Σάββατο 4 Ιουλ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Εντατικοποίηση προσπαθειών για μετακίνηση οχληρών μονάδων του Δ. Ιδαλίου, εισηγείται η Επ. Διοικήσεως

  05/06/2020 18:55
Εντατικοποίηση προσπαθειών για μετακίνηση οχληρών μονάδων του Δ. Ιδαλίου, εισηγείται η Επ. Διοικήσεως

Εντατικοποίηση προσπαθειών για μετακίνηση οχληρών μονάδων του Δ. Ιδαλίου, εισηγείται η Επ. Διοικήσεως

  05/06/2020 18:55
Την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη μετακίνηση των οχληρών μονάδων που λειτουργούν πλησίον οικιστικής περιοχής του Δήμου Ιδαλίου, εισηγείται η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη, σημειώνοντας ότι η  δημόσια υγεία, και κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών, υπερέχουν των όποιων οικονομικών ζητημάτων και δαπανών.

Η κα. Λοττίδη έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την έκθεση της, υπό την ιδιότητα της ως Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναφορικά με το παράπονο που υπέβαλε η Κίνηση Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής (ΚΒΠΖ) για πρόκληση οχληρίας, στην ενορία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δήμο Ιδαλίου, από τις εκπομπές βιομηχανικών μονάδων και συγκεκριμένα μονάδων ασφαλτικού σκυροδέματος που γειτνιάζουν με την εν λόγω ενορία του Δήμου.

Η Έκθεση της Επιτρόπου αφορά στην οχληρία και τον δυσμενή επηρεασμό των ανέσεων των κατοίκων της περιοχής, καθώς και των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, η οποία υφίσταται από το 2012 χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί η νομιμότητα και η περιστολή ή/και άρση της οχληρίας, με επακόλουθο να επηρεάζεται το δικαίωμα τους στη ζωή, την υγεία, την ιδιωτική ζωή και την κατοικία.

Για το θέμα αυτό, είχαν πραγματοποιηθεί διαμαρτυρίες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του Συνδέσμου Γονέων του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου, το οποίο βρίσκεται στην ίδια ενορία.

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου, οι αρμόδιες τοπικές αρχές εντός των δημοτικών ορίων των οποίων βρίσκονται οι οχληρές μονάδες, όφειλαν να προβούν στη λήψη μέτρων περιστολής των πηγών πρόκλησης οχληρίας εντός των δημοτικών τους ορίων, αρχής γενομένης από το 2012, σύμφωνα με τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου.

 Ωστόσο, όπως αναφέρεται, οι εμπλεκόμενες τοπικές αρχές παρέλειψαν να λάβουν τα δέοντα μέτρα για άρση οποιασδήποτε οχληρίας αλλά και την αποκατάσταση υφιστάμενης παρανομίας όπως είναι η συνέχιση λειτουργίας μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος χωρίς την απαραίτητη άδεια, η οποία ενδεχομένως να βλάπτει τη δημόσια υγεία και κατ´ επέκταση το δικαίωμα στη ζωή.

Συγκεκριμένα, αναφέρει η Επίτροπος, μια εκ των δύο μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας κατά παράβαση των διατάξεων των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών και περί Δήμων Νόμων, χωρίς η αρμόδια Αρχή, ήτοι η τοπική αρχή εντός των διοικητικών ορίων της οποίας υφίσταται η εν λόγω μονάδα, να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, προς άρση της παρανομίας, τόσο σε σχέση με τις οικοδομικές παρατυπίες όσο και τη λειτουργία της άνευ αδείας.

Απότοκο, της εν λόγω παράλειψης από μέρους των τοπικών αρχών, αποτελεί η συνέχιση του περιορισμού της απόλαυσης των δικαιωμάτων στη ζωή και την υγεία και ιδιαίτερα του δικαιώματος διαβίωσης σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, τόσο των περίοικων όσο και των μαθητών και εργαζομένων στο σχολείο, προστίθεται.

Ειδικότερα δε σε σχέση με τα παιδιά, επισημαίνει στην έκθεση της η Επίτροπος, είναι σαφές πως υπάρχει αυξημένη ευθύνη της Πολιτείας απέναντι στην έκθεση τους, σε πιθανόν και απροσδιόριστο κίνδυνο κατά τη φοίτηση τους στο σχολείο, σε ένα περιβάλλον ενδεχομένως ακατάλληλο, λόγω των ρύπων των υπό αναφορά μονάδων.

Σημειώνεται ότι η διαφύλαξη και προώθηση των οικονομικών/επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια ενός Κράτους, και δη η λειτουργία των εν λόγω μονάδων παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος, συνιστούν αναντίλεκτα, ζωτική φλέβα για την ανάπτυξη της οικονομίας, την παροχή εργασίας, και την δημιουργία ενός αναπτυγμένου δομημένου περιβάλλοντος για όλους τους κατοίκους της εδαφικής της επικράτειας, γι’ αυτό και το Κράτος θα πρέπει να συμβάλλει παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη.

 Όταν όμως συγκεκριμένες οικονομικές/επιχειρηματικές δραστηριότητες, προστίθεται, αποβαίνουν εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έστω και μικρής ομάδας πληθυσμού, και κυρίως όταν σ’ αυτήν περιλαμβάνονται και παιδιά, θα πρέπει η προάσπιση των δικαιωμάτων τους να τίθεται ως προτεραιότητα καθότι η δημόσια υγεία, και κυρίως τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία αποτελούν το μέλλον και την συνέχεια της ανθρώπινης ύπαρξης, υπερέχουν των όποιων οικονομικών ζητημάτων και δαπανών, είτε αυτά αφορούν πιστώσεις για την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών ζωνών Κατηγορίας Α ή πλεόνασμα αναξιοποίητης βιομηχανικής γης.

Ως εκ τούτου, η Επίτροπος εισηγείται όπως οι προσπάθειες για τη μετακίνηση των οχληρών μονάδων εντατικοποιηθούν ώστε η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για τον σκοπό αυτό, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, διαφυλάσσοντας το δικαίωμα  των παιδιών στην υγεία και στον καθαρό αέρα κατά την φοίτηση τους στο σχολείο, αλλά και τα δικαιώματα όλων των κατοίκων της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη ζωή, την υγεία, την ιδιωτική ζωή και την κατοικία τα οποία επηρεάζονται άμεσα από την παρούσα κατάσταση.

Προς τούτο, αναφέρει, η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται προς τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, καθώς και στις εμπλεκόμενες τοπικές αρχές, με την εισήγηση όπως συνδράμουν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, στις προσπάθειες της Υπουργικής Επιτροπής για άμεσο τερματισμό της οχληρίας που προκαλείται από τις συγκεκριμένες μονάδες.

Υποβάλλεται επίσης στους Δήμους Τσερίου και Γερίου εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκονται οι οχληρές μονάδες, με την εισήγηση αφενός όπως, προβούν στη λήψη όλων των δεόντων μέτρων, για την άρση και ή περιορισμό της οχληρίας και τον τερματισμό του δυσμενούς επηρεασμού των ανέσεων των κατοίκων της ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, αναφέρει περαιτέρω.

Εισηγείται, επίσης, όπως ο Δήμος Τσερίου  προβεί  στη λήψη μέτρων σε σχέση με την παραβίαση των προαναφερθέντων διατάξεων των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών και περί Δήμων Νόμων, σε σχέση με την λειτουργία της μιας εκ των δυο μονάδων χωρίς τις απαιτούμενες  άδειες.

Με αφορμή την υπό εξέταση περίπτωση, η Επίτροπος επισημαίνει περαιτέρω πως κατά τη χωροθέτηση βιομηχανικών ή/και οικιστικών ζωνών, στα πλαίσια των σχεδίων ανάπτυξης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης τους στο μέλλον, ούτως ώστε να μην ανακύπτουν περιπτώσεις, όπως η υπό εξέταση, που βιομηχανικές ζώνες Κατηγορίας Α γειτνιάζουν με οικιστική περιοχή.

 Και αυτό γιατί, προσθέτει, η διοίκηση θα πρέπει να δρα προληπτικά και με διορατικότητα στη βάση μακροχρόνιου σχεδιασμού, με γνώμονα τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος και της ευημερίας των πολιτών της, σε σχέση με το δικαίωμα τους να ζουν σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον, χωρίς οχλήσεις που να αποτελούν τροχοπέδη στην απόλαυση των δικαιωμάτων τους.
 
Εισηγείται περαιτέρω, ενόψει της επικείμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Περιοχή, όπως τα ευρήματά της αποτελέσουν τη βάση τόσο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και τη ρύθμιση των πολεοδομικών ζωνών της περιοχής, όσο και για το ενδεχόμενο καταρτισμού σχεδίου κινήτρων για τη μετακίνηση των βιομηχανικών μονάδων που λόγω της περιοχής στην οποία βρίσκονται, καθίστανται πηγή όχλησης.

 Τέλος, εισηγείται όπως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αφενός εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου ώστε και οι μονάδες παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος να χρειάζονται άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων, αφετέρου να εντοπίσει, αν δεν το έχει ήδη πράξει, τα απαραίτητα όργανα μέτρησης ρύπων ούτως ώστε, εάν και εφόσον εγκριθεί η τροποποίηση του οικείου νόμου, να είναι σε θέση να προχωρήσει άμεσα στην προμήθειά τους, βάσει των νενομισμένων διαδικασιών.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας