Παρασκευή 7 Αυγ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης

  07/07/2020 11:34
Προκήρυξη διαγωνισμού για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης

  07/07/2020 11:34
Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα:
 
Αγορά υποστηρικτικών υπηρεσιών από φοιτητές για τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων και τις ανάγκες συντονισμού Ιατρείων Δημόσιας Υγείας, με διάρκεια σύμβασης ενός μήνα με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης ή όπως ήθελε καθορίσει η αναθέτουσα Αρχή, να υποβάλουν την προσφορά/αίτησή τους.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής προσφοράς/αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή είτε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), είτε από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (https://www.eprocurement.gov.cy) και να υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τις οδηγίες των εγγράφων του διαγωνισμού.
 
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 09/07/2020 και ώρα 11 π.μ.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας