Τρίτη 26 Μαϊ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Διαδικτυακή Εκπαίδευση στο Δημοτικό - Μία πετυχημένη συνταγή

Αντιγόνη Στυλιανού Παρπούνα  01/05/2020 20:51
Διαδικτυακή Εκπαίδευση στο Δημοτικό - Μία πετυχημένη συνταγή

Διαδικτυακή Εκπαίδευση στο Δημοτικό - Μία πετυχημένη συνταγή

Αντιγόνη Στυλιανού Παρπούνα  01/05/2020 20:51
Αποτελεί γεγονός ότι ο άνθρωπος βιώνει μία από τις πιο πρωτόγνωρες καταστάσεις της ζωής του με την πανδημία του κορονοϊού. Μία μεγάλη πτυχή αυτής της κατάστασης αποτελεί η Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη σοβαρότητα και μέσα από επιστημονική κατάρτιση όπως άλλωστε κάθε τομέας που επηρεάζεται από την κατάσταση αυτή της πανδημίας.

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να δώσει μια σφαιρική εικόνα για το πώς πρακτικά μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά η διαδικτυακή εκπαίδευση, βασισμένη στην επιτυχή εμπειρία ενός προγράμματος που εφαρμόζεται στο  PASCAL Primary School Nicosia.

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μία σωστή και υγιής ανάπτυξη του παιδιού θα πρέπει να συνδυάζει τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την κοινωνική,  συναισθηματική και κινητική ανάπτυξη.
 
Η ακαδημαϊκή ανάπτυξη επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της θεσμοθέτησης στόχων από τους εκπαιδευτικούς από την αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Οι ετήσιοι προγραμματισμοί προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ανάλογα με τη δυναμική της τάξης και τις ανάγκες των μαθητών. Σύμφωνα με τους Yates et al., (2008), στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη εμπεριέχεται ο σχηματισμός και η διατήρηση άρρηκτων και ασφαλών δεσμών με τους ενήλικες και τους συνομήλικους και η ικανότητα βίωσης και έκφρασης των συναισθημάτων με κοινωνικά κατάλληλους τρόπους.
Η πανδημία του κορονοϊού δημιούργησε αυθημερόν αλλαγή στα δεδομένα στα οποία ήταν συνηθισμένη και οργανωμένη η σχολική κοινότητα. Με τον όρο σχολική κοινότητα, εμπεριέχονται όλοι οι μαθητές οι οποίοι φοιτούν στην Προδημοτική και Δημοτική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό προσωπικό αλλά και οι γονείς οι οποίοι συμβάλλουν στη μάθηση των παιδιών τους με τη βοήθεια και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών.

Οι μαθητές χρειάζονται ένα δομημένο πρόγραμμα το οποίο να μπορούν να ακολουθήσουν και το οποίο να λαμβάνει όλους τους τομείς ανάπτυξης –, γνωστικό, κοινωνικό-συναισθηματικό και κινητικό. Η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στους τομείς αυτούς αποτελεί προϋπόθεση για μία υγιή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη κάθε παιδιού και αυτό πρέπει να αποτελεί βασική αρχή σε κάθε πρόγραμμα που καλούνται να ακολουθούν στη ζωή τους.

Τι καλείται λοιπόν αποτελεσματικό για τα παιδιά της Δημοτικής και Προδημοτικής εκπαίδευσης, είναι μία ερώτηση που θα μπορούσε να τεθεί σήμερα από πολλούς. Η απάντηση θα μπορούσε να δοθεί από σχολεία που έχουν πλέον μία εμπειρία στη δημιουργία και εφαρμογή ενός αναδομημένου προγράμματος βασισμένου σε διεθνή βιβλιογραφία για τις ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών αυτών, σχολεία που έχουν υποστήριξη από διεθνή αναγνωρισμένα αναλυτικά προγράμματα όπως το Cambridge Primary και που κινούνται  με σταθερά βήματα προόδου από την πρώτη μέρα που τα σχολεία έκλεισαν, όπως το PASCAL Primary School.

Το πρόγραμμα το οποίο προτείνεται, συνδυάζει σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Σύγχρονες μεθόδους για να υποστηρίζεται η μάθηση με την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών σε σύγχρονα περιβάλλοντα, και ασύγχρονες για να εξασφαλίζεται η ισότιμη ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να μαθαίνουν με βάση τον δικό τους ρυθμό και χρόνο με σεβασμό επίσης στο διαφορετικό περιβάλλον και καθημερινότητα που χαρακτηρίζει την κάθε οικογένεια στο σπίτι.
Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένες περίοδοι την εβδομάδα, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών. Το πρόγραμμα κορυφώνεται με ποιοτικό χρόνο στον οποίο τα παιδιά μπορούν να αλληλοεπιδρούν με τους φίλους και δασκάλους τους. Το να βλέπουν τα χαμόγελα των δασκάλων κάθε πρωί να τα καλημερίζουν και μαζί με τους συμμαθητές να τραγουδούν τις ρουτίνες με τις οποίες άρχιζαν κάθε πρωί τη μέρα τους, ενδυναμώνει τόσο ακαδημαϊκά όσο και ψυχολογικά κάθε μαθητή κάθε ηλικιακής ομάδας.  

Δεν αποτελεί λύση η απασχόληση των παιδιών μόνο με κύρια μαθήματα. Μαθήματα όπως η Γυμναστική, η Τέχνη και η Μουσική, που έχουν μεγάλη απήχηση και φέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα, διδάσκονται από τους δασκάλους με τον ίδιο ενδιαφέροντα τρόπο και ζήλο και καλούνται να εφαρμόζονται από τους μαθητές σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα.

Τα σχολεία δεν έκλεισαν και αυτό το βιώνουν οι μαθητές. Τα σχολεία δεν είναι μόνο κτίρια και ύλη που πρέπει να καλυφτεί. Είναι οι φίλοι τους, οι δάσκαλοι τους, τα χαμόγελα και η ενέργεια που δεν πρέπει να χαθούν μέσα σε απρόσωπους υπολογιστές χωρίς ονόματα, χωρίς μορφή.
 
*Της Δρ Αντιγόνης Στυλιανού Παρπούνα
Διευθύντριας του PASCAL Private Primary School and Kindergarten Nicosia
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας