Σάββατο 4 Ιουλ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Ο κορωνοϊός αύξησε τα ιατρικά απόβλητα-Προκύπτουν θέματα στη διαχείρισή τους

Γιώργος Χατζηπαναγή  31/05/2020 06:56
Ο κορωνοϊός αύξησε τα ιατρικά απόβλητα-Προκύπτουν θέματα στη διαχείρισή τους

Ο κορωνοϊός αύξησε τα ιατρικά απόβλητα-Προκύπτουν θέματα στη διαχείρισή τους

Γιώργος Χατζηπαναγή  31/05/2020 06:56

Αύξηση στις ποσότητες αλλά και στον όγκο των ιατρικών αποβλήτων που καλείται να διαχειριστεί η Κύπρος, παρατηρείται το τελευταίο διάστημα λόγω της πανδημίας.

Μπορεί πολλές από τις εργασίες τις οποίες εκτελούσαν τα νοσοκομεία το τελευταίο δίμηνο να μειώθηκαν, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για τη μη εξάπλωση της πανδημίας, ωστόσο, παρουσιάζεται αύξηση των ιατρικών αποβλήτων, η οποία έγκειται στα μέτρα ατομικής προστασίας που λαμβάνει ο ιατρικός κόσμος.

Οι κατηγορίες αποβλήτων
Tα ιατρικά απόβλητα ποικίλουν και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Σύμφωνα με την εταιρεία MedWaste, η οποία ασχολείται με τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, η πρώτη κατηγορία είναι τα «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά». Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν όλα τα απόβλητα που προέρχονται από περιβάλλοντα στα οποία υφίσταται κίνδυνος βιολογικής μετάδοσης δια μέσω του αέρα, καθώς και από περιβάλλοντα απομόνωσης, στα οποία βρίσκονται ασθενείς που πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα.

Η δεύτερη κατηγορία, είναι τα «Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα». Σε αυτή την κατηγορία, εμπερικλείονται πλάκες, τρυβλία καλλιέργειας και άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στη μικροβιολογία και που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες.

Η τελευταία κατηγορία είναι τα «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα» και σε αυτή περιλαμβάνονται ο υδράργυρος, τα βαρέα μέταλλα, οι επικίνδυνες οργανικές ενώσεις, κ.λπ.

Μιλώντας στον REPORTER, o διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας MedWaste Γιώργος Βούβακος, επεσήμανε ότι, «κατά την περίοδο του κορωνοϊού υπήρξε μια αύξηση στα ιατρικά απόβλητα, όχι μόνο ως προς την ποσότητα τους, αλλά και ως προς τον όγκο τους, επειδή πλέον αυξήθηκαν τα μέτρα ατομικής προστασίας του ιατρικού κόσμου».

«Ο ιός μας βρήκε έτοιμους»
Η εταιρεία MedWaste, λειτουργεί από το 2016, με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Τσερίου και εξειδικεύεται στη συλλογή, μεταφορά των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. Η ιδέα της προήλθε όταν εντοπίστηκε κενό  στη συγκεκριμένη βιομηχανία, ενώ η φιλοσοφία της όπως αναφέρει, είναι ο περιορισμός και ο αφανισμός της παράνομης και λανθασμένης διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων, καθώς επίσης η ορθή συλλογή, μεταφορά και καταστροφή των μολυσματικών φορτίων, που είναι απαραίτητα για την προστασία κατά της εξάπλωσης μικροβίων.

Η εταιρεία προετοιμάστηκε, σύμφωνα με τον κ. Βούβακο, για την νόσο Covid-19, ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων.

«Η λειτουργία της δικής μας εταιρείας δεν έχει αλλάξει, απεναντίας μας βρήκε έτοιμους να αντιμετωπίσουμε τη σχετική πρόκληση με ευκολία, γιατί τα μέτρα τα οποία τηρούσαμε και τηρούμε εξυπηρετούν την διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που μερικές φορές μπορεί να είναι σοβαρότερης μορφής από τον κορωνοϊό».

Η διαδικασία συλλογής ιατρικών αποβλήτων
Ο κ. Βούβακος περιέγραψε και τη διαδικασία συλλογής των ιατρικών αποβλήτων, τα οποία χρειάζονται πολύ προσεκτική διαχείριση.

«Κάθε δράση που αναλαμβάνουμε κινείται με γνώμονα τις επιταγές της κοινωνικής και ηθικής ευθύνης για την επίτευξη ενός υγιούς μέλλοντος για όλους. Αυτοσκοπός μας είναι η πιστή εφαρμογή των ορθότερων, βέλτιστων, πρακτικών και πιο ενδεδειγμένων περιβαλλοντικά λύσεων, για τη διαχείριση των επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων, που προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων. Σε αυτό συνίσταται άλλωστε και η ταυτότητα της αποστολής και των υπηρεσιών μας. Η διαδικασία διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων ξεκινά από την συλλογή από τον χώρο παραγωγής του κάθε ιατρείου, οδοντιατρείου, χημείου, νοσοκομείου και ούτω καθεξής, με τα ειδικά αυτοκίνητα-ψυγεία που διαθέτει η εταιρεία μας, λαμβάνοντας και τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και ακολούθως μεταφέρονται στο εργοστάσιο μας για επεξεργασία».

Ακολούθως, εφόσον τύχουν της σχετικής επεξεργασίας τεμαχισμού και αποστείρωσης, τα ιατρικά απόβλητα καθίστανται πλέον στείρα μικροβίων, αβλαβή στο περιβάλλον, μη αναγνωρίσιμα. Έτσι μπορούν να τύχουν της ίδιας επεξεργασίας με τα οικιακά απόβλητα.

«Υπάρχουν θέματα στη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο»
Παρά την αύξηση των ιατρικών αποβλήτων, αλλά και την καλή, όπως εκτιμούν, διαχείριση που έγινε από τους ίδιους, στην Κύπρο εντοπίζονται ακόμα κάποια προβλήματα στον συγκεκριμένο τομέα.

«Όσον αφορά τα ιατρικά απόβλητα υπάρχουν κάποια θέματα, τα οποία προκύπτουν και αυτά έχουν να κάνουν με την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας πολλές φορές από τους ειδικούς, οι οποίοι δυσκολεύονται να αντιληφθούν την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στα σκουπίδια και σε κοινόχρηστους χώρους να βρίσκονται πεταμένα μολυσματικά απόβλητα, τα οποία θα έπρεπε να τυγχάνουν σχετικής επεξεργασίας».

Ο σωστός τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων
Ο σωστός τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο αφορά στο ποια απόβλητα μπαίνουν σε κάθε περιέκτη, αλλά και στο πως πρέπει να γίνεται ο χειρισμός στους κόκκινους και κίτρινους κάδους που χρησιμοποιούνται.

Το δεύτερο μέρος αφορά τον ενδεικνυόμενο τρόπο μεταφοράς των αποβλήτων εντός Υγειονομικών Μονάδων, όπου μεταξύ άλλων εξηγείται αναλυτικά τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Για παράδειγμα, συστήνεται να μην μεταγγίζεται το περιεχόμενο ενός κάδου σε άλλον, καθώς υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης. Επίσης, απαγορεύεται η διαλογή σε κάδο που έχουν ανακατευτεί «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και αστικά απόβλητα, τα οποία διαχειρίζονται όλα ως επικίνδυνα.

Υπάρχει επίσης το θέμα της προσωρινής αποθήκευσης, όπου απαγορεύεται να αφήνονται τα «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» εκτεθειμένα είτε για πολύ ώρα, είτε σε ακάλυπτο χώρο, γιατί υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς των μολυσματικών παραγόντων μέσω εντόμων, τρωκτικών και οικόσιτων ζώων ή ακόμα και της επιμόλυνσης και του τραυματισμού άλλων ανθρώπων.

Το τελευταίο μέρος, έχει να κάνει με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από όσους διαχειρίζονται ιατρικά απόβλητα. Για παράδειγμα, όσοι διαχειρίζονται απόβλητα, πρέπει να φορούν φόρμα εργασίας, κλειστά υποδήματα με χοντρή αντιολισθητική σόλα, χοντρά γάντια, και μάσκα προστασίας της αναπνοής. Ενδείκνυται, ανάλογα και με τον όγκο των «Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων» να χρησιμοποιούν ολόσωμη πλαστική ποδιά και γυαλιά προστασίας οφθαλμών.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας