας και λαμβάνοντας υπόψη ειδικά κριτήρια που σχετίζονται με το πρόγραμμα και το έργο διακυβέρνησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Προδρόμου προς Ελεγκτική Υπηρεσία: Έλεγχος με σχολαστικότητα, όχι σχολαστικισμό

Μάλιστα, υπογράμμισε περαιτέρω ότι υπάρχουν στην Εκθεση παραλείψεις γεγονότων και τεκμηρίων, όπως το ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη με δημόσια διαδικασία η εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων. Παρά ταύτα, συνέχισε, έρχεται στη δημοσιότητα μια παρατήρηση του παρελθόντος και δημιουργεί εντυπώσεις.

*Η Ελεγκτική Υπηρεσία επανήλθε με σημερινή της ανακοίνωση στην οποία σημειώνει πως «είναι δικαίωμα της Προεδρίας να διαφωνεί με τις συστάσεις μας, θεωρούμε όμως ατυχή την αναφορά πως είναι «είναι λυπηρό, αλλά και απαράδεκτο να δημιουργούνται παραπλανητικές ή και ψευδείς εντυπώσεις».

«Αυτό που καταγράφουμε είναι πως, η μη προκήρυξη των θέσεων δεν μπορεί να οδηγεί σε αυθαιρεσίες. Ήδη η Βουλή νομοθέτησε ως προς τη διαδικασία πρόσληψης των κοινοβουλευτικών συνεργατών. Εισηγηθήκαμε ότι, κατ΄ ανάλογο τρόπο, θα πρέπει η Προεδρία να καθορίζει στον Προϋπολογισμό τις ανάγκες της σε συμβούλους - συνεργάτες, το ύψος της αμοιβής τους ανάλογα με τα καθήκοντα της θέσης και τα απαραίτητα προσόντα. Εισηγηθήκαμε επίσης όπως για σκοπούς διαφάνειας να δημοσιοποιούνται τα ονόματα, τα προσόντα, η θέση και η αμοιβή των συμβούλων που επιλέγονται», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Καταγράψαμε, συνεχίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία,  το γεγονός ότι από το 2014 η Προεδρία παράνομα εργοδοτεί αρχιτέκτονα, χωρίς να υπάρχει καν σύμβαση μαζί του, για να βοηθά στη λειτουργία της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ότι ο συγκεκριμένος ρόλος θα μπορούσε να ανατεθεί μετά από ανοικτό διαγωνισμό.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Νέες φωτιές στις σχέσεις Κυβέρνησης-Γενικού Ελεγκτή με φόντο την Έκθεση για το Προεδρικό


Διαβάστε αυτούσια τη συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας:

Επίσης άλλοι δύο σύμβουλοι εργοδοτούνται σε Τεχνικές Επιτροπές χωρίς καμία διαδικασία επιλογής και χωρίς να έχουν συνάψει σύμβαση. Για αυτές τις δύο θέσεις εισηγηθήκαμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, αν θεωρεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 του Νόμου 73(Ι)/2016, μπορεί να εξαιρέσει αυτές από το πεδίο εφαρμογής του νόμου, αλλά στη συνέχεια, όχι να αναθέσει απευθείας τις συμβάσεις αυτές δίνοντας την εντύπωση βολέματος συγκεκριμένων προσώπων, αλλά να καταρτίσει κατάλογο κατάλληλων προσώπων (που σίγουρα δεν είναι μόνο 2) και να ζητήσει από όλους την υποβολή προσφορών για επιλογή αυτών που θα παρέχουν τις υπηρεσίες μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Η απάντηση της Προεδρίας ήταν γενικά πως οι εισηγήσεις για επιλογή των ατόμων που στελεχώνουν τις Τεχνικές Επιτροπές, γίνονται από τον Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας, κατόπιν συνεννόησης και με την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα και ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαν να προκηρυχθούν προσφορές για τις εν λόγω θέσεις.

Καταγράψαμε ότι στο Κονδύλι «Συνέδρια, Σεμινάρια στο εξωτερικό» για το 2017 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €252.000 και στη συνέχεια εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις  ύψους €748.500. Η πραγματική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των €1.000.429 ενώ για το προηγούμενο έτος (2016) ανήλθε στις €454.166. Ποσό ύψους €277.137 αφορούσε δαπάνες για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, ποσό €237.244 αφορούσε σε πληρωμές για ενοικίαση και ναύλωση πτήσεων, ποσό €462.467 για αποζημίωση για έξοδα συντήρησης εξωτερικού και €23.582 για ενοικίαση αιθουσών για συνεντεύξεις Τύπου. Προβήκαμε δε σε εισηγήσεις όπως σε περιπτώσεις ταξιδίων που είναι εκ των προτέρων γνωστά να γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης φτηνών εισιτηρίων, αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία της εξασφάλισης προσφορών δεν είναι δυνατό να ακολουθείται απαρέγκλιτα όταν οι υπηρεσίες που αγοράζονται αφορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω των συχνών και συνήθως απρόβλεπτων αλλαγών που επιβάλλουν οι υποχρεώσεις του.

Στην ανακοίνωση της Προεδρίας χρησιμοποιήθηκε η φράση ότι η δαπάνη «εκτοξεύτηκε» (ως αυτή να προέρχεται από τη δική μας Έκθεση) και μετά αποδόθηκε όλη η αύξηση «αποκλειστικά στις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις δύο διασκέψεις για την Κύπρο».

Στην Έκθεση μας καταγράφεται ξεχωριστά το κονδύλι των €237.244 για ναύλωση πτήσεων λόγω των διασκέψεων αυτών. Η πρόσθετη όμως αύξηση κατά περίπου €300.000 για αεροπορικά εισιτήρια (όχι με ναυλωμένες πτήσεις) και έξοδα συντήρησης εξωτερικού δεν οφείλεται αποκλειστικά στις διασκέψεις αυτές.

  • Καταγράψαμε προβλήματα στο έλεγχο κίνησης οχημάτων και το γεγονός ότι συγκεκριμένος Σύμβουλος παράνομα είχε στο σπίτι του στο Παραλίμνι το κρατικό αυτοκίνητο για τρεις εβδομάδες όταν ήταν με άδεια ανάπαυσης. Η απάντηση της Προεδρίας ήταν πώς κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου των διακοπών του, ο Σύμβουλος έπρεπε να εκπροσωπήσει την πολιτεία σε εκδηλώσεις, μνημόσυνα και κηδείες  αγνοουμένων.
  • Ως προς την καταγραφή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, η σύσταση μας ήταν ότι, η Υπηρεσία μας αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα του γεγονότος ότι πρόκειται για υπαλλήλους που εργάζονται στο Προεδρικό Μέγαρο, πολλές φορές απογεύματα ή και νύκτες, θεωρεί όμως ότι καμία δικαιολογία δεν μπορεί να προβληθεί για την μη καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης κάθε υπαλλήλου, η οποία μπορεί μεν να είναι εκτός του κανονικού ωραρίου της δημοσίας υπηρεσίας, μπορεί να είναι ακανόνιστη και όχι σταθερή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταγράφεται ώστε να ασκείται ο αναγκαίος έλεγχος. Καταγράψαμε επίσης την απάντηση που μας είχε δοθεί ότι το θέμα θα τύχει επανεξέτασης με την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής του χρόνου προσέλευσης υπαλλήλων, το οποίο υλοποιείται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Είναι δικαίωμα της Προεδρίας να διαφωνεί με τις συστάσεις μας, θεωρούμε όμως ατυχή την αναφορά πως είναι «είναι λυπηρό, αλλά και απαράδεκτο να δημιουργούνται παραπλανητικές ή και ψευδείς εντυπώσεις».

Στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων του κρατικού προϋπολογισμού, κατατίθεται από κάθε Τμήμα και Υπηρεσία και λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής των παρατηρήσεων μας. Καλούμε την Βουλή των Αντιπροσώπων να ασκήσει την εξουσία αυτή που της παρέχει η νομοθεσία κατά την εξέταση του επόμενου κρατικού Προϋπολογισμού και, ασκώντας τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό έλεγχο, να συμβάλλει στην ορθολογιστική διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας