Τρίτη 10 Δεκ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Απογοητευμένοι και οργισμένοι οι Κύπριοι-Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος τους

  18/06/2019 06:57
Απογοητευμένοι και οργισμένοι οι Κύπριοι-Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος τους

Απογοητευμένοι και οργισμένοι οι Κύπριοι-Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος τους

  18/06/2019 06:57

Ενδιαφέροντα στοιχεία και συμπεράσματα, όσον αφορά τη στάση και την αντίληψη των πολιτών στις δώδεκα χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου καταγράφονται στη μεγάλη σχετική έρευνα της «Kάπα Research», που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, και πραγματεύεται τη διαχρονική στάση και αντιλήψεις των πολιτών στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ανατολικής Μεσογείου. 

Στην έρευνα απάντησαν εννέα χιλιάδες 241 πολίτες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Τουρκιά, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, το Κόσοβο, το Ισραήλ, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Αλβανία.

Η έρευνα διεξήχθη με τυχαία δειγματοληψία από τις 5 Μαρτίου μέχρι τις 19 Απριλίου και σε αυτήν απάντησαν πολίτες των πιο πάνω χωρών, άνω των 17 ετών. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις, και για αυτές εργάστηκαν 127 ερευνητές και εννέα επόπτες. Από την Κύπρο απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο 602 άτομα τον περασμένο Απρίλιο.

Η συγκεκριμένη έρευνα χωρίζεται σε 12 μέρη, τα οποία θα παρουσιάσουμε πιο κάτω αναλυτικά.

Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης θα παρουσιαστούν οι ενότητες 1, 2, 3 και 4, που αφορούν την οικονομική επάρκεια, τα συναισθήματα και τους φόβους των πολιτών, τις σχέσεις τους με άλλες χώρες, ποιες είναι οι ισχυρότερες χώρες στην περιοχή, καθώς και την εκτίμηση της συνολικής κατάστασης στη χώρα τους. 

Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται την οικονομική επάρκεια των λαών των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου, καθώς και τα συναισθήματα και τους φόβους τους.

Αναφορικά με τα εισοδήματά τους, πιο ευχαριστημένοι φαίνεται να είναι οι πολίτες του Ισραήλ, της Ρουμανίας και της Τουρκίας με το 29%, το 23% και το 22% αντίστοιχα, να απαντούν πως αυτά επαρκούν για να ζουν καλά και τους περισσεύουν για να αποταμιεύουν. Όσον αφορά τους Κύπριους, μόλις το 17% έδωσε αυτή την απάντηση. Το 46% των Κυπρίων απάντησε πως επαρκεί για όλα όσα χρειαζόμαστε, το 25% απάντησε πως επαρκεί μόνο για τα απαραίτητα και το 11% ότι δεν επαρκεί ούτε για τα απαραίτητα.

Πιο δυσαρεστημένοι με τα εισοδήματά τους εμφανίζονται οι Κοσοβάροι, οι κάτοικοι των Σκοπίων, οι Λιβανέζοι και οι Αλβανοί.

Όσον αφορά τις προσδοκίες τους για τα επόμενα χρόνια, πιο αισιόδοξοι για βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης εμφανίζονται οι Ισραηλινοί, οι Αιγύπτιοι και οι Κοσοβάροι, ενώ πιο απαισιόδοξοι είναι οι Βούλγαροι και οι Λιβανέζοι.


Οι Κύπριοι, πάντως, εμφανίζονται ως οι πιο οργισμένοι από τους λαούς των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου, αφού στο ερώτημα, «ποιοι ή ποια συναισθήματα θα λέγατε ότι αισθάνεστε πιο συχνά στην καθημερινότητα σας», στην Κύπρο την πρώτη θέση καταλαμβάνει η απογοήτευση (47), ακολουθεί η οργή  (46), η ελπίδα (25), ικανοποίηση (13) και χαρά (8).

Στο ερώτημα «τι φοβάστε περισσότερο», 27% των ερωτηθέντων στην Κύπρο απάντησαν την φτώχεια, 24% τις εξωτερικές απειλές από άλλες χώρες και το 14% τη βία και την εγκληματικότητα. Σε σχέση με τον μέσο όρο των 12 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα, η Κύπρος έχει ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό όσον αφορά τις εξωτερικές απειλές, αφού στους λαούς των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου η συγκεκριμένη απάντηση λαμβάνει μόλις το 7%.

Η δεύτερη ενότητα της έρευνας αφορά τις σχέσεις με άλλες χώρες και οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα, ποια ή ποιες χώρες έχουν επισκεφθεί από τις χώρες της περιοχής.

Στις πρώτες τρεις απαντήσεις των υπολοίπων χωρών, η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται σε αυτές των Ελλήνων, των Ισραηλινών, των Τούρκων και των Λιβανέζων.

Οι Κύπριοι απάντησαν την Ελλάδα, την Αίγυπτο και το Ισραήλ ως τις τρεις χώρες που έχουν επισκεφθεί περισσότερες φορές.

Ως προς τη στάση τους προς τις υπόλοιπες χώρες, για την Κύπρο απάντησε αρνητικά μόλις 1% των ερωτηθέντων και στις 12 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Θετικά απάντησαν 44%, ενώ ουδέτερα επίσης 44%. Πιο εχθρικά διακείμενοι οι λαοί της περιοχής είναι προς την Τουρκία, με το 27% να έχει αρνητική στάση.


Στην ερώτηση σε «ποια χώρα θα θέλατε να ζήσετε αν εγκαταλείπατε τη χώρα σας, η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις δύο δημοφιλέστερες απαντήσεις των Σέρβων, των Ελλήνων, των Ισραηλινών, των Βουλγάρων και των Τούρκων. Από την πλευρά τους οι Κύπριοι, αν θα εγκατέλειπαν την Κύπρο, η συντριπτική τους πλειοψηφία θα ήθελε να ζήσει στην Ελλάδα και ένα 8% στο Ισραήλ.

Η τρίτη ενότητα της έρευνας αφορά τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες οι πιο οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της περιοχής μας είναι το Ισραήλ (34%), η Τουρκία (26%), και η Ελλάδα (16%), με την Κύπρο να ακολουθεί στην τέταρτη θέση (2%).

Πιο ισχυρή στρατιωτικά στην έρευνα εμφανίζεται η Τουρκία (38%), ακολουθεί το Ισραήλ (24%) και η Ελλάδα (11%). Η Κύπρος βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μαζί με το Κόσοβο και τα Σκόπια.

Όσον αφορά την πολιτισμική ανάπτυξη στην έρευνα εμφανίζεται στην πρώτη θέση η Ελλάδα (24%), ακολουθεί η Τουρκία (11%), το Ισραήλ (9%), ενώ η Κύπρος βρίσκεται στην έκτη θέση (1%).

Στην ερώτηση ποια χώρα έχει τα καλύτερα πανεπιστήμια, 18% των ερωτηθέντων απάντησαν το Ισραήλ, 11% η Τουρκία και 5% η Ελλάδα. Η Κύπρος βρίσκεται στην 8η θέση με 1%.

Στην ερώτηση ποια χώρα έχει τα καλύτερα νοσοκομεία, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 29%, το Ισραήλ με 20%  και η Ελλάδα με 3%. Η Κύπρος βρίσκεται στην έκτη θέση με 1%.

Ακόμα και στην ερώτηση για τον καλύτερο τουριστικό προορισμό η Κύπρος δεν καταλαμβάνει καμία από τις πρώτες θέσεις. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα (31%), η Τουρκία (20%), η Αίγυπτος (8%), ενώ η Κύπρος βρίσκεται στην τέταρτη θέση με μόλις 3%.
 


Το σύνολο των ερωτηθέντων κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση, «ποια χώρα θα ισχυροποιηθεί ή θα αποδυναμωθεί στην περιοχή τα επόμενα χρόνια».

Το 50% των ερωτηθέντων θεωρεί πως το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί. Ακολουθεί η Τουρκία με 43%, η Ελλάδα με 39% και η Κύπρος με 32%. Το 40% των ερωτηθέντων θεωρούν πως δεν θα αλλάξει τίποτα για την Κύπρο, ενώ μόλις το 7% θεωρούν πως η χώρα μας θα αποδυναμωθεί.
 

Η τέταρτη ενότητα της έρευνας αφορά την εκτίμηση της συνολικής κατάστασης της χώρας. 

Το 30% των Κυπρίων θεωρούν πως η χώρα οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 56% ότι η χώρα οδεύει προς την λάθος. Οι Κύπριοι, θεωρούν πως τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης (σ.σ. η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ), το δημόσιο χρέος και η ακρίβεια και αύξηση των τιμών.


Ως την καλύτερη δεκαετία για τη χώρα οι Κύπριοι θεωρούν αυτή του 1990 (36%), ενώ ακολουθεί αυτή του 2000 (25%), του 1980 (15%) ενώ ως χειρότερες εμφανίζονται αυτή του 1970 και του 2010.

Στην ερώτηση για το αν η οικονομία της χώρας σε σχέση με πριν 2-3 χρόνια βελτιώνεται ή χειροτερεύει, οι απόψεις διίστανται. Το 37% των Κυπρίων, απάντησαν ότι χειροτερεύει, το 32% ότι βελτιώνεται και το 29% ότι παραμένει στάσιμη.


Όσον αφορά γενικότερα την κατάσταση σε νευραλγικούς τομείς, το 45% των Κυπρίων θεωρούν πως η οικονομία έχει καλές προοπτικές, το 39% ότι η χώρα καταπολεμά επαρκώς την τρομοκρατία, το 37% ότι έχει καλές διεθνείς συμμαχίες, το 47% πως η Κύπρος είναι μια δημοκρατική χώρα , το 72% ότι έχει καλά πανεπιστήμια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 93% και 92% αντίστοιχα, θεωρούν πως δεν είναι αρκετά ισχυρή στρατιωτικά και πως δεν καταπολεμά επαρκώς τη διαφθορά.
 
Η ταυτότητα της έρευνας


 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας