Σάββατο 15 Δεκ, 2018 | Επικοινωνία
trans gif

Πάνω από 400 αστυφύλακες στο δικαστήριο – Οι διακρίσεις που έφεραν ξεσηκωμό

Ντίνα Κλεάνθους  12/01/2018 16:11
Πάνω από 400 αστυφύλακες στο δικαστήριο – Οι διακρίσεις που έφεραν ξεσηκωμό

Πάνω από 400 αστυφύλακες στο δικαστήριο – Οι διακρίσεις που έφεραν ξεσηκωμό

Ντίνα Κλεάνθους  12/01/2018 16:11
Έτοιμοι να προσφύγουν στο δικαστήριο εκατοντάδες ειδικοί αστυφύλακες, πάνω από 400, μετά και την αδιαφορία των αρμοδίων να ασχοληθούν μαζί τους με το ζήτημα των διακρίσεων που προκύπτει με τα ωφελήματα αστυνομικών, από τα οποία εξαιρούνται σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της δύναμης.
 
Όπως προκύπτει από γνωμάτευση δικηγόρου, οι διαφορές στα ωφελήματα μεταξύ κανονικών αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών, είναι οι εξής:
-Σύνταξη δημοσίου VS μη σύνταξη
-Εφάπαξ VS φιλοδώρημα
 
Ωστόσο έχουν τον ίδιο όρο ηλικίας αφυπηρέτησης, 62 ετών και την ίδια αποκοπή, 3%, επί των μηνιαίων απολαβών τους. Συνεπώς, και οι ειδικοί αστυφύλακες με βάση την σχετική νομοθεσία είναι κρατικοί υπάλληλοι για αυτό και τους αποκόπτεται το 3% από τις απολαβές τους με σκοπό την διασφάλιση της βιωσιμότητας των ταμείων του κράτους (μέτρο που λήφθηκε για τους κρατικούς υπαλλήλους εν μέσω οικονομικής κρίσης και όχι συνεισφορά).
 
Δυσμενή διάκριση..
 
Όπως προκύπτει από την γνωμάτευση, αποτελεί δυσμενή διάκριση το γεγονός ότι οι ειδικοί αστυφύλακες δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε σύνταξη μέχρι τα 63 τους, μέχρι δηλαδή τη σύνταξης από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, σε αντίθεση τόσο με τους κανονικούς αστυνομικούς όσο και με όλους τους κρατικούς υπαλλήλους που λαμβάνουν από τα 62 τους.
 
Αναλύοντας τις σχετικές νομοθεσίες, διαπιστώνεται ότι «προκύπτει εξόφθαλμα η πρώτη αντίφαση μεταξύ των περί Συντάξεων Νόμων και του Περί Αστυνομίας Νόμους, αφού, ενώ αφενός οι περί Συντάξεων Νόμοι παραπέμπουν στον Περί Αστυνομίας Νόμο για την έννοια του Ειδικού Αστυνομικού, αφετέρου εξαιρούν τους Ειδικούς Αστυνομικούς από τον ορισμοί «μέλη της αστυνομίας».  Από την άλλη πλευρά όμως, ο Περί Αστυνομίας Νόμος δεν εξαιρεί από τον όρο «μέλος της Αστυνομίας» τον Ειδικό Αστυνομικό».
 
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, ο Ειδικός Αστυνομικός περιλαμβάνεται στα μέλη της αστυνομίας και είναι μέρος της κρατικής υπηρεσίας.
 
Αυτή η επισήμανση είναι υψίστης σημασίας εάν λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των ίδιων των περί Συντάξεων Νόμων, οι νόμοι αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με όλους τους κρατικούς υπαλλήλους. Συνεπώς, το γεγονός ότι οι Ειδικοί Αστυνομικοί εξαιρούνται από τον ορισμό «μέλη της αστυνομίας» στους νόμους αυτούς είναι άνευ ουσίας και σημασίας, καθώς τα άρθρα των εν λόγω νόμων που προνοούν για την εφαρμογή των νόμων αυτών κάνουν αναφορά σε κρατικούς υπαλλήλους και ΟΧΙ σε μέλη της αστυνομίας» αναφέρει μεταξύ άλλων η γνωμάτευση.
 
Συμπερασματικά, και με βάση τα πιο πάνω, «οι Ειδικοί Αστυνομικοί θα πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια και δικαιώματα με τους κρατικούς υπαλλήλους, ως προς την παροχή εφάπαξ και σύνταξης».
 
Χωρίς συμβόλαια…
 
Επίσης στην σχετική γνωμάτευση διαπιστώνεται ότι οι Ειδικοί Αστυνομικοί δεν έχουν συμβόλαια πρόσληψης, «εφόσον οι θέσεις που κατέχουν στον προϋπολογισμό δεν είναι μόνιμες», όπως αναφέρει σε επιστολή του Αστυνομικός Διευθυντής σε ειδική αστυφύλακα.
 
Ακόμη και σε περίπτωση που οι Ειδικοί Αστυνομικοί δεν κατέχουν μόνιμες ή οργανικές θέσεις στο δημόσιο, «ισχυρισμός ο οποίος σε καμία περίπωτωση δεν ευσταθεί», όπως τονίζεται στην γνωμάτευση, η εν λόγω νομοθεσία δεν εξαιρεί τους δημόσιους υπαλλήλους από το πεδίο εφαρμογής της.
 
«Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον εργοδοτούμενο τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας».
 
Επίσης γίνεται αναφορά σε άρθρο το οποίο αναφέρει ότι «μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο ειδικός αστυνομικός εκτελεί τα καθήκοντα του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχηγού είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην Αστυνομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε αστυνομικές διαταγές που θα εκδίδει ο Αρχηγός προς το σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως ειδικός αστυνομικός».
 
Και μειωμένες άδειες και περισσότερες κοινωνικές ασφαλίσεις
 
Η εν λόγω γνωμάτευση «αγγίζει» και το θέμα των αδειών των Ειδικών αστυνομικών οι οποίοι έχουν 21 μέρες άδεια ασθενείας σε αντίθεση με τους κανονικούς αστυνομικούς που έχουν 42.
 
Επίσης οι Ειδικοί Αστυνομικοί έχουν 42 μέρες άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές (αν τραυματιστούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους) +90 μέρες παράταση χωρίς απολαβές εάν τραυματιστούν εκτός υπηρεσίας.
 
Σε αντίθεση με τους κανονικούς αστυνομικούς οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να λάβουν παράταση 6 μηνών με πλήρεις απολαβές +6 μήνες με ½ απολαβών.
 
Ωστόσο σημειώνεται ότι η άδεια ασθενείας για τραυματισμό ο οποίος συνέβη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, είναι η ίδια τόσο για τους Ειδικούς όσο και για τους κανονικούς αστυνομικούς. Πρακτική η οποία «δεν δικαιολογείται με οποιοδήποτε τρόπο και συνεπώς έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 28 του Συντάγματος και την Αρχή Ισότητας».
 
Όπως προκύπτει, οι Ειδικοί αστυνομικοί συνεισφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερα ποσοστά στις Κοινωνικές ασφαλίσεις σε σύγκριση με άλλους κρατικούς υπαλλήλους, ειδικά στις περιπτώσεις όπου Ειδικοί Αστυνομικοί έχουν μονιμοποιηθεί στην κρατική υπηρεσία πριν το 2011.
 
Οι μισθολογικές αυξήσεις που έφεραν ξεσηκωμό
 
Έχει επίσης γίνει λόγος για τις αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης αναφορικά με την παροχή μισθολογικών αυξήσεων, προσαυξήσεων και προαγωγών στους Κανονικούς Αστυνομικούς, χωρίς να έχει γίνει ακόμη λόγος για το τι μέλει γενέσθαι.
 
Η ηγεσία της αστυνομίας έχει ενημερώσει τα μέλη της στις 26 Μαΐου 2017 ότι αποφασίστηκε να προχωρήσει η έναρξη της διαδικασίας αναδρομικής προαγωγής των μελών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής και ταυτόχρονα να παραχωρηθούν αναδρομικές μισθολογικές αυξήσεις στα μέλη που προήχθησαν πριν τις 20 Ιουνίου 2014.
 
Ωστόσο από τα μέτρα εξαιρέθηκαν οι ειδικοί αστυνομικοί και δεν έτυχαν παρόμοιας αντιμετώπισης.  Διαπιστώθηκε ότι οι Ειδικοί αστυνομικοί έχουν αλλάξει κλίμακα αλλά καμία αναδρομική ισχύ δεν έχει εφαρμοστεί.
 
Γεγονός, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και περισσότεροι από 400 αστυνομικοί (αυξάνεται ο αριθμός) έχουν συσπειρωθεί και ετοιμάζονται για δυναμικά μέτρα και προσφεύγουν ομαδικώς στο δικαστήριο.  Μια απόφαση στην οποία είναι αναγκασμένοι να προβούν, αφού η σχετική γνωμάτευση που ετοιμάστηκε στάλθηκε σε Αρχηγό Αστυνομίας, Υπουργό Δικαιοσύνης, Νομική Υπηρεσία και Επίτροπο Διοικήσεως εδώ και ένα μήνα. Ωστόσο δεν έλαβαν απάντηση και δεν κλήθηκε αντιπροσωπεία σε διάλογο προκειμένου να τεθούν επί τάπητος τα προβλήματα και να βρεθούν λύσεις.
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας