Παρασκευή 28 Φεβ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Αυτές είναι οι εισηγήσεις της ΟΕΛΜΕΚ για τα τετράμηνα-Απέστειλαν επιστολή στον Προδρόμου

  21/01/2020 14:06
Αυτές είναι οι εισηγήσεις της ΟΕΛΜΕΚ για τα τετράμηνα-Απέστειλαν επιστολή στον Προδρόμου

Αυτές είναι οι εισηγήσεις της ΟΕΛΜΕΚ για τα τετράμηνα-Απέστειλαν επιστολή στον Προδρόμου

  21/01/2020 14:06
Τις εισηγήσεις της αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της νέας μορφής αξιολόγησης των μαθητών, απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομο Προδρόμου, η ΟΕΛΜΕΚ.
 
Σε επιστολή της προς τον κ. Προδρόμου, η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει, για μία ακόμη φορά, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της Οργάνωσής για τη νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών, με βάση όλα όσα βίωσαν καθηγητές και μαθητές κατά την διάρκεια του Α’ τετραμήνου.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Οργάνωσης, το Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ αναφορικά με τη νέα Μορφή Αξιολόγησης του Μαθητή εισηγείται για το 1ο Τετράμηνο όπως η κεντρική 90λεπτη αξιολόγηση για τα εξεταζόμενα μαθήματα να πραγματοποιείται τον Ιανουάριο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, με την έναρξη του σχολείου, και κατά τη διάρκεια της περιόδου που θα διενεργείται η κεντρική αξιολόγηση στα εξεταζόμενα μαθήματα, οι μαθητές να μην προσέρχονται στο σχολείο (δεν θα διεξάγονται μαθήματα).
 
Αναφέρει, επίσης, πως απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκείται σωστά το διδακτικό έργο και ταυτόχρονα να εμπεδώνει σωστά ο μαθητής, είναι η μείωση της ύλης, ούτως ώστε η διδακτέα ύλη να συνάδει με τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο, ο οποίος θα πρέπει να υπολογίζεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
 
«Η ύλη στην οποία θα αξιολογούνται κεντρικά οι μαθητές ανά τετράμηνο θα πρέπει να καθορίζεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και να καλύπτει αυτά που θα διδαχθούν (με βάση τον προγραμματισμό) δύο, τουλάχιστον, εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου», προσθέτει.
 
Εισηγείται, επιπλέον, όπως τα θέματα που θα περιλαμβάνονται στην κεντρική αξιολόγηση στα εξεταζόμενα μαθήματα, να είναι διαβαθμισμένα, επιπέδου διαγωνίσματος και να έχουν στόχο τη διαμορφωτική αξιολόγηση, όπως στο ενδεικτικό να φαίνεται ο συνολικός βαθμός του τετραμήνου και ο βαθμός της κεντρικής αξιολόγησης μόνο, όπως ισχύει σήμερα και στις υπόλοιπες τάξεις.
 
«Για τα εξεταζόμενα μαθήματα οι Καθηγητές/τριες να δίνουν στη γραμματεία του σχολείου δύο (2) βαθμούς. Τον βαθμό του κεντρικού διαγωνίσματος (όπως ισχύει για όλες τις τάξεις) και τον βαθμό που προκύπτει αθροιστικά από το διαγώνισμα και την προφορική αξιολόγηση. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ο Καθηγητής/τρια να παραδίνει στη γραμματεία  ένα (1) μόνο βαθμό», σημειώνει.
 
Εισηγείται, επιπρόσθετα, όπως το Αναλυτικό Πρόγραμμα να προσαρμοστεί, σε ένα τουλάχιστο κλάδο, ώστε να περιλαμβάνει 2-3 διδακτικές περιόδους, για να διδάσκονται οι μαθητές  τα εργαλεία και τα στάδια δημιουργίας ενός project, όπως οι Καθηγητές να τύχουν επιμόρφωσης, όσον αφορά την κατασκευή / δημιουργία Project και οι μαθητές των Τεχνικών Σχολών να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης αναφορικά με τα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα (ίσες διδακτικές περιόδους), τα οποία διδάσκονται κατά μία διδακτική περίοδο λιγότερη σε σχέση με το Λύκειο.
 
Η ΟΕΛΜΕΚ εισηγείται, παράλληλα, τα εξής:
 
Εξεταζόμενα μαθήματα
Γραπτή αξιολόγηση 30%
Κεντρικό διαγώνισμα με βαρύτητα 30% (το γραπτό αυτό να βαθμολογείται από το 1 έως 20)
Προφορική αξιολόγηση 70%
 
(i) Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο εργαστήριο
(ii) Κατ΄οίκον εργασία
Σημείωση 1: Τα σημεία (i) και (ii) θα έχουν βαρύτητα 50%. Στο θέμα αυτό να μην γίνεται καμία παρέμβαση από τους Επιθεωρητές και να μην υποχρεώνουν τους Καθηγητές σε αχρείαστες χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίας με ποσοστώσεις κ.λπ.
 
(iii) Ένα 45λεπτο διαγώνισμα (προειδοποιημένο) του Καθηγητή/τριας με βαρύτητα 10%.
(iv) Προαιρετική (αφήνεται στην κρίση του/της Καθηγητή/τριας) εικοσάλεπτη γραπτή (προειδοποιημένη) άσκηση με βαρύτητα μέχρι 10%  ή μία προαιρετική βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) με βαρύτητα  μέχρι 10%.
 
Σημείωση 2: Η εικοσάλεπτη γραπτή άσκηση θα αξιολογεί τον μαθητή στο μάθημα της προηγούμενης ημέρας.
 
Σημείωση 3: Σε περίπτωση που ο/η Καθηγητής/τρια δεν θα αξιολογήσει τους μαθητές με βάση το σημείο (iv), τότε τα σημεία (i) και (ii) να έχουν βαρύτητα 60%.
 
(v) Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα  αξιολογούνται με 5%, το οποίο θα λειτουργεί ως επιπρόσθετη μοριοδότηση επί της συνολικής επίδοσης (γραπτής και προφορικής).
 
Μη εξεταζόμενα
Γραπτή αξιολόγηση 40%
Ένα Διαγώνισμα του Καθηγητή/τριας 40% (προειδοποιημένο)
Προφορική αξιολόγηση 60%
(ι). Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο εργαστήριο
(ιι). Κατ΄οίκον εργασία
 
Τα σημεία (i) και (ii) θα έχουν βαρύτητα 50%.
(iii) Κατάργηση των 20λεπτων γραπτών αξιολογήσεων.  Μία προαιρετική βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) με βαρύτητα μέχρι 10%.
 
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο Καθηγητής/τρια δεν θα αξιολογήσει με βάση το σημείο (iii), τότε τα σημεία (i) και (ii) να έχουν βαρύτητα 60%.
 
(iv): Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα αξιολογούνται με 5%, το οποίο θα λειτουργεί ως επιπρόσθετη μοριοδότηση επί της συνολικής επίδοσης (γραπτής και προφορικής).
 
Η ΟΕΛΜΕΚ εισηγείται, επίσης, όπως για τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, της Μουσική και της Τέχνης εξαιρούνται οι πιο πάνω πρόνοιες και η αξιολόγηση θα γίνεται με ρυθμίσεις από την αρμόδια αρχή, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. 
 
«Νοείται ότι ο συνολικός αριθμός των project για εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα δεν θα υπερβαίνει το δύο (2) στη διάρκεια κάθε τετραμήνου για κάθε μαθητή/τρια. Στο τέλος του 2ου τετραμήνου ο νέος τρόπος αξιολόγησης των μαθητών θα πρέπει απαραίτητα να τύχει επιστημονικής αξιολόγησης», καταλήγει.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας