Κυριακή 25 Οκτ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Προκήρυξη διαγωνισμού για να επανδρωθούν με φοιτητές ιατρικής τα ιατρεία Δημόσιας Υγείας

  18/09/2020 12:31
Προκήρυξη διαγωνισμού για να επανδρωθούν με φοιτητές ιατρικής τα ιατρεία Δημόσιας Υγείας

Προκήρυξη διαγωνισμού για να επανδρωθούν με φοιτητές ιατρικής τα ιατρεία Δημόσιας Υγείας

  18/09/2020 12:31
Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα:
 
«Αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών από φοιτητές για τις ανάγκες συντονισμού Ιατρείων Δημόσιας Υγείας», με διάρκεια κάθε σύμβασης ενός (1) μήνα με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης ή όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, να υποβάλουν την προσφορά τους.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10 π.μ..
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας