Παρασκευή 7 Αυγ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Τι έδειξε το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών της ΕΕ για επικίνδυνα προϊόντα

  13/07/2020 15:23
Τι έδειξε το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών της ΕΕ για επικίνδυνα προϊόντα

Τι έδειξε το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών της ΕΕ για επικίνδυνα προϊόντα

  13/07/2020 15:23

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ακατάλληλα και επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά και την εκστρατεία που έχει ξεκινήσει για ομαδική συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών χωρών, δημοσίευσε τα αποτελέσματα του 2019, που προέκυψαν από το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών.
 

Πρόκειται για ένα σύστημα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να ανταλλάξουν γρήγορα πληροφορίες για επικίνδυνα προϊόντα, γεγονός που επιτρέπει και σε άλλες χώρες μέλη να διερευνήσουν την αγορά τους και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που εντοπίσουν το ίδιο προϊόν.
Τα αποτελέσματα για το 2019 λοιπόν, έδειξαν ότι βρέθηκαν:

  • 2.243 γνωστοποιήσεις για τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα.
  • 4.477 ήταν ο αριθμός των επακόλουθων ενεργειών που πραγματοποίησαν άλλα μέλη του δικτύου ως αποτέλεσμα των γνωστοποιήσεων σχετικά με τα επικίνδυνα προϊόντα.

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι πιο συχνές κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες έγιναν γνωστοποιήσεις στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν:

Ευρωπαϊκή Ένωση: 29% παιχνίδια, 23% μηχανοκίνητα οχήματα και 8% είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας.

Βέλγιο: 24% παιχνίδια, 18% εξοπλισμός αθλητισμού ερασιτεχνικής απασχόλησης, 16% είδη πυροτεχνημάτων.

Βουλγαρία: 42% είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας, 18% είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά, 10% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός.

Τσεχία: 49% παιχνίδια, 24% καλλυντικά προϊόντα, 9% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός.

Δανία: 55% παιχνίδια, 30% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός, 6% είδη πυροτεχνημάτων.

Γερμανία: 74% μηχανοκίνητα οχήματα, 5% παιχνίδια, 5% είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας.

Εσθονία: 43% καλλυντικά προϊόντα, 14% παιχνίδια, 14% είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας.

Ιρλανδία: 77% καλλυντικά προϊόντα, 8% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός, 8% χημικά προϊόντα.

Ελλάδα: 86% παιχνίδια, 14% γραφική ύλη.

Ισπανία: 75% παιχνίδια, 25% είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά.

Γαλλία: 35% παιχνίδια, 23% μηχανοκίνητα οχήματα, 5% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός.

Κροατία: 28% παιχνίδια, 28% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός, 14% είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά.

Ιταλία: 36% χημικά προϊόντα, 25% παιχνίδια, 14% κοσμήματα.

Κύπρος: 57% είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας, 29% παιχνίδια, 6% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός.

Λετονία: 66% παιχνίδια, 11% φωτιστικές αλυσίδες, 9% χημικά προϊόντα.

Λιθουανία: 52% παιχνίδια, 22% καλλυντικά προϊόντα, 8% είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας.

Λουξεμβούργο: 74% παιχνίδια, 9% μέσα ατομικής προστασίας, 4% μηχανοκίνητα οχήματα.

Ουγγαρία: 43% παιχνίδια, 15% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός, 11% είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας.

Μάλτα: 50% παιχνίδια, 12% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός, 12% μηχανοκίνητα οχήματα.

Κάτω Χώρες: 73% εξοπλισμός αθλητισμού ερασιτεχνικής απασχόλησης, 13% παιχνίδια, 5% είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά.

Αυστρία: 41% παιχνίδια, 12% καλλυντικά προϊόντα, 12% μηχανοκίνητα οχήματα.

Πολωνία: 59% παιχνίδια, 10% φωτιστικές αλυσίδες, 8% είδη φωτισμού

Πορτογαλία: 96% μηχανοκίνητα οχήματα, 2% χημικά προϊόντα, 2% έπιπλα

Ρουμανία: 28% είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας, 24% παιχνίδια, 21% μηχανοκίνητα οχήματα.

Σλοβενία: 42% παιχνίδια, 13% είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας, 13% καλλυντικά προϊόντα.

Σλοβακία: 46% παιχνίδια,15% κοσμήματα, 14% άλλα.

Φινλανδία: 22% παιχνίδια, 12% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός, 11% καλλυντικά προϊόντα.

Σουηδία: 36% παιχνίδια, 23% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός, 8% κοσμήματα.

Ηνωμένο Βασίλειο: 35% μηχανοκίνητα οχήματα, 24% παιχνίδια, 21% ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός.

Ισλανδία: 40% είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά, 20% χημικά προϊόντα, 20% παιχνίδια.

Νορβηγία: 94% καλλυντικά προϊόντα, 6% είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Επιπλέον, οι πιο συχνές κατηγορίες κινδύνων που γνωστοποιήθηκαν στις χώρες μέλη της ΕΕ ήταν:

Ευρωπαϊκή Ένωση: 27% τραυματισμοί, 23% χημικός κίνδυνος, 13% πνιγμός.

Βέλγιο: 19% τραυματισμοί, 18% εγκαύματα, 18% πυρκαγιά.

Βουλγαρία: 28% τραυματισμοί, 22% πνιγμός, 10% ηλεκτροπληξία.

Τσεχία: 55% χημικός κίνδυνος, 15% κίνδυνος για το περιβάλλον, 9% πνιγμός.

Δανία: 29% ηλεκτροπληξία, 24% χημικός κίνδυνος, 18% πνιγμός.

Γερμανία: 69% τραυματισμοί, 15% χημικός κίνδυνος, 8% πυρκαγιά.

Εσθονία: 71% χημικός κίνδυνος, 14% μικροβιολογικός κίνδυνος, 14% τραυματισμοί.

Ιρλανδία: 57% μικροβιολογικός κίνδυνος, 14% χημικός κίνδυνος,14% ηλεκτροπληξία.

Ελλάδα: 25% τραυματισμοί, 25% χημικός κίνδυνος, 25% πνιγμός.

Ισπανία: 75% πνιγμός, 25% τραυματισμοί.

Γαλλία: 24% τραυματισμοί, 21% πνιγμός, 16% χημικός κίνδυνος.

Κροατία: 24% χημικός κίνδυνος, 22% ηλεκτροπληξία, 19% τραυματισμοί.

Ιταλία: 59% χημικός κίνδυνος, 16% τραυματισμοί, 9% στραγγαλισμός.

Κύπρος: 39% τραυματισμοί, 27% χημικός κίνδυνος, 18% πνιγμός.

Λετονία: 31% χημικός κίνδυνος, 29% κίνδυνος για το περιβάλλον, 13% πνιγμός.

Λιθουανία: 33% χημικός κίνδυνος, 27% πνιγμός, 17% κίνδυνος για το περιβάλλον.

Λουξεμβούργο: 43% χημικός κίνδυνος, 30% πνιγμός, 15% τραυματισμοί.

Ουγγαρία: 27% πνιγμός, 23% ηλεκτροπληξία, 11% χημικός κίνδυνος.

Μάλτα: 31% κίνδυνος για το περιβάλλον, 19% πνιγμός, 13% τραυματισμοί.

Κάτω Χώρες: 43% πυρκαγιά, 40% εγκαύματα, 6% χημικός κίνδυνος.

Αυστρία: 24% χημικός κίνδυνος, 18% πυρκαγιά, 18% τραυματισμοί.

Πολωνία: 25% πνιγμός, 18% ηλεκτροπληξία, 17% χημικός κίνδυνος.

Πορτογαλία: 80% τραυματισμοί, 16% πυρκαγιά, 2% χημικός κίνδυνος.

Ρουμανία: 34% πνιγμός, 34% τραυματισμοί, 13% στραγγαλισμός.

Σλοβενία: 32% χημικός κίνδυνος, 16% πνιγμός, 16% τραυματισμοί.

Σλοβακία: 33% χημικός κίνδυνος, 20% πνιγμός, 20% τραυματισμοί.

Φινλανδία: 34% χημικός κίνδυνος, 23% ηλεκτροπληξία, 14% πνιγμός.

Σουηδία: 48% χημικός κίνδυνος, 38% κίνδυνος για το περιβάλλον, 5% ηλεκτροπληξία.

Ηνωμένο Βασίλειο: 31% τραυματισμοί, 22% ηλεκτροπληξία, 11% χημικός κίνδυνος.

Ισλανδία: 33% χημικός κίνδυνος, 33% τραυματισμοί, 17% κίνδυνος για το περιβάλλον.

Νορβηγία: 94% χημικός κίνδυνος, 6% τραυματισμοί.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας