Σάββατο 31 Οκτ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Το πάζλ που δεν ένωσαν, το μπάχαλο και ο… κλειστός διακόπτης του μηχανισμού

  14/09/2019 06:54
Το πάζλ που δεν ένωσαν, το μπάχαλο και ο… κλειστός διακόπτης του μηχανισμού

Το πάζλ που δεν ένωσαν, το μπάχαλο και ο… κλειστός διακόπτης του μηχανισμού

  14/09/2019 06:54
Αυξάνονται μέρα με την μέρα τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού, που συντάραξε την Κύπρο και έφερε για άλλη μία φορά στην επιφάνεια σειρά ανεπαρκειών του συστήματος και το μπάχαλο που επικρατεί στη διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων.
 
Στην παρακολούθηση τόσο της οικογένειας ευρύτερα όσο και του ίδιου του παιδιού εμπλεκόταν αριθμός κρατικών υπηρεσιών. Ένα από τα ερωτήματα που πρέπει να διερευνηθούν και να αντληθούν παραδείγματα για το μέλλον είναι ο βαθμός συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η διατμηματική αξιολόγηση της εν λόγω περίπτωσης και η συνεργασία που επιδείχθηκε ή δεν επιδείχθηκε για το θέμα.
 
Εάν ο καθένας διερευνούσε ένα κομμάτι της κατάστασης και των συνθηκών αυτού του παιδιού, γιατί δεν τοποθετήθηκαν τα κομμάτια μεταξύ τους, ώστε να δουν την μεγάλη εικόνα, να αξιολογήσουν τους κινδύνους ολιστικά και να αποφασιστεί η κατάλληλη δράση;
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνεργασία σε αυτή την περίπτωση δεν εναπόκειται στην καλή πρόθεση και τη «χημεία» μεταξύ των υπηρεσιών αλλά αποτελεί διαδικασία, η οποία καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για τη Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια για Παιδιά, το οποίο αποτελεί έκδοση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ), που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Εγχειρίδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 8/11/2017, αφού προηγήθηκε διαβούλευση, και συνιστά υλοποίηση δράσης του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια.
 
Το ζήτημα ανέδειξε η ίδια η ΣΕΠΚΒΟ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε στις 9 Σεπτεμβρίου, η οποία αναφέρεται τόσο στην περίπτωση του 14χρονου Στυλιανού όσο και στην πρόσφατη δολοφονία παιδιού από την μητέρα του, διατυπώνοντας την εκτίμηση ότι «και τα δύο τραγικά περιστατικά μπορούσαν να αποτραπούν εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες θεσμοθετημένες διατμηματικές διαδικασίες για περιστατικά βίας στην οικογένεια, και εάν δεν υπήρχε η αδράνεια των όσων γνώριζαν για το θέμα».
 
Τονίζεται, παράλληλα, ότι η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης κινδύνου των περιστατικών ενδοικογενειακής βίας, τόσο από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας όσο και από την Αστυνομία, καθώς και από άλλους εμπλεκόμενους επαγγελματίες που λαμβάνουν γνώση για τέτοια περιστατικά, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να μην φτάνουμε στο σημείο να θρηνούμε θύματα.
 
Τι προνοείται
Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο, οι Διατμηματικές Διαδικασίες προκύπτουν από τον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο και σκοπός τους είναι η προστασία και στήριξη του ανήλικου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή συμπεριφοράς με την οποία προκαλείται σωματική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας από άλλο μέλος της οικογένειας.
 
Το Εγχειρίδιο είναι δεσμευτικό προς όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες. Οι υπηρεσίες που εμπλέκονται είναι η Νομική Υπηρεσία, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, η Αστυνομία, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, οι ΜΚΟ και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα.
 
Βάσει των οδηγιών, κάθε λειτουργός κοινωνικών υπηρεσιών, αστυνομικός, εκπαιδευτικός, επαγγελματίας υγείας, που δέχεται παράπονο/καταγγελία για βία στην οικογένεια, υποχρεούται να υποβάλει έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα εντός επτά ημερών.
 
Μπορούσαν όλοι….
Στη διαδικασία διαχείρισης αυτών των υποθέσεων, κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, των οποίων όλοι οι λειτουργοί εκτελούν και καθήκοντα οικογενειακού συμβούλου. Οι ΥΚΕ αποτελούν την αρμόδια αρχή για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, στηρίζουν το παιδί και την οικογένεια και ασκούν διασυνδετικό ρόλο με άλλες υπηρεσίες, με στόχο τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού.
 
Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο, ο λειτουργός συγκαλεί συνεδρία της πολυθεματικής ομάδας, η οποία απαρτίζεται από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων από όλα τα άμεσα εμπλεκόμενα υπουργεία, με σκοπό τον συντονισμό για τη διαχείριση της συγκεκριμένης περίπτωσης. Σημειώνεται ότι δικαίωμα σύγκλησης έχουν και άλλοι επαγγελματίες. Ως εκ τούτου, ακόμη κι αν ο αρμόδιος κοινωνικός λειτουργός για κάποιο λόγο δεν επέλεξε να την συγκαλέσει, θα μπορούσαν να το κάνουν οι υπόλοιποι. Είναι απορίας άξιον γιατί κανένας δεν το έπραξε, όπως προκύπτει από την αναφορά της ΣΕΠΚΒΟ.
 
Στην πολυθεματική ο κάθε εμπλεκόμενος πρέπει να δίνει τις πληροφορίες που έχει για την περίπτωση, ώστε να εκτιμηθεί ο βαθμός ανάγκης και προστασίας του παιδιού και να καθοριστεί σχέδιο προστασίας, φροντίδας και αποκατάστασής του. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι δεσμευτικές για όλα τα μέρη.
 
Γίνεται, συνεπώς, κατανοητό, ότι οι αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο αξιολογούν την συνολική εικόνα από διάφορες επιστημονικές σκοπιές και η δράση δεν περιορίζεται στις παρατηρήσεις ενός από τους εμπλεκόμενους, που μπορεί να μην έχει όλα τα δεδομένα ενώπιον του. Γιατί, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν κρίθηκε απαραίτητο να συγκληθεί πολυθεματική, ενώ υπήρχαν τόσες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και ιστορικό πάνω από δέκα χρόνια;
 
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας