Τετάρτη 23 Μαϊ, 2018 | Επικοινωνία
trans gif

Η Βουλή ενέκρινε το νομοσχέδιο για την αδήλωτη εργασία

  19/05/2017 20:40
Η Βουλή ενέκρινε το νομοσχέδιο για την αδήλωτη εργασία

Η Βουλή ενέκρινε το νομοσχέδιο για την αδήλωτη εργασία

  19/05/2017 20:40
Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα σε νόμο το νομοσχέδιο και ενέκρινε τους κανονισμούς για την αντιμετώπιση και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
 
Προηγουμένως υπερψήφισε τροπολογία του ΔΗΣΥ με την οποία παρέχεται στο αρμόδιο τμήμα η δυνατότητα να προσλαμβάνει με σύμβαση επιθεωρητές.
 
Η νέα νομοθεσία διαλαμβάνει την επιβολή διοικητικών προστίμων ύψους €500 έως €10.000, ανάλογα με τον αριθμό των αδήλωτων μισθωτών και το χρονικό διάστημα για το οποίο διαπιστώνεται η παράβαση. με την οροφή των 10.000 ευρώ πρόστιμο να ισχύει μόνο για εργοδότες που απασχολούν μέχρι δέκα ασφαλισμένους μισθωτούς.
 
Περαιτέρω η νέα νομοθεσία διαλαμβάνει ότι το διοικητικό πρόστιμο για αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα κυμαίνεται μεταξύ €200 και €5.000, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της παράβασης.
 
Σημειώνεται ότι οι πρόνοιες του νόμου δεν εφαρμόζονται σε νοικοκυριά που απασχολούν οικιακά εργαζόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε μέλη του νοικοκυριού.
 
Η νέα νομοθεσία εισαγάγει την υποχρέωση κάθε εργοδότη να εγγράφεται ως τέτοιος το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της ημέρας κατά την οποία αναμένει ότι θα αποκτήσει την ιδιότητα του εργοδότη και η υποχρέωση κάθε αυτοτελώς εργαζομένου να αποτείνεται για εγγραφή στο πλησιέστερο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το αργότερο μέχρι την ημέρα έναρξης της απασχόλησής του,
 
Περαιτέρω, για παροχή νομικών εργαλείων πάταξης εισάγεται το τεκμηρίου ελάχιστης περιόδου απασχόλησης, ίσης με έξι μήνες, καθώς και ελάχιστου ποσού αποδοχών αδήλωτου μισθωτού, ίσο με μιάμιση φορά το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, (αντιστροφή του βάρους της απόδειξης στον εργοδότη).
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας