Δευτέρα 30 Μαρ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Ποιες αιτήσεις εξετάζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  20/02/2020 17:42
Ποιες αιτήσεις εξετάζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ποιες αιτήσεις εξετάζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

  20/02/2020 17:42
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδίδουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και αφορούν σε συντάξεις/επιδόματα/βοηθήματα.
 
1. Επίδομα ανεργίας:
Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 9/12/2019.
Εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020. 
2. Πληρωμή λόγω πλεονασμού: Εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί τον Μάρτιο 2019. Σημειώνεται ότι υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.
3. Επίδομα ασθενείας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 12/12/2019.
4. Σύνταξη αναπηρίας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2019, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.
5. Σύνταξη ανικανότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου –  Οκτωβρίου 2019 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.
6. Επίδομα Σωματικής Βλάβης: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2020.
7. Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο: Εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Ιουνίου – Ιουλίου 2019.
8. Θεσμοθετημένη σύνταξη: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 2019.
9. Κοινωνική σύνταξη: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του 2019.
10. Σύνταξη χηρείας:
Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δεν λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Νοεμβρίου 2019.
Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2019.
11. Βοήθημα κηδείας:
Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2019.
Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2019.
Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας/η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019.
Για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Οκτωβρίου 2019.
12. Επίδομα ορφάνιας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου 2019.
13. Βοήθημα τοκετού: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 29/10/2019.
14. Επίδομα μητρότητας:
Για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 2/12/2019.
Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Νοέμβριο του 2019.
15. Επίδομα πατρότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 1/11/2019.
16. Αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:
Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1953–1956.
Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου του 2020.
Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2019 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Δεκεμβρίου 2019 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
17. Ποινικές Υποθέσεις: Το Δεκέμβριο του 2019 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4295 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 1911 αφορούν εργοδότες και οι 2384 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας