Κυριακή 27 Σεπ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Νέα εγκύκλιος Χαμπιαούρη για τα τετράμηνα

  15/10/2019 14:29
Νέα εγκύκλιος Χαμπιαούρη για τα τετράμηνα

Νέα εγκύκλιος Χαμπιαούρη για τα τετράμηνα

  15/10/2019 14:29
Τις τροποποιήσεις του σχετικά με τις εξετάσεις τετραμήνω, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
 
Μετά τη συνάντηση του υπουργού Παιδείας, με την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, προχώρησε σε τροποποιήσεις επί της εγκυκλίου, για τις εξετάσεις τετραμήνων.

Η προφορική αξιολόγηση θα είναι το 60% του βαθμού
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, το 60% του βαθμού των μαθητών θα είναι η προφορική εξέταση, η οποία αφορά:

(i) Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο εργαστήριο
(ii) Κατ’ οίκον εργασία.

«Τα δύο σημεία θα έχουν βαρύτητα 50%. Νοείται ότι ο/η εκπαιδευτικός λαμβάνει σοβαρά υπόψη την επίδοση των μαθητών/τριών και στα δύο σημεία», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

(iii) Εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία), η οποία θα έχει βαρύτητα 10%.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο Παιδείας στην εγκύκλιο, ο εκπαιδευτικός θα έχει και ένα 5% επιπλέον, που θα αφορά:
 
-Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, ή/και εθελοντική εργασία. Το 5% λειτουργεί ως μοριοδότηση επί της προφορικής επίδοσης.

«Επεξήγηση: Το ποσοστό αυτό θα μπορεί να παρέχεται από τον/την εκπαιδευτικό, εάν αποδεδειγμένα διαπιστωθεί ότι ο/η μαθητής/τρια έχει να παρουσιάσει ανάλογη δράση και δεν καλύπτει το 60% της προφορικής επίδοσης στους τομείς (i), (ii) και (iii)».

Το 40% του βαθμού θα λαμβάνει η γραπτή αξιολόγηση
Όσον αφορά τη γραπτή αξιολόγηση του μαθητή, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, θα λαμβάνει το 40% του βαθμού.

Συγκεκριμένα:

1. Για τα εξεταζόμενα μαθήματα η γραπτή αξιολόγηση, περιλαμβάνει:
 
(i) ένα κεντρικό ενενηντάλεπτο (90΄) δοκίμιο αξιολόγησης, με υποχρέωση παροχής των  απαιτούμενων διευκολύνσεων για τους/τις μαθητές/τριες που δικαιούνται, όπως ορίζονται από την ειδική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το οποίο θα έχει βαρύτητα 30%. Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα μαθήματα γλωσσών η διάρκεια του κεντρικού δοκιμίου αξιολόγησης θα είναι εκατότριάντα πέντε (135΄) λεπτά.
 
(ii) μια γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι σαράντα πέντε (45΄) λεπτά, με υποχρέωση παροχής των απαιτούμενων διευκολύνσεων για τους/τις μαθητές/τριες που δικαιούνται, όπως ορίζονται από την ειδική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η οποία θα έχει βαρύτητα 10%.
 
2. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα η γραπτή αξιολόγηση, περιλαμβάνει:
 
Ένα μόνο προειδοποιημένο σαρανταπεντάλεπτο (45΄) γραπτό διαγώνισμα ανά Τετράμηνο. Στα μη εξεταζόμενα μαθήματα οι μαθητές/τριες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για βελτίωση βαθμού διαγωνίσματος Τετραμήνου.
 
3. Διευκρινίζεται ότι για τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, της Τέχνης, της Μουσικής και των άλλων μαθημάτων ειδικού χαρακτήρα, έχουν γίνει ειδικές ρυθμίσεις από τους ΕΜΕ ειδικοτήτων.
 
Παράδοση βαθμολογιών από τους εκπαιδευτικούς
Όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παραδώσουν στις Γραμματείες των σχολικών μονάδων τον προφορικό βαθμό (60%) και ξεχωριστά τους βαθμούς για τη γραπτή αξιολόγηση (10% και 30%).

Παράλληλα, στο προσωπικό τους βαθμολόγιο θα πρέπει να τηρούν όλα εκείνα τα στοιχεία (προφορικής και γραπτής αξιολόγησης) που μπορούν να τεκμηριώσουν τον βαθμό που έχουν παραδώσει.

Τι ισχύει για τους μαθητές-αθλητές
Όσοι/ες μαθητές/τριες απουσιάζουν σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις/Ολυμπιάδες ή και άλλες εγκεκριμένες διεθνείς διοργανώσεις, κατά την περίοδο της γραπτής αξιολόγησης του Α΄ Τετραμήνου (9/12/2019 – 20/12/2019), θα έχουν τη δυνατότητα να παρακαθίσουν για γραπτή αξιολόγηση κατά τις ημερομηνίες 07/01/2020 – 10/1/2020, που διεξάγονται οι γραπτές εξετάσεις για βελτίωση του βαθμού των διαγωνισμάτων στα Μη Εξεταζόμενα μαθήματα, αναφέρεται στην εγκύκλιο.
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας