Παρασκευή 18 Σεπ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Πότε πρέπει να υποβάλουν αίτημα για παροχή διευκολύνσεων οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις Διορισμών

  15/10/2019 12:23
Πότε πρέπει να υποβάλουν αίτημα για παροχή διευκολύνσεων οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις Διορισμών

Πότε πρέπει να υποβάλουν αίτημα για παροχή διευκολύνσεων οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις Διορισμών

  15/10/2019 12:23
Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) αναφέρει σε ανακοίνωση της, ότι όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση και εμπίπτουν στις πρόνοιες/έννοιες που καθορίζονται στον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, θα πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, αν κρίνουν απαραίτητο, σχετικό αίτημα για παροχή ειδικών διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω Γραπτών Εξετάσεων μέχρι την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 και 12:00 το μεσημέρι.
 
Όπως αναφέρεται, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό Έντυπο Διευκολύνσεων «Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων σε Εξετάσεις που διεξάγονται  από την Υπηρεσία Εξετάσεων (πλην των Παγκυπρίων Εξετάσεων)» που θα βρουν στον ιστότοπο http://www.moec.gov.cy/ypexams/entypa.html και να επισυνάψουν όλα τα πρόσφατα ιατρικά δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τόσο το ειδικό έντυπο όσο και τα ιατρικά πιστοποιητικά πρέπει είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς είτε να παραδοθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση: Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032, Λευκωσία, μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία.
 
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ενημέρωση των αιτητών για την πιθανή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματός τους. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, το είδος των διευκολύνσεων θα καθοριστεί με βάση τα πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά που έχουν προσκομισθεί.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας