Παρασκευή 23 Αυγ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Νέα κυπριακή μόδα - Ρίχνουν πυροτεχνήματα για το τίποτα

  06/12/2018 10:47
Νέα κυπριακή μόδα - Ρίχνουν πυροτεχνήματα για το τίποτα

Νέα κυπριακή μόδα - Ρίχνουν πυροτεχνήματα για το τίποτα

  06/12/2018 10:47

Το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου παρατηρείται το φαινόμενο της ρίψης πυροτεχνημάτων χωρίς να εξασφαλίζονται οι σχετικές άδειες και χωρίς να ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Λόγω του ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού οποιουδήποτε προσώπου ή πρόκλησης πυρκαγιάς, η Αστυνομία καλεί το κοινό να συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία, η οποία προνοεί μεταξύ άλλων τα πιο κάτω:

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου Κεφ.54, η εισαγωγή, κατασκευή, πώληση, μεταφορά, εξαγωγή, διαμετακόμιση και χρήση οποιασδήποτε εκρηκτικής ύλης είναι παράνομη και σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 (4) (α-ζ) για τα πιο πάνω αδικήματα προβλέπεται ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 10 έτη ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €2,562 ευρώ ή και τις δύο ποινές μαζί. 

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τον Περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμο 113(i)/2004, όταν πρόσωπο καταδικάζεται με βάση το Άρθρο 4 (4) του προαναφερόμενου Νόμου, η καταδίκη του αυτή αποτελεί κώλυμα στην απόκτηση και κατοχή Πυροβόλου και μη Πυροβόλου Όπλου και σε περίπτωση καταδίκης του θα μπορεί να εξασφαλίσει άδεια κατοχής Πυροβόλου ή μη Πυροβόλου Όπλου μετά την παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του, ή αν είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Εγγραφής ή Άδειας Κατοχής, αυτές αναστέλλονται για περίοδο 10 ετών. 

Ως εκ τούτου, καλείται το κοινό να εφαρμόζει τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και να εξασφαλίζει σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή (Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών), η οποία στην κάθε περίπτωση ορίζει εξουσιοδοτημένο/αδειούχο πρόσωπο για πυροδότηση των πυροτεχνημάτων σε συγκεκριμένη ημέρα, ώρα και τόπο.

Τονίζεται τέλος ότι, πέραν των όποιων κινδύνων  ελλοχεύουν από την παράνομη ρίψη πυροτεχνημάτων, η μη συμμόρφωση με τη σχετική Νομοθεσία αποτελεί αδίκημα και οποιοσδήποτε εντοπίζεται να παρανομεί θα διώκεται ποινικά σύμφωνα με το Νόμο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας