Τρίτη 19 Ιουν, 2018 | Επικοινωνία
trans gif

Μεγάλη πρόκληση η προσεχής συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας

Φίλιος Φυλακτού  13/03/2017 10:08
Μεγάλη πρόκληση η προσεχής συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας

Μεγάλη πρόκληση η προσεχής συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας

Φίλιος Φυλακτού  13/03/2017 10:08
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 αναλαμβάνει την τεράστια ευθύνη να συζητήσει το Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Κανονισμοί του 2017» όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 7 Μαρτίου 2017. Απώτερος σκοπός της συζήτησης η τελική διαμόρφωση και ψήφιση των εν λόγω Κανονισμών.
Την ίδια μέρα, πριν την συζήτηση του Σχεδίου Κανονισμών, έχει εγγραφεί για συζήτηση Τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017». Το συγκεκριμένο Τροποποιητικό Νομοσχέδιο εισηγείται την τροποποίηση των άρθρων 28ΒΒ και 28ΒΓ του βασικού νόμου.
Για το μεν άρθρο 28ΒΒ γίνεται εισήγηση να διαγραφεί το εδάφιο (6) και να αντικατασταθεί με το ακόλουθο νέο εδάφιο (6):
«(6) Μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2017 διεξάγεται η πρώτη γραπτή εξέταση για μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν υποβάλει ενδιαφέρον μέχρι την 30η Απριλίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων.».
Για το δε άρθρο 28ΒΓ γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του βασικού νόμου με τη συμπλήρωση στην παράγραφο (δ), του εδαφίου (2) και με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος του εδαφίου (2):
«Νοείται ότι δεν διεξάγονται γραπτές εξετάσεις, εάν οι διαθέσιμες θέσεις είναι μέχρι έξι (6) και οι διορισμοί γίνονται αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων».
Μελετώντας τα 32 άρθρα του Σχεδίου Κανονισμών που κατατέθηκαν οι ασάφειες και ενδεχομένως οι ελλείψεις αλλά και πιθανά προβλήματα που εντοπίζονται είναι πολύ συγκεκριμένα. Έτσι, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα και προβληματισμοί για ζητήματα που δεν φαίνεται να ξεκαθαρίζονται ακόμη και μέσα από το Σχέδιο Κανονισμών. Ενδεικτικά και πολύ συνοπτικά:
  1. Κανονισμοί άρθρο 11: Μήπως έρχεται σε αντίφαση με το Τροποποιητικό Νομοσχέδιο του άρθρου 28ΒΓ του βασικού νόμου; Βάσει του 28ΒΓ του βασικού νόμου εξυπακούεται, για παράδειγμα, ότι στην Ειδική Εκπαίδευση στους διάφορους κλάδους/ειδικότητες δεν μπορούν να γίνουν εξετάσεις, λόγω του αριθμού θέσεων που είναι κάτω από 6;
  2. Κανονισμοί άρθρο 4: Τουλάχιστον 50% σε κάθε ένα από τα τρία αντικείμενα εξέτασης. Δηλαδή, με 100% στην εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο, 100% στην εξέταση της Ελληνικής γλώσσας και με 49% στην εξέταση δεξιοτήτων ο υποψήφιος αποκλείεται, ενώ με 51% και στα τρία συμπεριλαμβάνεται;
  3. Κανονισμοί άρθρο 6(2): Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για εγγραφή η 30η Απριλίου του έτους διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων. Τι θα γίνει με τους απόφοιτους των Πανεπιστημίων της συγκεκριμένης χρονιάς; Δεν θα μπορέσουν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις; Θα τους δοθεί η ευκαιρία; Δεν αναφέρεται ο,τιδήποτε στους Κανονισμούς.
  4. Κανονισμοί άρθρο 13(1): Παροχή διευκολύνσεων. Πότε θα γνωστοποιείται η απόφαση της επιτροπής στον υποψήφιο; Άτομα με προβλήματα όρασης, για παράδειγμα, θα τύχουν των απαραίτητων διευκολύνσεων; Π.χ. Δοκίμιο στη γλώσσα Braille; Μια έγκυος υποψήφια η οποία ενδέχεται να χάσει είτε και τις τρεις είτε κάποια εξέταση λόγω τοκετού πώς θα αντιμετωπιστεί;
  5. Κανονισμοί άρθρο 16(1): Εμπλεκόμενοι στα διάφορα στάδια εξετάσεων. Τι σημαίνει ακριβώς και πώς ερμηνεύεται στην πράξη η 4ου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με υποψήφιο; Πώς ελέγχεται;
 
Με τα πιο πάνω ενδεικτικά παραδείγματα ερωτημάτων καταδεικνύεται η πολυπλοκότητα της ρύθμισης των Κανονισμών για τις Εξετάσεις. Κάτι, που σε συνδυασμό και με το άλλο τεράστιο και πολύ καθοριστικό ζήτημα της αναγνώρισης του Καθεστώτος Αορίστου Χρόνου, προδιαγράφει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι επιβάλλεται και επείγει η κατά προτεραιότητα τροποποίηση του άρθρου 28ΒΒ του βασικού νόμου με τη μετάθεση της χρονολογίας διεξαγωγής των πρώτων γραπτών εξετάσεων  μέχρι το οριστικό ξεκαθάρισμα όλων των εκκρεμοτήτων (π.χ. Σεπτέμβριος 2022 μέχρι Δεκέμβριος 2022 με ανάλογη μετάθεση όλων των χρονολογιών του νομοσχεδίου).
Εκτός, κι αν μέσα από τη συζήτηση προκύψουν άλλες πιθανές λύσεις. Για παράδειγμα, το Νομοσχέδιο για το ΝΣΔ μπορεί να αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην πλήρωση των μόνιμων (οργανικών) θέσεων του Προϋπολογισμού, αφήνοντας εκτός νομοσχεδίου όλους τους έκτακτους διορισμούς δηλαδή τις συμβάσεις και τις αντικαταστάσεις.
Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι καλοπροαίρετα αλλά με θάρρος και παρρησία κρούουμε τον κώδωνα κινδύνου τόσο στο Υπουργείο όσο και στο σώμα της Βουλής από το οποίο όλοι οι πολίτες αυτού του τόπου αναμένουμε σωστές αποφάσεις. Χρέος τους να Προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν παρενέργειες που, ενδεχομένως, θα ακριβοπληρώσουμε. Οι μνήμες του ELA, της Λαϊκής Τράπεζας, κ.λπ. είναι ακόμη νωπές και πλανώνται σαν εφιάλτες μπροστά μας. Δεν χρειαζόμαστε και δεν νομίζω να αντέχουμε άλλους.
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας