Τρίτη 20 Οκτ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Ποιους νέους θέλουμε;

Παναγιώτης Σεντώνας  16/06/2017 15:18
Ποιους νέους θέλουμε;

Ποιους νέους θέλουμε;

Παναγιώτης Σεντώνας  16/06/2017 15:18
Την Τρίτη, 30 Μαΐου 2017, ο Οργανισμός Νεολαίας παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία.
Την αναγκαιότητα σύστασης της Στρατηγικής για τη Νεολαία προσδιορίζει η απάντηση στο ερώτημα: Ποιους νέους θέλουμε; Και η απάντηση είναι σαφής:

Θέλουμε νέες και νέους που να πιστεύουν βαθιά στις δυνατότητες και στις δυνάμεις τους. Αποφασισμένους να δράσουν έξω από τα ασφαλή όρια της άνεσης τους. Θέλουμε μια νέα γενιά που να αντικρίζει με γενναιότητα και θάρρος τους στόχους, τα ταλέντα και τα όνειρα της. Να είναι δημιουργική, τολμηρή, ανοιχτή σε νέες προκλητικές εμπειρίες και εξοικειωμένη με το καθήκον της ενεργού και δημοκρατικής συμμετοχής. Θέλουμε νέους με αυτεπίγνωση, που να μπορούν να βρουν και να αγκαλιάσουν τον δικό τους σκοπό στη ζωή, τη δική τους ταυτότητα και να αναλαμβάνουν ανυποχώρητη δράση για να την κάνουν πράξη.

Για όλους αυτούς τους λόγους χρειαζόμαστε τη Στρατηγική για τη Νεολαία, γιατί καθορίζει το όραμα της πολιτείας για τους νέους της Κύπρου. Την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούμε. Και αυτή είναι: όλοι ανεξαιρέτως οι νέοι της Κύπρου να έχουν τις ευκαιρίες και την ενδυνάμωση ώστε να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους για το καλό των ιδίων αλλά και της κοινωνίας.
 
Η διαδικασία καταρτισμού της στρατηγικής μας επέτρεψε μέσα από τις διαβουλεύσεις και τις έρευνες που έλαβαν χώρα να γνωρίσουμε καλά την υφιστάμενη κατάσταση των νέων. Και η υφιστάμενη κατάσταση έχει δύο όψεις. Η μια αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι και η άλλη καθρεφτίζει τον πλούτο των δυνατοτήτων της νέας γενιάς. Η Στρατηγική για τη Νεολαία κάνει εφικτή τη συνένωση δυνάμεων όλων όσων ασχολούνται με τα θέματα νεολαίας σε όλο το φάσμα του κράτους, για να αξιοποιηθεί η δύναμη και η δυνατότητα που δίνουν τα ποιοτικά χαρακτηρίστηκα των νέων μας έτσι ώστε να υπάρξει η πρέπουσα ανταπόκριση σε όσα αρνητικά τους περιβάλλουν.
 
Η Στρατηγική για τη Νεολαία είναι το πρώτο κείμενο πολιτικής για τη νεολαία, το οποίο υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση στο ανώτατο επίπεδο - το Υπουργικό Συμβούλιο - το οποίο κείμενο καθορίζει το εθνικό όραμα για τους νέους ανθρώπους της Κύπρου και καθιερώνει μια ολιστική, διατομεακή συνεργασία για την ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου. Συνιστά ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο, το οποίο συνδέει όλες τις κρατικές πρωτοβουλίες και ενέργειες σε θέματα νεολαίας και καθορίζει στόχους σε βάθος εξαετίας σε οκτώ τομείς σημαντικού αντικτύπου στη ζωή των νέων: (1) Την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα, (2) Την Κοινωνική Ενσωμάτωση, (3) Τη Συμμετοχή, (4) Την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, (5) Την Υγεία και Ευεξία, (6) Τον Εθελοντισμό, (7) Την ώσμωση των νέων με την Ευρώπη και τον Κόσμο, (8) Τη Δημιουργικότητα και τον Πολιτισμό.
 
Η Στρατηγική για τη Νεολαία για να έχει νόημα και ουσία θα πρέπει να απαντά στις πραγματικές ανάγκες της νεολαίας και να βασίζεται στη γνώση. Γι’ αυτό ακριβώς καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους του Οργανισμού να ακούσει του νέους, με προσοχή και με ανοιχτά μυαλά. Για το σκοπό αυτό έγιναν δύο παγκύπριες σύνοδοι νεολαίας, τοπικές διαβουλεύσεις, ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, προσωπικές συνεντεύξεις, αλλά και δύο μεγάλες έρευνες παγκύπριας κλίμακας. Άνω των 3000 νέων συμμετείχαν σ’ αυτή την προσπάθεια. Έτσι, το τελικό κείμενο της Στρατηγικής δεν είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς μερικών τεχνοκρατών, αλλά είναι θεμελιωμένο στις απόψεις και την πραγματικότητα των νέων της Κύπρου.
 
Γιατί είναι σημαντική η Στρατηγική για τη Νεολαία:
 
  1. Είναι σημαντική γιατί αναγνωρίζει και αναδεικνύει τις 280.000 νέων ανθρώπων ως το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της χώρας μας, αλλά και ως πηγή ενός μοναδικού δυναμισμού που μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής για την Κύπρο της προόδου.
  2. Αποτυπώνεται σ’ αυτή για πρώτη φορά και με τρόπο κρυστάλλινο το όραμα της πολιτείας για τους νέους της.
  3. Καταγράφονται ευκρινώς για πρώτη φορά στόχοι σε οκτώ πεδία δράσης που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων, σε ένα έγγραφο πολιτικής, το οποίο δεσμεύει το κράτος στη λήψη μέτρων για υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων.
  4. Συνιστά μία ισχυρή και ορατή, σαφώς προσδιορισμένη και συντονισμένη πολιτική για τη νεολαία που έχει πολλές δυνατότητες να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη συνεργασία σε διάφορους τομείς πολιτικής.
  5. Συστήνονται μηχανισμοί, με κυριότερο τη Δια – υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία, με σκοπό την ανάπτυξη συστηματικής συνεργασίας όλων των κρατικών φορέων για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό των ενεργειών του κράτους για την ενδυνάμωση των νέων στην Κύπρο. Πράγμα που αναμένεται να λειτουργήσει θετικά ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των πολιτικών για τους νέους.
 
Ο καταρτισμός της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, υπήρξε για τον Οργανισμό Νεολαίας μια μεγάλη πρόκληση. Με την υιοθέτηση της Στρατηγικής από το Υπουργικό Συμβούλιο αρχίζει όμως μία μεγαλύτερη πρόκληση, και αυτή είναι η εφαρμογή της Στρατηγικής για να γίνουν πράξη όλα όσα περιλαμβάνονται σε αυτή.
 

 
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας