Τρίτη 7 Ιουλ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης-Όσα πρέπει να ξέρουν οι νέοι στρατεύσιμοι

  29/05/2020 13:31
Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης-Όσα πρέπει να ξέρουν οι νέοι στρατεύσιμοι

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατάταξης-Όσα πρέπει να ξέρουν οι νέοι στρατεύσιμοι

  29/05/2020 13:31
Aπό τις 10 μέχρι και τις 21 Ιουλίου θα γίνει η κατάταξη των νεοσύλλεκτων της 2020 ΕΣΣΟ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.
 
Σύμφωνα με το Υπουργείο, καλούνται για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά την 10η Ιουλίου 2020 και από τις 13 έως τις 21 Ιουλίου 2020 οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2020 (γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 2002 έως και 31 Δεκεμβρίου 2002), καθώς και όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και έχουν υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά, στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που ανήκουν στις κλάσεις 1993 έως και 2019 (γεννηθέντες τα έτη 1975 έως και 2001).
 
Οι πιο πάνω αναφερόμενοι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν με τη 2020 Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), στις 10 Ιουλίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας οι προερχόμενοι από αναβολή υγείας στρατεύσιμοι και από την 13 έως και 21 Ιουλίου στα Κέντρα Κατάταξης στην Λευκωσία (στρατόπεδο Χρ. Σαμάρα στην Αθαλάσσα), Λάρνακα (ΚΕΝ Λάρνακας), Λεμεσό (ΚΕΝ Λεμεσού) και Πάφο (ΚΕΝ Πάφου) οι λοιπές κατηγορίες στρατευσίμων.
 
Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται υποχρεωτικά για κατάταξη στην καθορισμένη ημερομηνία, καθώς και στο καθορισμένο Κέντρο Κατάταξης και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους:
 
α. Το σημείωμα πρόσκλησης που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. Σημειώνεται ότι, δε θα γίνεται δεκτός κανένας στρατεύσιμος για κατάταξη χωρίς Σημείωμα Πρόσκλησης.
 
β. Την απόδειξη δήλωσης στοιχειών επιλογής στρατευσίμων της 2020 ΕΣΣΟ που τους έχει σταλεί, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής δήλωσης.
 
γ.  Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους.
 
δ. Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις βασικές οδηγίες στρατευσίμων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΜ, του ΓΕΕΦ και στην εφαρμογή του ΥΠΑΜ, καθώς και αποδεικτικό έγγραφο του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού με τον αριθμό IBAN, εφόσον δεν τα έχουν ήδη υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιλογικών διαδικασιών.
 
Όπως αναφέρει το Υπουργείο, όσοι στρατεύσιμοι παρουσιάζονται για κατάταξη μετά την καθοριζόμενη για την κλάση και κατηγορία τους ημερομηνία στο καθοριζόμενο Κέντρο Κατάταξης, δε θα γίνονται δεκτοί και θα έχουν υποχρέωση για κατάταξη σε Κέντρο Κατάταξης, στην ημερομηνία και ώρα που θα τους καθορισθεί, μετά από τροποποίηση του Σημειώματος Πρόσκλησης από προσωπικό της Στρατολογίας που θα βρίσκεται στα Κέντρα Κατάταξης.
 
Αυτούσιο το πρόγραμμα
 
α. Στο 4ο ΤΒΟ (Αθαλάσσα)
 
13 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός
Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Χ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2019,των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Χ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
14 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, των κλάσεων 2018 και προηγουμένων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2019,των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ και Ι, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
15 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
16 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Κ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2019,των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ρ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
17 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ρ, Σ, Υ και Ψ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2019,των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο, Π και Τ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
18 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο και Π, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
19 Ιουλίου 2020:
(α) Οι εθελοντές, που διαμένουν στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2021.
 
(β) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α και Β, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(γ) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2019,των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ, Υ και Ψ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
20 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ και Μ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2019,των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ και Μ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
21 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ι, Τ, Φ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και διαμέρισμα Μόρφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες και στο εν λόγω διαμέρισμα, της κλάσης 2019,των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Σ και Φ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
β. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας:
 
10 Ιουλίου 2020:
Οι προερχόμενοι από αναβολή για λόγους υγείας των κλάσεων 1993 και νεότερων, που γεννήθηκαν σε οποιαδήποτε επαρχία ή στο εξωτερικό και δεν έχουν περατώσει τη βασική τους εκπαίδευση.
 
13 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ και Λ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ρ και Σ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
14 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Η, Θ, Ι και Κ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
15 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
16 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στις εν λόγω επαρχίες, των κλάσεων 2018 και προηγουμένων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ν, Ξ και Ο, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
17 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Υ και Φ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Τ, Υ, Φ και Χ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(γ) Οι εθελοντές, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, που διαμένουν στην επαρχία Αμμοχώστου της κλάσης 2021.
 
18 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Μ, Τ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ και Δ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
19 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
20 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β και Γ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
21 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ και Σ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ε, Ζ και Ψ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(γ) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Λάρνακας καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2021.
 
γ. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λεμεσού:
 
13 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α και Γ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
14 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Π και Ψ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Λεμεσού καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2021.
 
15 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
16 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Σ και Τ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
17 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Β, Ε, Ζ, Λ και Φ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
18 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Χ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
19 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Μ, Ν, Ξ και Ο, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
20 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2018 και προηγουμένων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Δ, Η, Θ, Ι, Ρ, Υ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
21 Ιουλίου 2020:
Οι διαμένοντες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από το γράμμα Κ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
δ. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Πάφου:
 
13 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι και Φ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι εθελοντές, που διαμένουν στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου, που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2021.
 
(γ) Όσοι στρατεύσιμοι ανήκουν στις κλάσεις 1993-2020 και δεν έχουν δηλωμένη διεύθυνση διαμονής, ανεξαρτήτως του τόπου γεννήσεως τους.
 
14 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Ο, Π, Ρ, Τ, Υ, Χ, Ψ και Ω, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, της κλάσης 2019, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
15 Ιουλίου 2020:
(α) Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία της κλάσης 2020, των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ και Σ, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.
 
(β) Οι διαμένοντες στην επαρχία Πάφου, καθώς και οι γεννηθέντες εκτός Κύπρου που διαμένουν στην εν λόγω επαρχία, των κλάσεων 2018 και προηγουμένων, εκτός αυτών που έτυχαν αναβολής για λόγους υγείας.

 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας