Πέμπτη 23 Ιαν, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Στην Ολομέλεια το ωράριο Αστυνομίας και οι θητείες ΠτΔ και βουλευτών

  06/12/2019 07:12
Στην Ολομέλεια το ωράριο Αστυνομίας και οι θητείες ΠτΔ και βουλευτών

Στην Ολομέλεια το ωράριο Αστυνομίας και οι θητείες ΠτΔ και βουλευτών

  06/12/2019 07:12

Πληθώρα νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου θα βρίσκονται και αυτή την Παρασκευή ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση, μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και την ετοιμασία των σχετικών εκθέσεων.

Ξεχωρίζουν, ανάμεσα σε άλλα, η εναρμόνιση του ωραρίου της Αστυνομίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας, οι περιορισμοί στις θητείες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας και των βουλευτών, η τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου με την οποία συντομεύονται οι διαδικασίες έξωσης, η κατάργηση της εγγυητικής για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους, καθώς και η τροποποίηση του Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νόμου με ενσωμάτωση πρόνοιας που παρατείνει την προθεσμία υποβολής αίτησης για εξασφάλιση του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου.

Για αρκετά από τα σχέδια νόμου δεν υπήρξε ομοφωνία στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και τα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Αναλυτικά:

1. Οι περιορισμοί στις θητείες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο αλλά και σε πρόταση νόμου του προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργου Λιλλήκα και επιχειρείται και στις δύο περιπτώσεις η τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του Συντάγματος. Η διαφορά είναι ότι με το νομοσχέδιο καθορίζεται ανώτατο όριο δύο συνεχών θητειών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας και τριών συνεχών θητειών για το αξίωμα του βουλευτή, ενώ η πρόταση νόμου διαφοροποιείται ως προς το ότι προτείνει για το μεν αξίωμα του ΠτΔ δύο οποιεσδήποτε και όχι απαραίτητα δύο συνεχείς θητείες, για τους δε βουλευτές δύο οποιεσδήποτε θητείες και όχι τρεις συνεχείς.

Το αιτιολογικό που συνοδεύει και τα δύο σχέδια νόμου είναι η αποφυγή δημιουργίας πολιτικού κατεστημένου και πρόληψης της διαφθοράς στη δημόσια ζωή.

2. Η εναρμόνιση του ωραρίου της Αστυνομίας με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας έγκειται σε τροποποίηση κανονισμών, οι οποίοι διαλαμβάνουν μείωση της εβδομαδιαίας περιόδου απασχόλησης κατά 30 λεπτά το έτος 2020, περαιτέρω μείωση κατά 60 λεπτά το 2021 και περαιτέρω μείωση επίσης κατά 60 λεπτά το 2022.Σημειώνεται ότι με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς, η κανονική εβδομαδιαία περίοδος απασχόλησης των μελών της Αστυνομίας είναι διάρκειας 40 ωρών.

Η τροποποίηση των κανονισμών, βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προτείνεται όπως τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2020.

3. Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής προωθήθηκε και η πρόταση νόμου του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη, με την οποία γίνεται εισήγηση όπως το όριο ηλικίας που μπορεί άτομο να υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του βουλευτή μειωθεί στα 21 χρόνια από τα 25 που ισχύει σήμερα.Το σκεπτικό του εισηγητή της πρότασης, με την οποία επιχειρείται η τροποποίηση του άρθρου 64 του Συντάγματος, είναι ότι με τη μείωση του ορίου ηλικίας θα παρασχεθεί η δυνατότητα στους νεότερους να έχουν ενεργό ρόλο και λόγο στα πολιτικά δρώμενα.

4. Η τροποποίηση του Περί Ενοικιοστασίου Νόμου αφορά σε πρόταση νόμου των βουλευτών του ΔΗΣΥ Ν. Νουρή, Γ. Γεωργίου, Ε. Δίπλαρου και Μ. Μαυρίδη και χρειάστηκαν οκτώ συνεδρίες, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2018, για να πάρει το κείμενο την τελική του μορφή.Σκοπός της πρότασης είναι η εξώδικη επίλυση της διαφοράς μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή όταν ο τελευταίος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαδικασίες ανάκτησης ιδιοκτησίας και είσπραξης των οφειλόμενων ενοικίων.

Με τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορηθεί και το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων, το οποίο από πλευράς του θα έχει τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος ανάκτησης κατοχής εντός έξι μηνών όταν πρόκειται για ιδιωτικά καταλύματα και εντός τριών μηνών όταν πρόκειται για καταστήματα και επαγγελματικά υποστατικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, οι εισηγητές αποφάσισαν να αναθεωρήσουν την πρόταση ώστε αυτή να διαλαμβάνει ότι δεν θα επιτρέπεται η καταχώρηση εκ μέρους του ενοικιαστή απάντησης σε αίτηση για ανάκτηση κατοχής, εκτός εάν αυτός παρουσιάσει στο πρωτοκολλητείο του δικαστηρίου αποδεικτικό πληρωμής των καθυστερημένων ενοικίων. Εάν στη συνέχεια υπάρξει νέα παράλειψη, τότε ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να προχωρήσει μονομερώς σε απόδειξη της υπόθεσής του.

5. Η κατάργηση της εγγυητικής για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους αφορά σε πρόταση νόμου του βουλευτή του ΔΗΣΥ Μ. Μαυρίδη, ο οποίος προτείνει αντικατάσταση της εγγυητικής με υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη. Βάσει της δήλωσης αυτής θα δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα επαναπατρισμού του εργαζόμενου στην περίπτωση που αυτός κριθεί αναγκαίος, νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπο θα έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για τον σκοπό αυτό.

Στην περίπτωση που το άτομο εντοπιστεί και ο εργοδότης αρνείται να επιβαρυνθεί με τα έξοδα επαναπατρισμού, τότε το ποσό θα μετατρέπεται σε αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

6. Τέλος και σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Νόμου, στην Ολομέλεια οδηγήθηκε πρόταση των βουλευτών του ΑΚΕΛ Ανδρέα Φακοντή, Ευανθίας Σάββα και Σκεύης Κουκουμά που προνοεί παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για εξασφάλιση επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου.Με την υφιστάμενη νομοθεσία, η προθεσμία τερματίζεται στις 31 Δκεμβρίου 2019, ενώ με την πρόταση προτείνεται παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, αν και χαρακτήρισε αρκούντως ικανοποιητική την υφιστάμενη προθεσμία, εντούτοις δεν έφερε ένσταση στην ψήφιση της πρότασης νόμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας