Σάββατο 25 Μαϊ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Βαρύτατες ευθύνες στον Χάρη από Ερευνητική για τον Συνεργατισμό

  06/03/2019 12:24
Βαρύτατες ευθύνες στον Χάρη από Ερευνητική για τον Συνεργατισμό

Βαρύτατες ευθύνες στον Χάρη από Ερευνητική για τον Συνεργατισμό

  06/03/2019 12:24
Τον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη καταδεικνύει ως τον μεγαλύτερο υπεύθυνο για την καταστροφική πορεία του Συνεργατισμού από το 2014 και μετέπειτα, η έκθεση της τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
 
Όσον αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η έκθεση επισημαίνει ότι αποσιώπησε πλήρως τις δραματικές εξελίξεις οι οποίες λάμβαναν χώραν την περίοδο αυτή(σ.σ. το 2014)
 
«Είτε γιατί δεν ήθελε να έχει πολιτικό  κόστος εν όψει εκλογών είτε γιατί ήθελε ν’ αποτρέψει τις περαιτέρω καταθετικές εκροές. Οποιαδήποτε εξήγηση και να δεχθούμε δεν ήταν μια παράλειψη η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την τελική κατάρρευση του ΣΠΤ η οποία ακολούθησε μερικούς μήνες μετά», αναφέρει χαρακτηρίστηκα η έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής.  
 
 
Και συνεχίζει:
 
«Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρει κάποια ευθύνη για τα όσα οδηγούσαν στην εσπευσμένη πώληση μέρους της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα είναι γιατί διατήρησε στο Υπουργείο Οικονομικών πρόσωπο το οποίο για μία περίοδο πέραν των τεσσάρων ετών δεν κατόρθωσε να οδηγήσει τον ΣΠΤ έξω από την καταστροφική πορεία που εν
γνώσει του ακολούθησε.
 
Η απομάκρυνση του κ. Γεωργιάδη από το Υπουργείο Οικονομικών έστω και καθυστερημένα ενδεχόμενα να έδιδε στο ΣΠΤ μια άλλη προοπτική μακριά από τις παλινωδίες, τις εμμονές για διατήρηση μη ικανών διευθυντικών στελεχών στην ΣΚΤ και αδυναμία αντίληψης των κινδύνων στους οποίους οι πολιτικές του με βεβαιότητα οδηγούσαν».
 
Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια τα ευρήματα της Ερευνητικής Επιτροπής που αφορούν τις ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Οικονομικων:  
  
27.10.2 Ενδεχόμενη ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 
Εδώ θα πρέπει να εκκινήσουμε από την διαπίστωση ότι ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά ούτε και το Υπουργικό Συμβούλιο είχαν άμεση εμπλοκή με τις εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώραν στη ΣΚΤ η ευρύτερα στον ΣΠΤ από την ανακεφαλαιοποίηση και μετέπειτα. Και εδώ πολύ συνοπτικά θα πρέπει να υπομνήσουμε κάποια γεγονότα.
 
α. Το Υπουργικό Συμβούλιο σε δύο περιπτώσεις η πρώτη το 2013 η δεύτερη το 2015 αποφάσισαν την ανακεφαλαιοποίηση του ΣΠΤ. Αυτές οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκαν στην βάση σαφών εκτιμήσεων, τις οποίες παραθέσαμε πιο πάνω ότι ο Συνεργατισμός ήταν βιώσιμος.
 
β. Το κράτος κατέστη ο κατά 99% μέτοχος της ΣΚΤ αλλά την διαχείριση αυτής της ιδιοκτησίας είχε κατά ένα απόλυτο και αποκλειστικό τρόπο ο Υπουργός Οικονομικών ο οποίος και λάμβανε καθοριστικές αποφάσεις για τα μεγάλα ζητήματα αλλά και παρακολουθούσε την καθημερινή πορεία των συμβαινόντων στην ΣΚΤ μέσον του κ. Διονυσίου ο οποίος τον ενημέρωνε με τακτικές εκθέσεις αλλά και κατ’ ευθείαν προσωπικές επαφές.
 
Δεν υπήρχε θεσμοθετημένη διαδικασία ενημέρωσης του Προέδρου και του Υπουργικού Συμβουλίου επί τακτικής βάσης για την πορεία του ΣΠΤ. Δεν έχουμε δε στοιχεία ότι το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος ετύγχαναν οποιασδήποτε επί τούτου ενημέρωσης σε έκτακτη βάση.
 
γ. Η επόμενη σημαντική απόφαση την οποίαν έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν αυτή στις 31/5/2017 η σχετική με την αποκρατικοποίηση. Ήταν όπως έχουμε εξηγήσει μια σημαντική απόφαση, η οποία μάλιστα πυροδότησε αρνητικές εξελίξεις για την πορεία του ΣΠΤ. Ο Πρόεδρος όμως και το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον μας δεν ήταν ενήμεροι τη στιγμή της απόφασης για τις πολλαπλές αντιδράσεις που υπήρχαν για τον τρόπο αποκρατικοποίησης και ιδιαίτερα για το πολύ επίμαχο ζήτημα της δωρεάν παραχώρησης μετοχών.
 
δ. Μετά την 31/5/2017 εντοπίζουμε άλλες τρείς συνεδρίες όπου υπήρξε συζήτηση και απόφαση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για τα ζητήματα του ΣΠΤ και ειδικότερα της ΣΚΤ. Μία στις 8/2/2018 και μία άλλη στις 28/3/2018. Με απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στην παραχώρηση οικονομικής στήριξης προς
την ΣΚΤ. Κρίσιμη επίσης ήταν η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 15/6/2018 όταν λήφθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για την πώληση μέρους της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα.
 
ε. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε ενημέρωση για τις επερχόμενες δυσμενείς εξελίξεις παρά μετά την συνάντηση που είχε με την Διοικητή της ΚΤΚ στις 13/9/2017 όταν πλέον τα γεγονότα έτρεχαν προς ακραίες λύσεις. Δεν γνωρίζουμε αν μετά την ενημέρωση που έτυχε από την κα Γιωρκάτζη συζήτησε το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό του. Ο κ. Γεωργιάδης απέφυγε να μας παράσχει οποιαδήποτε σαφή πληροφόρηση. Επέμενε στην αόριστη τοποθέτηση ότι ενημέρωνε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά δεν διευκρίνισε ούτε πότε ούτε πως.
 
στ. Υπάρχουν τρία περαιτέρω θέματα τα οποία σχετίζονται με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα οποία χρήζουν κάποιου σχολιασμού.
 
1. Από την συζήτηση η οποία έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 31/5/2017 φαίνεται ότι ο Πρόεδρος ευνοούσε την δωρεάν παραχώρηση μετοχών γιατί ενδεχόμενα την έβλεπε σαν ένα μέτρο το οποίο θα του απέφερε κάποιο πολιτικό
όφελος εν όψει μάλιστα επερχόμενων προεδρικών εκλογών. Υπενθυμίζουμε δε εδώ και κάτι το οποίο ανάφερε ενώπιον μας η κα. Γιωρκάτζη ότι η απόφαση για δωρεάν παραχώρηση μετοχών λήφθηκε με πολιτικά κριτήρια. Το ερώτημα
όμως είναι αν ο Πρόεδρος αποδέχθηκε να έχει πολιτικό όφελος γνωρίζοντας ότι αυτό θα οδηγούσε σε καταστροφικές συνέπειες για την πορεία του ΣΠΤ. Έχουμε ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος δεν είχε επίγνωση των συνεπειών τις οποίες μια τέτοια απόφαση θα επέφερε.
 
2. Σε σημείωμα εξ άλλου του κ. Διονυσίου ημερ. 24/1/2018 προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών τον ενημερώνει για κινδύνους που αναμένονται στο άμεσο μέλλον και συνιστά ενημέρωση του Προέδρου της
Δημοκρατίας το οποίο ήταν αίτημα και της Επιτροπείας της ΣΚΤ. Προκύπτει επομένως και από αυτό το έγγραφο ότι ο Πρόεδρος δεν είχε τύχει μέχρις εκείνης της στιγμής ενημέρωσης από τον Υπουργό Οικονομικών για τις επερχόμενες δυσμενείς εξελίξεις, ούτε είχε συζητήσει το πρόβλημα με την Επιτροπεία της ΣΚΤ.
 
3.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μια πληρέστερη εικόνα για τα πολύ κακώς έχοντα στον ΣΠΤ από τις 19/1/2018 όταν η κα. Γιωρκάτζη είχε συνάντηση μαζί του στο Προεδρικό Μέγαρο και τον ενημέρωσε για τις επερχόμενες δυσμενείς
εξελίξεις.
 
Στην επιστολή της Διοικητού ίδιας ημερομηνίας επισυνάπτεται υπόμνημα στο οποίο καταγράφονται τα διαχρονικά προβλήματα της ΣΚΤ από το 2015 και εντεύθεν και το γεγονός ότι η ΕΚΤ την αξιολογεί με την χαμηλότερη
εποπτική βαθμολογία ένεκα μιας σειράς αδυναμιών στις οποίες ήδη επανειλημμένα αναφερθήκαμε. Προειδοποιεί για τους επερχόμενους κινδύνους ένεκα της απόφασης της ΕΚΤ να προχώρηση στην διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου αποτέλεσμα του οποίου ήταν η διακοπή της προσπάθειας άντλησης κεφαλαίων, ενώ παράλληλα υπήρξε αύξηση στις εκροές καταθέσεων όχι άσχετη με την προεκλογική εκστρατεία.
 
Η κα. Γιωρκάτζη προειδοποιεί αναφέροντας “…θεωρώ επιβεβλημένο όπως το κράτος προβεί και στις δικές του ενέργειες, αλλά ενδεχομένως και σε διάφορες επαφές σε πολιτικό επίπεδο προς αποτροπή ανεπιθύμητων εξελίξεων και καταστάσεων”.
 
Να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε στην κατοχή μας και δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε απαντητική επιστολή του Προέδρου στα πιο πάνω. Ούτε η κα. Γιωρκάτζη στην ενώπιον μας κατάθεση της διευκρίνισε σε τι είδους μέτρα ή ενέργειες σε πολιτικό και άλλο επίπεδο ανέμενε ότι ο Πρόεδρος θα μπορούσε να προχωρήσει.
 
Αγνοούμε αν ο Πρόεδρος είχε προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες όπως η Διοικητής εισηγείται. Απλά υποθέτουμε ότι αν είχαν ληφθεί κάποια μέτρα αυτά θα ήταν γνωστά στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και θα έκαμνε αναφορά σ’ αυτά κατά την ενώπιον μας κατάθεση του όταν μάλιστα κατά τρόπον πιεστικό η Επιτροπή τον ερωτούσε για τον βαθμό ενημέρωσης του Προέδρου επί των προβλημάτων του ΣΠΤ.
 
Με κάποια σχετική βεβαιότητα θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Πρόεδρος δεν έδωσε συνέχεια στα όσα η κα. Γιωρκάτζη του εισηγείται. Γεννάται βεβαίως το παρεπόμενο ερώτημα αν στο σημείο στο οποίο είχαν φθάσει τα πράγματα θα μπορούσαν οι οποιεσδήποτε ενέργειες του να αποτρέψουν τα πλέον δυσάρεστα. Όταν έτυχε ενημέρωσης από την Διοικητή ο επιτόπιος έλεγχος βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη από τις 10/1/2018 και γνωρίζουμε ήδη ότι αυτό το γεγονός οδήγησε την ΣΚΤ σε μία πορεία μη αναστρέψιμη εφ’ όσον η εξεύρεση κεφαλαίων καθίστατο κατ’ αυτόν τον τρόπο πλέον αδύνατη.
 
Είναι βεβαίως γεγονός ότι ο Πρόεδρος αποσιώπησε πλήρως τις δραματικές εξελίξεις οι οποίες λάμβαναν χώραν την περίοδο αυτή. Είτε γιατί δεν ήθελε να έχει πολιτικό κόστος εν όψει εκλογών είτε γιατί ήθελε ν’ αποτρέψει τις περαιτέρω καταθετικές εκροές. Οποιαδήποτε εξήγηση και να δεχθούμε δεν ήταν μια παράλειψη η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την τελική κατάρρευση του ΣΠΤ η οποία ακολούθησε μερικούς μήνες μετά.
 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει ο μεγάλος υπεύθυνος για την καταστροφική πορεία το ΣΠΤ από το 2014 και μετέπειτα ήταν ο Υπουργός Οικονομικών.
 
Διορίσθηκε σαν τέτοιος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και παρέμεινε στο Υπουργικό του Συμβούλιο όχι μόνον μετά τον Σεπτέμβρη του 2017 όταν πλέον ο Πρόεδρος έλαβε γνώσιν μετά την συνάντηση του με την κα. Γιωρκάτζη για δυσάρεστες εξελίξεις που επέρχονται. Διατηρήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και μετά τον Ιανουάριο του 2018 παρά το γεγονός ότι η Διοικητής κατέστησε σαφές ότι ο ΣΠΤ έβαινε προς καταστροφικές εξελίξεις με απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονομία ευρύτερα.
 
Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φέρει κάποια ευθύνη για τα όσα οδηγούσαν στην εσπευσμένη πώληση μέρους της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα είναι γιατί διατήρησε στο Υπουργείο Οικονομικών πρόσωπο το οποίο για μία περίοδο πέραν των τεσσάρων ετών δεν κατόρθωσε να οδηγήσει τον ΣΠΤ έξω από την καταστροφική πορεία που εν
γνώσει του ακολούθησε.
 
Η απομάκρυνση του κ. Γεωργιάδη από το Υπουργείο Οικονομικών έστω και καθυστερημένα ενδεχόμενα να έδιδε στο ΣΠΤ μια άλλη προοπτική μακριά από τις παλινωδίες, τις εμμονές για διατήρηση μη ικανών διευθυντικών στελεχών στην ΣΚΤ και αδυναμία αντίληψης των κινδύνων στους οποίους οι πολιτικές του με βεβαιότητα οδηγούσαν. Είναι αρκετό να υπενθυμίσουμε τις αντιφατικές του δηλώσεις μεταξύ της θέσης του ότι ο Συνεργατισμός έπρεπε να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει δηλαδή στους πολίτες και της ενώπιον μας δήλωσης του ότι η πώληση της ΣΚΤ στην Ελληνική ήταν η τέλεια λύση γιατί αποκόπτονται “τα τοξικά περιουσιακά στοιχεία και έχουμε τράπεζες καθαρές”.
 
 
27.8 Ο Υπουργός Οικονομικών
 
«Οι ευθύνες του Υπουργού Οικονομικών υπήρξαν βαρύτατες για την κατάρρευση του ΣΠΤ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κατ’ αναλογία παρόμοιες με τις ευθύνες του όποιου μεγαλομετόχου ιδιωτικής εταιρείας, η οποία καταλήγει σε διάλυση λόγω κακοδιαχείρισης του ιδίου.
 
Ήταν ο εκπρόσωπος του κράτους και συμμετείχε στην διαμόρφωση της στρατηγικής της ΣΚΤ. Είχε επίσης την κύρια, αν όχι την αποκλειστική ευθύνη να παρακολουθεί αν η πορεία του ΣΠΤ ήταν σύμφωνη με τις δεσμεύσεις τις οποίες είχε αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία. Είχε ή θα έπρεπε να έχει την απόλυτη ευθύνη όσων τεκταίνονταν στην ΣΚΤ.
 
Είχε τον κύριο λόγο στην επιλογή των κατάλληλων μελών της Επιτροπείας της ΣΚΤ με δικαίωμα διορισμού και παύσης τους αν αποδεικνύονταν ανεπαρκείς. Η δικαιολογία του ότι εγκρίνονταν τελικά από τους επόπτες και ήταν
ευθύνη τους αν θα συνέχιζαν να παραμένουν ή όχι σαν μέλη της Επιτροπείας είναι επιφανειακή. Είναι ο ιδιοκτήτης ο οποίος είχε την ύστατη ευθύνη αν η επιχείρηση του θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζουμε δε ότι δε δίστασε να ζητήσει την παύση ικανών μελών της Επιτροπείας τα οποία ασκούσαν κριτική σε αποφάσεις κυρίως της Ανώτερης Διεύθυνσης ή της πλειοψηφίας της Επιτροπείας.
 
Άμεσα ή έμμεσα ευθυνόταν και για την καταλληλότητα και ικανότητα των ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Τράπεζας. Παρόλον ότι η ευθύνη διορισμού τους δεν ήταν κατά τρόπον άμεσον δική του, όφειλε να παρακολουθεί και να γνωρίζει τις επιδόσεις τους. Και μιλούμε ειδικότερα γι’ αυτές του Γενικού Διευθυντή. Αν διαπίστωνε την
ακαταλληλότητα τους, είχε την εξουσία να υποδείξει στην Επιτροπεία να λάβει μέτρα αντικατάστασης τους. Η επιλογή του κ. Χατζηγιάννη δεν ήταν, για λόγους που ήδη εξηγήσαμε, ό,τι καλύτερο για την ΣΚΤ. Η απομάκρυνση του όμως από τον Υπουργό Οικονομικών δεν ήταν εύκολη απόφαση λόγω της στενής φιλικής τους σχέσης.
 
Ο Υπουργός Οικονομικών είχε από πολύ ενωρίς επανειλημμένες και μερικές φορές αυστηρές προειδοποιήσεις, τόσο από τους επόπτες στην Κύπρο, όσο και κυρίως από τους ευρωπαίους επόπτες, για την πολύ πτωχή και αδύνατη εταιρική διακυβέρνηση της ΣΚΤ. Ουδέν όμως έπραξε. Δεν έχουμε μαρτυρία ενώπιον μας ούτε για μια έστω προειδοποίηση την οποίαν τους έδωσε όπως βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, Επιτροπεία και Διεύθυνση, ή ακόμη προειδοποίηση ότι θα προχωρήσει σε αντικατάσταση τους. Τους άφησε να συνεχίζουν την κακοδιαχείριση και την αδιέξοδη πορεία τους.
 
Ο Υπουργός Οικονομικών είχε ενημέρωση πάνω σε πολύ τακτές προθεσμίες με σημειώματα, τα οποία ετοίμαζε ο εκπρόσωπος του στη ΣΚΤ, ο οποίος και παρακάθετο στις συνεδρίες της Επιτροπείας. Γνώριζε επομένως από πρώτο χέρι τη διαχείριση της Τράπεζας και τις αποφάσεις της για τα καίρια θέματα, τα οποία την απασχολούσαν.
 
Μείωση των ΜΕΧ, πρόσληψη προσωπικού, αποφάσεις περί δαπανών. Αν η ενημέρωση που είχε δεν ήταν η δέουσα και ερχόταν σε σύγκρουση με όσα τον ενημέρωναν οι επόπτες, τότε η ευθύνη του έγκειται στο γεγονός ότι διατήρησε κάποιον σαν εκπρόσωπο του στην Τράπεζα, ο οποίος δεν του παρείχε ορθή και ικανοποιητική ενημέρωση.
 
Είναι μεγάλη η ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών για την λανθασμένη πορεία την οποία έλαβε η διαδικασία αποκρατικοποίησης. Η εμμονή του στην πρόταση για παραχώρηση δωρεάν μετοχών προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση των ευρωπαίων ιδιαίτερα εποπτών (παρακάμπτουμε τις αντιδράσεις πολλών υπευθύνων φορέων στην Κύπρο, τις οποίες αναφέραμε πιο πάνω). Αντιδράσεις οι οποίες εκδηλώθηκαν με ποικίλους τρόπους, αλλά άφησαν αδιάφορο τον Υπουργό Οικονομικών. Είναι δε ενδεικτικό του τρόπου που τους αντιμετώπιζε αυτό που δήλωσε στην ενώπιον μας κατάθεση του, ότι οι επόπτες δεν έχουν δικαίωμα να πουν στον μέτοχο τι θα κάμει τις μετοχές του. Η ευθύνη του μεγεθύνεται από το γεγονός ότι ένεκα της λανθασμένης πορείας προς αποκρατικοποίηση, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές έχασαν κάθε εμπιστοσύνη και ελπίδα ότι η ΣΚΤ μπορούσε να ανακάμψει. Πρόσθεσαν στις κακές
επιδόσεις στην εταιρική διακυβέρνηση και στην αδυναμία μείωσης των ΜΕΧ και την κακή προοπτική αποκρατικοποίησης. Αποφάσισαν την διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου, ο οποίος διέκοψε την ομαλή πορεία αποκρατικοποίησης. Τους οδήγησε στο τέλος στην επιβολή ακραίων λύσεων. Ή την διάλυση ή την πώληση. Τελικά μεθοδεύτηκε η πώληση προς αποφυγήν της χειρότερης λύσης της άτακτης διάλυσης.
 
 
Πρέπει δε εδώ να θυμίσουμε κάτι το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών ανάφερε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, ότι η πώληση ήταν ένας πολύ καλός τρόπος αποκρατικοποίησης. Μήπως αυτό τον ενδιέφερε από την αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου επανειλημμένες αρχικά δηλώσεις του ότι ο Συνεργατισμός έπρεπε να επιστρέψει εκεί όπου ανήκε;
 
Η ευθύνη όμως του Υπουργού Οικονομικών εντοπίζεται και σε λανθασμένες αποφάσεις ή ενέργειες του σε άλλα επί μέρους θέματα στα οποία θα κάμουμε μια δειγματοληπτική αναφορά:
 
1. Είχε πλήρη ενημέρωση για την διαπραγμάτευση και την απευθείας ανάθεση στην Altamira. Αποδέχθηκε, με τον τρόπο αυτό, την απευθείας ανάθεση ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ ύψους €7 δις στην μόνη εταιρεία εξωτερικού, την οποία με την γνώση του ιδίου εισήγαγε και επέβαλε ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ.
 
Δεν αμφισβήτησε ούτε την ορθότητα της απόφασης, ούτε διερωτήθηκε για την πολύ καθυστερημένη δημιουργία της πλατφόρμας από τη στιγμή που κάτι τέτοιο θεωρήθηκε αναγκαίο.
 
2. Είχε κάθε ευκαιρία συζήτησης και λήψης διορθωτικών αποφάσεων για τα κρίσιμα προβλήματα του ΣΠΤ στο πλαίσιο της Επιτροπής Διασφάλισης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Δεν παρέστη σε καμμιά από τις συνεδρίες της Επιτροπής ακόμη και όταν η Διοικητής της ΚΤΚ τον Ιούνιο του 2017 τον προειδοποιούσε για την επερχόμενη κρίση. Είχε μια άλλη ευκαιρία συζήτησης και προσπάθειας αντιμετώπισης της κρίσης στο πλαίσιο ενός Steering Committee, το οποίο είχε συμφωνηθεί μεταξύ του και της Διοικητού της ΚΤΚ και η οποία θα λειτουργούσε σε ανώτατο επίπεδο. Αγνόησε το κάλεσμα της κας Γιωρκάτζη για λειτουργία και αυτής της Επιτροπής ακόμη και στο αποκορύφωμα της κρίσης.
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας