Δευτέρα 28 Σεπ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Τελική αγόρευση Κ. Ευσταθίου στην υπόθεση πινακίδων του Δ. Πάφου

  19/11/2019 11:57
Τελική αγόρευση Κ. Ευσταθίου στην υπόθεση πινακίδων του Δ. Πάφου

Τελική αγόρευση Κ. Ευσταθίου στην υπόθεση πινακίδων του Δ. Πάφου

  19/11/2019 11:57
Με την τελική αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου Ανδρέα Νικολάου, δικηγόρου Κωστή Ευσταθίου συνεχίστηκε σήμερα η υπόθεση των πινακίδων του Δήμου Πάφου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, που συνεδριάζει στην Πάφο.

Στην σημερινή του αγόρευση ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι αυτό που κυριαρχεί ως εύρημα και συμπέρασμα αλλά και εικόνα η οποία προκύπτει από τη μαρτυρία, η οποία είναι ενώπιον του Δικαστηρίου, και δη η μαρτυρία της Κατηγορούσας Αρχής, είναι ότι, δεν υπήρξε σε κανένα απολύτως σημείο καθ ΄όλη τη διάρκεια του μακρού και ουσιώδους χρόνου στη βάση του κατηγορητηρίου, στέρεα βάση πάνω στην οποία θα πρέπει το Δικαστήριο να διαμορφώσει άποψη και να καταλήξει σε γεγονότα περί των εργασιών, περί των έργων τα οποία έλαβαν χώρα και τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση, ώστε να καταλήξει σε ευρήματα.

Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε, πως είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι μετά από τη μακρά αυτή διαδικασία δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν πόσες πινακίδες υπήρχαν εντός των δημοτικών ορίων της Πάφου κατά την καταλογιζόμενη περίοδο του κατηγορητηρίου. Δεν γνωρίζουμε συνέχισε, ούτε αυτή τη στιγμή που εξετάζεται η υπόθεση πόσες πινακίδες υπάρχουν, πόσες έχουν αντικατασταθεί, τροποποιηθεί, καταστραφεί ή ανανεωθεί, τουλάχιστον όσον αφορά την λαμπρότητα και αντανακλαστικότητά τους.

Όπως ανέφερε ο Κωστής Ευσταθίου δεν γνωρίζει ουδείς ούτε και κανένα πρόσωπο ήταν σε θέση να φωτίσει το Δικαστήριο, πόσος ήταν ο όγκος των υλικών, των πινακίδων, των αντανακλαστικών μεμβρανών, λαμαρινών και άλλα, τα οποία εισήλθαν στην αποθήκη του Δήμου Πάφου και βεβαίως εκτίμησε, το ίδιο παραμένει άγνωστος ο αριθμός όσων εξήλθαν από τις αποθήκες κατά τον ουσιώδη χρόνο, είτε προς την κατασκευή νέων, επιδιόρθωση, ή αντικατάσταση παλαιών ή καταστραφεισών.

Επιπρόσθετα ανέφερε, πως ουδέποτε έγινε καταγραφή της αποθήκης, δεν υπήρξε ποτέ πρακτικό παράδοσης ή παραλαβής, ούτε καν όταν ο πελάτης του, επαύθη από τα καθήκοντα του,  έλαβε χώραν οιαδήποτε, έστω και απλοϊκή καταμέτρησή ή πρακτικό παράδοσης ή παραλαβής.

Είπε ακόμη πως δεν γνωρίζει ουδείς, πόσω δε μάλλον το Δικαστήριο , πόσες ήταν οι διαδρομές οι οποίες  έλαβαν χώρα ή έγιναν από τις Κρατικές Αποθήκες ή από τους προμηθευτές του Δήμου προς τις αποθήκες,  τι και πόσα μεταφέρθηκαν σε κάθε διαδρομή και που αυτά χρησιμοποιήθηκαν.

Αποτέλεσμα συνέχισε των πρωτοφανών, όπως τα χαρακτήρισε, κενών στην μαρτυρία της κατηγορούσας αρχής είναι η εγγενής αδυναμία που προκύπτει για σύγκριση, μέτρηση, ανάλυση ποσοτήτων στις οποίες βασίζεται πρώτιστα η υπόθεση , προκειμένου να εξαχθεί το οιοδήποτε συμπέρασμα. 
 
Ο συνήγορος υπεράσπισης του 5ου κατηγορούμενου σημείωσε πως σ’ αυτή την υπόθεση υπάρχει μια σαθρή, όπως υποστήριξε, βάση γεγονότων πάνω στα οποία δεν μπορεί να κτίσει η Κατηγορούσα Αρχή.

Υποστήριξε ότι δεν αποδείχθηκε η ακρίβεια και η ορθότητά των μετρικών σταθμών, δηλαδή του μέσου το οποίο χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μετρηθούν οι πινακίδες, κατά μήκος ή κατά πλάτος. Επίσης είπε, πως δεν επιχειρήθηκε καν να παρουσιαστεί μαρτυρία περί του κατά πόσον το «μέτρο» ή η κορδέλα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ορθές και ανταποκρίνονται στα επιτρεπόμενα μέτρα και σταθμά. Πρόσθεσε δε, πως δεν επιχειρήθηκε και δεν φωτογραφήθηκε το σημείο από το οποίο εκκινούσε η μέτρηση μιας εκάστης των πινακίδων. 

Αναφερόμενος στη μαρτυρία των  Κυριάκου Πύργο και Χρ. Κυπριανού, ο κ. Ευσταθίου υποστήριξε πως διακρίθηκαν από μια άνευ προηγουμένου εχθρότητα εναντίον του πελάτη του αλλά και της αλήθειας. Σύμφωνα με τον Κωστή Ευσταθίου, η μαρτυρία βρίθει από κενά, και δεν παρουσιάζει ούτε σαφήνεια, ούτε συνέχεια, ενώ  αναφέρθηκε και στην επιφανειακή και ρηχή, όπως την χαρακτήρισε, προσέγγιση που έκαναν οι ανακριτές κατά την έρευνα της υπόθεσης. 

Χαρακτήρισε ωστόσο πολύ σημαντική την μαρτυρία του Αριστείδη Στυλιανού, ο οποίος κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου αναφορικά με τις επιταγές του Δήμου Πάφου προς εξόφληση των οφειλομένων προς τις εταιρείες ΑLMA και ETNA. Οι επιταγές, ανέφερε ο κ. Ευσταθίου, αφορούν ποσά τα οποία δεν μπορούν να σχετιστούν επ’ ουδενί με τις κατηγορίες του κατηγορητηρίου.

Γενικώς υποστήριξε, δεν έχει προσκομιστεί μαρτυρία η οποία να σχετίζεται προς τα ποσά του κατηγορητηρίου, τα οποία ο πελάτης του κατηγορείται ότι έκλεψε και μοίρασε με τους υπόλοιπους συγκατηγορούμενους του, όπως αναφέρουν οι κατηγορίες. 

Αναφερόμενος στη μαρτυρία του Κώστα Λιασίδη ο κ. Ευσταθίου είπε πως προσπάθησε μέσω της κατάθεσης του και του συγκεκριμένου τρόπου προσέγγισης των ζητημάτων της υπόθεσης, να προσδιορίσει αριθμητικώς και μαθηματικώς με βάση τη ζημιά την οποία υπέστη ο Δήμος Πάφου, τα κλοπιμαία.

Όντως είπε ο δικηγόρος, προχώρησε σε μια παρουσίαση και ανάλυση γεγονότων, η οποία πιθανόν να είχε νόημα, εάν τα γεγονότα αυτά ερείδοντο όντως και αδράζονταν, όπως είπε,  πάνω σε μια βάση η οποία να επιτρέπει συλλογισμούς και ευρήματα.

Ο κ. Ευσταθίου υπογράμμισε ωστόσο πως δεν είναι έτσι τα πράγματα, και πως το γεγονός της μη ύπαρξης βάσης γεγονότων και το ότι ουδέποτε και ουδείς γνώριζε ή καταμέτρηση το απόθεμα ή το περιεχόμενο των αποθηκών, των εισροών και εκροών, των αγορών και των προμηθειών εν γένει, θέτει εκ ποδών, όπως είπε, ολόκληρο το συλλογισμό του μάρτυρος αυτού.

Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε, πως το μεγάλο πρόβλημα σ΄ αυτή την υπόθεση είναι και το γεγονός ότι θεωρείται και καταλογίζεται ως κλοπή από την Κατηγορούσα Αρχή οποιαδήποτε ζημιά προέκυψε εξ’ αιτίας και κατά την χαώδη κατάσταση πραγμάτων που υπήρχε στο Δήμο Πάφου.

Προκειμένου, συνέχισε, να αποδειχθεί κλοπή όπως επιμένει το  κατηγορητήριο, θα πρέπει να εξευρεθεί το ποσό το οποίο έτυχε του παράνομου χειρισμού είτε δια της οικειοποιήσεως, είτε δια της αφαιρέσεως του, προκειμένου να το αποστερηθεί ο Δήμος Πάφου από τους κατηγορούμενους.

Πρόσθεσε ακόμη πως οι ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του Δήμου, της ανώτερης ηγεσίας , των ανώτερων και ανώτατων στελεχών του, δεν μπορεί, όπως υποστήριξε, να θεμελιώσει κλοπή ούτε κατάχρηση εξουσίας με βάση το κατηγορητήριο.

Ο κ. Ευσταθίου αναφέρθηκε ακολούθως στην αδυναμία εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής του προσδιορισμού της αξίας ενός εκάστου ή όλων μαζί των προϊόντων ή των υλικών τα οποία είτε δια τεχνάσματος, είτε άλλως πως εκλάπησαν από τον πελάτη του και τους συγκαρηγορούμενους του.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου Ανδρέα Νικολάου, υποστήριξε πως δεν έχει αποδειχθεί προϊόν κλοπής και ποσό κλοπής στη βάση των γεγονότων τα οποία έχουν αποδειχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι διευθυντές των εταιρειών πινακίδων ΕΤΝΑ και ΑΛΜΑ, Χρίστος Ιωάννου και Σωτήρης Αντωνιάδης και ο δημοτικός υπάλληλος Ανδρέας Νικολάου.

Όλοι οι κατηγορούμενοι απάντησαν μη παραδοχή στα αδικήματα που αντιμετωπίζουν, αυτά της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς καταδολίευση, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, πλαστογραφία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, κλοπή από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψης. 

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 25 Νοεμβρίου 2019 στις 09.00 το πρωί για συνέχιση των τελικών αγορεύσεων καθώς και τις ημερομηνίες 2 Δεκεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου του 2019. 

Διέταξε επίσης όπως οι κατηγορούμενοι εμφανιστούν στο Δικαστήριο με τους ίδιους όρους.
 
Πηγή:ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας