Πέμπτη 23 Ιαν, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Παρατείνει μέχρι τον Ιούνιο η ΑνΑΔ το σχέδιο κατάρτισης μακρόχρονα ανέργων

  06/12/2019 10:04
Παρατείνει μέχρι τον Ιούνιο η ΑνΑΔ το σχέδιο κατάρτισης μακρόχρονα ανέργων

Παρατείνει μέχρι τον Ιούνιο η ΑνΑΔ το σχέδιο κατάρτισης μακρόχρονα ανέργων

  06/12/2019 10:04
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει παρατείνει τη διάρκεια λειτουργίας του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Το Σχέδιο λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει ως σκοπό τον περιορισμό του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων και την ομαλή ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση, με παράλληλη απόκτηση εργασιακής πείρας και εξειδικευμένων συμπληρωματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 
Το Σχέδιο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις/οργανισμούς να προσφέρουν απασχόληση και κατάρτιση σε μακροχρόνια άνεργους, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους σε καταρτισμένο προσωπικό. Για κάθε άνεργο που προσλαμβάνεται, σχεδιάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της θέσης, τα καθήκοντα, τις γνώσεις και τις ευθύνες που θα αναλάβει.
 
Στο Σχέδιο εντάσσονται μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας κάτω των 60 ετών, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) για πάνω από έξι συνεχόμενους μήνες μέχρι την ημερομηνία εργοδότησής τους από την επιχείρηση/οργανισμό.
 
Η επιχείρηση/οργανισμός πρέπει να συνεχίσει την εργοδότηση του ατόμου για τουλάχιστον δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του τετράμηνου προγράμματος κατάρτισής του, με τους ίδιους όρους και αμοιβή, χωρίς επιχορήγηση από την ΑνΑΔ.
 
Η ΑνΑΔ καταβάλλει χορήγημα στον εργοδότη για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος κατάρτισης, το οποίο υπολογίζεται σε 80% των επιλέξιμων δαπανών, που συμπεριλαμβάνουν τον μισθό του ατόμου, με ανώτατο ποσό χορηγήματος τα €1.000 μηνιαία.
 
Αιτήσεις από εργοδότες για συμμετοχή στο Σχέδιο υποβάλλονται σε συνεχή βάση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον ιστοτόπο της ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) ή/και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας