Τρίτη 11 Αυγ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Τρεις θέσεις διδακτορικών σπουδών στον τομέα της Ενέργειας στο Παν. Λευκωσίας

  30/06/2020 12:32
Τρεις θέσεις διδακτορικών σπουδών στον τομέα της Ενέργειας στο Παν. Λευκωσίας

Τρεις θέσεις διδακτορικών σπουδών στον τομέα της Ενέργειας στο Παν. Λευκωσίας

  30/06/2020 12:32
Το Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Πρόγραμμα Μηχανικής Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πτυχίο στην μηχανική πετρελαίου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών στον τομέα των υδρογονανθράκων. Ανάλογα με τα προσόντα/ενδιαφέροντα των αιτητών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα πιο κάτω ενδεικτικά ερευνητικά θέματα:
  • Δημιουργία και μετανάστευση βιογενούς φυσικού αερίου.
  • Διερεύνηση των οικολογικών πτυχών πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια ζωή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.   
  • Νομοτεχνικές πτυχές της οριοθέτησης της Κυπριακής ΑΟΖ.  
  • Η χρήση ασύρματων αισθητήρων (wearable sensors) για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας του προσωπικού στη πετρελαϊκή βιομηχανία.    
  • Αντίστροφη ηλεκτρομαγνητική σκέδαση με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων. 
Η χρονική διάρκεια των ερευνητικών έργων είναι τριάντα έξι (36) μήνες και θα συνδυαστούν με την εκπόνηση διδακτορικού. Οι θέσεις δύναται να τύχουν πλήρους χρηματοδότησης με ανώτατο όριο τις €20,000 ανά έτος.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου (Masters) από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Γεωλογία, Μηχανική Πετρελαίων, Μηχανολογική Μηχανική, Επιστήμη/Μηχανική Υπολογιστών, Φυσική, Μαθηματικά, Ηλεκτρολογία ή άλλο συναφές αντικείμενο. Το προφίλ των αιτητών:
  • Ακαδημαϊκή επίδοση προπτυχιακού τουλάχιστον λίαν καλώς, second (upper) class, ή GPA 3.33/4.0
  • Καλές δεξιότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, πχ, Matlab, C++
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων
  • Ονόματα δυο (2) ατόμων που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές
  • Απόδειξη γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
Καταληχτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Αυγούστου, 2020. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ Κωνσταντίνο Χατζηστάσου στο 22-842522 και στην ιστοσελίδα Marine & Carbon Lab: www.carbonlab.eu Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.unic.ac.cy/apply και μέσω e-mail στο Hadjistassou.c@unic.ac.cy 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας