Πέμπτη 23 Ιαν, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

19 χιλιάδες ευρώ κοστίζει ο κάθε φοιτητής στο Παν. Κύπρου, 26 χιλιάδες στο ΤΕΠΑΚ

  11/12/2019 06:48
19 χιλιάδες ευρώ κοστίζει ο κάθε φοιτητής στο Παν. Κύπρου, 26 χιλιάδες στο ΤΕΠΑΚ

19 χιλιάδες ευρώ κοστίζει ο κάθε φοιτητής στο Παν. Κύπρου, 26 χιλιάδες στο ΤΕΠΑΚ

  11/12/2019 06:48
Ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής τέθηκαν τα συγκριτικά στοιχεία, αναφορικά με τους προϋπολογισμούς των τριών κρατικών Πανεπιστημίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια, που ζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής.
 
Με βάση τα στοιχεία οι τρέχουσες δαπάνες για το έτος 2019 ανέρχονται σε 60,7 εκ. ευρώ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 29,5 εκ. για το ΤΕΠΑΚ και 7,2 εκατομμύρια για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 
Το σύνολο του προϋπολογισμού των τριών πανεπιστημίων
Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός:
α) του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2019 ανήλθε στα 133.5 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 135,1 το 2018
β) του ΤΕΠΑΚ για το 2019 ανήλθε στα 63,5 εκ. ευρώ σε σχέση με 59 εκ. το 2018
γ) του Ανοιχτού Πανεπιστημίου ανήλθε στα 12,4 εκ. για το 2019 και στα 11,9 εκ. το 2018.
 
Στα πιο πάνω ποσά συμπεριλαμβάνονται και οι κτηριακές δαπάνες των τριών πανεπιστημίων οι οποίες ειδικότερα ανήλθαν σε 32,6 εκ. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 6,9 εκ. για το ΤΕΠΑΚ και 970 χιλιάδες ευρώ για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Η κρατική χορηγία προς τα τρία πανεπιστήμια ανήλθε σε 51,7 εκ. για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 37 εκ. για το ΤΕΠΑΚ και 6,2 εκ. για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 
Όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών στα τρία κρατικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, αυτοί ανήλθαν για το 2019, σε 5294 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2147 στο ΤΕΠΑΚ και 3458 στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 
Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, το κόστος ανά φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχεται στις 19 χιλιάδες ευρώ, για το ΤΕΠΑΚ στις 26 χιλιάδες ευρώ ενώ για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 3 χιλιάδες ευρώ.
 
Η χορηγία ανά φοιτητή καθορίζεται στις 13 χιλιάδες ευρώ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 20 χιλιάδες για το ΤΕΠΑΚ και στα 1800 ευρώ για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου ανταποκρίνεται στον πραγματικό αριθμό φοιτητών. Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ έγινε υπολογισμός του αριθμού των φοιτητών διαιρώντας τα Προπτυχιακά δίδακτρα με το ποσό των 3 χιλιάδων 400 ευρώ.
 
Τα συγκεκριμένα στοιχεία ζητήθηκαν σε μια προσπάθεια να λυθούν μια σειρά από ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, αναφορικά με το κόστος λειτουργίας των κρατικών πανεπιστημίων.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας