Τετάρτη 5 Αυγ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Δικαστής στο… Δικαστήριο για άδειες 50 χιλιάδων ευρώ που του «έκοψε» ο Ελεγκτής

Ντίνα Κλεάνθους  15/09/2019 06:49
Δικαστής στο… Δικαστήριο για άδειες 50 χιλιάδων ευρώ που του «έκοψε» ο Ελεγκτής

Δικαστής στο… Δικαστήριο για άδειες 50 χιλιάδων ευρώ που του «έκοψε» ο Ελεγκτής

Ντίνα Κλεάνθους  15/09/2019 06:49
Ως άκυρη, παράνομη και στερημένη οποιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος, χαρακτήρισε παραιτηθείς Δικαστής του Ανωτάτου την απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου, το οποίο απέρριψε το αίτημα του για καταβολή πληρωμής της συσσωρευμένης άδειας ανάπαυσης του (70 συσσωρευμένες ημέρες μέχρι το 2015 και 29 ημέρες για το έτος 2016), καθώς όπως του αναφέρθηκε, δεν δικαιούται να διεκδικήσει πληρωμή της συσσωρευμένης άδειας που έχει, αφού ο λόγος της παραίτησής του δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που καθορίζονται στους κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης όπως καταγράφονται στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ο εν λόγω Δικαστής, ο οποίος τον Μάρτιο του 2017 θα αφυπηρετούσε από τη θέση του Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το 2016, υπέβαλε την παραίτησή του.

«Σύμφωνα με το Άρθρο 153.7(2) του Συντάγματος, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου με ισχύ από 31.12.2016 και δεν προτίθεμαι να πάρω την προαφυπηρετική μου άδεια, αλλά να παραιτηθώ πρόωρα των καθηκόντων μου από την πιο πάνω ημερομηνία, ώστε να μπορέσω να βοηθήσω στην ίδρυση της Σχολής Δικαστικής Επιμόρφωσης».

Προηγουμένως, ο υπουργός Δικαιοσύνης με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, υπέβαλε εισήγηση για την αγορά υπηρεσιών από τον Δικαστή, με συμβόλαιο ενός έτους, δικαίωμα ανανέωσης για άλλο ένα έτος και με μισθό αντίστοιχο με αυτόν που ελάμβανε ως Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για να μπορέσει να υλοποιηθεί τόσο η, από τον Ιανουάριο του έτους 2015, ληφθείσα απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη δημιουργία Τμήματος Επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών, δια της δημιουργίας της απαιτούμενης υποδομής για την εκπαίδευση των δικαστών, όσο και η προώθηση των θεμάτων αναφορικά με τη μεταρρύθμιση των δικαστηρίων.

Ο υπουργός Οικονομικών άναψε το πράσινο φως στον υπουργό Δικαιοσύνης, ενώ για το συγκεκριμένο θέμα είχε ενημερωθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος και συμφώνησε.

Με επιστολή της προς τη Γενική Λογίστρια η Αρχιπρωτοκολλητής αναφέρθηκε στην μη χρήση οποιασδήποτε άδειας ανάπαυσης που είχε ο Δικαστής, διαβιβαζόταν «παράκληση της Δικαστικής Εξουσίας όπως η περίπτωση του θεωρηθεί ότι πρόκειται για παραίτηση, η οποία γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, λόγω του επικείμενου διορισμού του σε κρατική υπηρεσία, σύμφωνα με την επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016».

Στην απάντηση της η Γενική Λογίστρια ανέφερε πως «ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας στα πλαίσια του ελέγχου των υπολογισμών των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του Δικαστή αναφέρεται και στην άδεια που είχε σε πίστη του. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς για τη χορήγηση αδειών στους Δημοσίους Υπαλλήλους (οι οποίοι ισχύουν και για τους Δικαστές με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 8 των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 και των μετέπειτα τροποποιήσεών του) και τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας ημερ. 20.10.2015, καθώς και την Εγκύκλιο/Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 134 και ημερ. 15.2.2016, δεν δικαιούται να διεκδικήσει πληρωμή της άδειας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του, αφού ο λόγος της παραίτησής του ουδόλως εμπίπτει στις εξαιρέσεις που καθορίζονται στους πιο πάνω αναφερόμενους κανονισμούς χορήγησης αδειών».

Μάλιστα, σε επιστολή που του κοινοποιήθηκε, ο Γενικός Ελεγκτής διατύπωνε την άποψη ότι ο αιτητής δεν δικαιούνταν να πληρωθεί την προαναφερθείσα συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης, η οποία είχε υπολογιστεί στο ποσό των €50.596,90, και εισηγείτο την καταβολή στον αιτητή μόνο των συνταξιοδοτικών του ωφελημάτων, όπως αυτά είχαν υπολογιστεί κατά την ημερομηνίας ισχύος της παραίτησής του.

Προσέφυγε στο Δικαστήριο

Στη συνέχεια ο παραιτηθείς Δικαστής προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο, αναφέροντας ότι η Γενική Λογίστρια, χωρίς καμία δική της διερεύνηση, δεσμεύτηκε με την απόφαση του Γενικού Ελεγκτή.

«Παράνομα, εσφαλμένα, επιφανειακά και εκ του προχείρου έκριναν ότι η περίπτωση του αιτητή δεν ενέπιπτε στις διατάξεις του κανονισμού 8(3) των Κανονισμών, σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση αφυπηρέτησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καταβάλλεται το αντίτιμο της άδειας ανάπαυσης. Υποβάλλεται συναφώς ότι η παραίτηση του αιτητή σαφώς και έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, λόγω του επικείμενου διορισμού του σε κρατική υπηρεσία και δη στο προαναφερθέν Τμήμα Επιμόρφωσης Δικαστών και, συνακόλουθα, θα έπρεπε να τύχει εφαρμογής η υπό αναφορά κανονιστική διάταξη. Αυτή άλλωστε, συνεχίζει η πλευρά του αιτητή, ήταν και η θέση της δικαστικής εξουσίας, η οποία, μέσω της προηγηθείσας επιστολής της Αρχιπρωτοκολλητού προς τη Γενική Λογίστρια, επεσήμανε λεπτομερώς ότι έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος η παραίτηση του αιτητή, ο οποίος, περαιτέρω, δεν μπορούσε να λάβει προηγουμένως την άδεια ανάπαυσής του, ενόψει των πολλών εκκρεμουσών υποχρεώσεών του, αλλά και των στενών χρονικών πλαισίων που είχαν τεθεί με την επικείμενη δημιουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Δικαστών. Οι καθ' ων η αίτηση, καταλήγει ο αιτητής, χωρίς τη δέουσα έρευνα και χωρίς να εξετάσουν όλα τα γεγονότα της περίπτωσης, κατέληξαν επιφανειακά και εσφαλμένα, αλλά και αναιτιολόγητα, στην διαπίστωση ότι δεν ετύγχανε εν προκειμένω εφαρμογής ο κανονισμός 8(3) των Κανονισμών».

Το Διοικητικό Δικαστήριο, εξετάζοντας τα δεδομένα όπως τέθηκαν ενώπιον του, κατέληξε μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα, ότι η απόφαση του Γενικού Ελεγκτή «πάσχει ως αναιτιολόγητη και, σε κάθε περίπτωση, ως μη επαρκώς και/ή δεόντως αιτιολογημένη. Παρομοίως και αναπόφευκτα, ως αναιτιολόγητη και, εν πάση περιπτώσει, ως μη επαρκώς και/ή δεόντως αιτιολογημένη πάσχει και η απόφαση της Γενικής Λογίστριας».

Όπως αναφέρει το Δικαστήριο, υφίσταται κενό αιτιολογίας που καθιστά τρωτή την προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον το σκεπτικό της απόφασης είναι ελλιπές και ως εκ τούτου, ακύρωσε την επίδικη απόφαση.  
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας