Παρασκευή 18 Σεπ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Παίρνει τα σκήπτρα και στο σκοτεινό διαδίκτυο η διακίνηση ναρκωτικών

  23/09/2019 16:56
Παίρνει τα σκήπτρα και στο σκοτεινό διαδίκτυο η διακίνηση ναρκωτικών

Παίρνει τα σκήπτρα και στο σκοτεινό διαδίκτυο η διακίνηση ναρκωτικών

  23/09/2019 16:56
Την πρωτοκαθεδρία τους και στο διαδίκτυο έχουν βρει οι διακινητές παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών, το οποίο παρέχει το δυνατό πλεονέκτημα της ανωνυμίας, αλλά και ακυρώνει την ανάγκη ύπαρξης μεσολαβητών.
 
Συγκεκριμένα οι πωλήσεις τέτοιων ουσιών γίνονται πλέον και μέσω του λεγόμενου «σκοτεινού διαδικτύου» (Darknet) και μάλιστα αναδεικνύεται ότι τα ναρκωτικά είναι το πιο δημοφιλές προϊόν στις εν λόγω αγορές.
Ευρωπαϊκή έρευνα, την οποία στην Κύπρο συντόνισε η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ISEC», έδειξε ότι από τις 450 νέες ψυχότροπες ουσίες (ΝΨΟ) που έχουν εντοπιστεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA), οι 148 βρέθηκαν να διατίθενται και σε αγορές ενταγμένες στο «Darknet».
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία κάλυψε οκτώ αγορές, παρουσιάστηκαν πρόσφατα και διευκρινιστικά αναφέρεται ότι το «Darknet» και το «Deep web» (ανώνυμο διαδίκτυο) προστατεύονται από ένα ασφαλές και κρυπτογραφημένο δίκτυο, το «Tor», το οποίο δεν γνωρίζει ούτε τη διεύθυνση IP, ούτε την τοποθεσία μας. Θα μπορούσαμε να το προσομοιάσουμε με τη μηχανή αναζήτησης Google, με τη διαφορά ότι η περιήγηση γίνεται με ανώνυμο τρόπο.
 
Καλύτερης «ποιότητας»
Το πεδίο διερεύνησης έδειξε τα εξής:
*Στο ανώνυμο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να εντοπίσει παράνομες αγορές, όπου, μεταξύ άλλων, γίνονται αγοραπωλησίες ναρκωτικών.
*Η πιο γνωστή αγορά ήταν το «Silk Road». Η πρόσβαση γινόταν αποκλειστικά μέσω του δικτύου «Tor», έτσι ώστε οι χρήστες του να είναι ανώνυμοι και η ταυτότητά τους να παραμένει ασφαλής. Η ιστοσελίδα αυτή πρωτοεμφανίστηκε το 2011. Το «Silk Road» ή άλλες παρόμοιες αγορές μερικές φορές αποκαλούνται το Amazon ή το eBay των παράνομων ουσιών. Το FBI έκλεισε το «Silk Road» τον Οκτώβριο του 2013.
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγορών είναι:
*Η διαδικτυακή διακίνηση ναρκωτικών ακυρώνει την ανάγκη ύπαρξης μεσολαβητών. Η αγορά γίνεται απευθείας από τους πωλητές στους καταναλωτές.
*Το πλεονέκτημα των διαδικτυακών αγορών είναι ότι οι πωλητές είναι κάτω από συνεχή έλεγχο. Αν κάτι δεν πάει καλά με τις πωλήσεις τους (π.χ ποιότητα, παράδοση κ.λπ.), αυτό αντικατοπτρίζεται στη βαθμολογία τους. Για τον λόγο αυτό υπάρχει η φήμη ότι τα προϊόντα τους είναι «καλύτερης ποιότητας» από αυτά που κυκλοφορούν στον δρόμο.
*Τα σχόλια και η αξιολόγηση των πωλητών αλλά και των ίδιων των αγορών παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση και στην τήρηση των κανόνων της δικτυακής αγοράς.
 
Αξιολόγηση πωλητών
Η παρακολούθηση κάλυψε οκτώ πωλητές σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν μέσω των αγορών «Alphabay» και «Nucleus Market». Οι πωλητές αξιολογήθηκαν σε μια κλίμακα από το 1 έως το 5 από άτομα που χρησιμοποιούσαν την κάθε αγορά και διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι είχαν υψηλές βαθμολογίες (4,6/5 έως 5/5). Διαπιστώθηκαν επίσης τα εξής:
*Οι περισσότεροι πωλητές δραστηριοποιούνταν σε διάφορες παράνομες αγορές ταυτόχρονα.
*Οι πωλητές είχαν κατ’ ελάχιστο 5 και κατά μέγιστο 33 διαθέσιμες παράνομες ουσίες για πώληση.
*Το 50% περίπου των ουσιών που διέθεταν ήταν νέες ουσίες.
*Τέσσερις από τους πωλητές προμηθεύονταν τις ουσίες από την Ευρώπη, ενώ οι υπόλοιποι από την Ασία και την Αμερική.
*Αρκετοί από τους πωλητές εισηγούνταν στους αγοραστές να χρησιμοποιούν το σύστημα κρυπτογράφησης (Pretty Good Privacy) έτσι ώστε η γραπτή επικοινωνία (π.χ chat, email) αναμεταξύ τους να κρυπτογραφείται.
 
Με bitcoins η πληρωμή
Για τους πωλητές διαπιστώθηκε επίσης ότι αρκετοί ήταν και αυτοί που εισηγούνταν στους αγοραστές όπως εφαρμόζουν τη λεγόμενη διαδικασία «Finalizing Early». Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον αγοραστή να μεταφέρει τα χρήματα της αγοράς στον διαμεσολαβητή, τον «escrow agent» (ο οποίος συνήθως είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας της παράνομης αγοράς), αντί στον ίδιο τον πωλητή. Όταν παραδοθεί το πακέτο, τότε ο αγοραστής θα το αναφέρει και ο διαμεσολαβητής θα μεταφέρει τα χρήματα στον πωλητή.
 
Η διαδικασία αυτή διευκολύνει και τα δύο μέρη καθώς εξασφαλίζεται η ανωνυμία του πωλητή και ταυτόχρονα ότι ο αγοραστής θα παραλάβει το προϊόν του.
 
Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο πληρωμής, αυτή γίνεται ως εξής:
*Ο αγοραστής μετατρέπει το συνάλλαγμα σε bitcoins, πιστώνει τον λογαριασμό του στην παράνομη αγορά και αυτή διεκπεραιώνεται. Ο πωλητής πράττει το ίδιο από πλευράς του και αφού πάρει τα χρήματα που του αναλογούν, πιστώνει και την προμήθεια στον διαμεσολαβητή.
Από την έρευνα προέκυψαν και άλλα συμπεράσματα, ως εξής:
*Η κατηγορία των φαινεθυλαμινών φάνηκε να είναι η πιο δημοφιλής. Συγκεκριμένα, 156 διαφορετικές πηγές πρόσφεραν ΝΨΟ που ανήκουν στη κατηγορία αυτή.
*Σε όλες τις αγορές που έτυχαν παρακολούθησης βρέθηκαν ΝΨΟ.
*Τα ναρκωτικά ήταν το πιο δημοφιλές προϊόν στις αγορές του «Darknet».
 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, από τα στοιχεία διεφάνη ότι η επικράτηση της χρήσης νέων ουσιών στην Κύπρο βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Σημειώνουν όμως ότι «κρίνεται απαραίτητη η πρόληψη για τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς καθώς πρόκειται για αναδυόμενο θέμα με επιπτώσεις στην υγεία».
 
Επίσης διαπιστώθηκε ότι το διαδίκτυο έχει καταστεί μια παγκοσμιοποιημένη αγορά ναρκωτικών που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Η ανάπτυξη διαδικτυακών εικονικών αγορών ναρκωτικών δημιουργεί προκλήσεις για τις διωκτικές αρχές και τις πολιτικές ελέγχου των ναρκωτικών, λόγω της ανωνυμίας και της ασφάλειας που παρέχεται από το ανώνυμο διαδίκτυο, αλλά και της εύκολης πρόσβασης σε αυτά.
 
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η έρευνα προσέκρουε σε περιορισμούς, δηλαδή η κίνηση των αγορών άλλαζε από τη μια στιγμή στην άλλη.
 
Συγκεκριμένα:
*Γινόταν κλείσιμο των αγορών στη διάρκεια της έρευνας. Ήταν δύσκολη η απρόσκοπτη παρατήρηση των πωλητών και έπρεπε να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για εντοπισμό τους από άλλες αγορές.
*H δημοτικότητα και η κίνηση των παράνομων αγορών άλλαζαν απότομα, ενώ υπήρχαν δυσκολίες πρόσβασης σε αγορές που κατά την είσοδο ήταν αναγκαία η υποβολή προσωπικών και άλλων πληροφοριών, όπως, π.χ, email, λόγος επίσκεψης στην ιστοσελίδα κ.λπ.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας