Πέμπτη 13 Αυγ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Καρφώνει Λοττίδου ο Οδυσσέας-«Δεν μας επιτρέπει να κάνουμε έλεγχο»

  14/10/2019 16:26
Καρφώνει Λοττίδου ο Οδυσσέας-«Δεν μας επιτρέπει να κάνουμε έλεγχο»

Καρφώνει Λοττίδου ο Οδυσσέας-«Δεν μας επιτρέπει να κάνουμε έλεγχο»

  14/10/2019 16:26

Καταπέλτης για την Επίτροπο Διοικήσεως είναι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ανάμεσα στα κυριότερα ευρήματα, είναι όπως αναφέρεται στην έκθεση «η ύπαρξη στοιχείων που δεικνύουν σαφή μείωση στο παραγόμενο από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως έργο, σε σχέση με προηγούμενες περιόδους».

Γι’ αυτό το λόγο η ελεγκτική υπηρεσία, θεώρησε «τη διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου, ώστε να διαφανεί κατά πόσο χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Παρά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στην οποία σαφώς καταγράφεται η εξουσία του Γενικού Ελεγκτή να διεξάγει διαχειριστικό έλεγχο στο Γραφείο της Επιτρόπου και παρά το γεγονός ότι εξηγήθηκε στην Επίτροπο, πως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση άσκησης ελέγχου ή κριτικής ή άλλης παρέμβασης οποιασδήποτε μορφής στο περιεχόμενο των Εκθέσεών της, η Επίτροπος αρνείται έκτοτε να επιτρέψει στην Υπηρεσία μας τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου ελέγχου».
 
Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, η Μαρία Στυλιανού Λοττίδου, αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις και για την έκδοση της ετήσιας έκθεσης για το 2017. « Εκτυπώθηκε από οικονομικό φορέα, για τον οποίο η Επίτροπος αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις, με το αιτιολογικό ότι το δημόσιο δεν επιβαρύνθηκε με οποιαδήποτε δαπάνη. Η υπόθεση αφορούσε σε καταγγελία ότι η Έκθεση είχε εκτυπωθεί με ευθύνη του συζύγου τής Επιτρόπου, ο οποίος είναι εκδότης εφημερίδας», σημειώνεται στην έκθεση.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:


Τα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου

Ο έλεγχος διενεργήθηκε με σκοπό να διαπιστωθεί η συμμόρφωση επί των ακόλουθων θεμάτων:
(α)     Τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για μεταστέγαση του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΠΑΔ) σε άλλο κτήριο, μετά τη λήξη στις 31.3.2017 του συμβολαίου ενοικίασης του υφιστάμενου κτηρίου, το οποίο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης.
(β)     Τη διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στο διώροφο ενοικιαζόμενο κτήριο που στεγάζεται το Γραφείο της ΕΔΠΑΔ, μετά από σχετική καταγγελία που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας.
(γ)     Παράλληλα, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο στο Γραφείο της ΕΔΠΑΔ για την περίοδο 1.1.2018-30.6.2019.
Τα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα εξής:

  • Τα γραφεία της ΕΔΠΑΔ εξακολουθούν να στεγάζονται σε κτήριο, το οποίο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, παρά τις σχετικές γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητη παρανομία, η οποία καθιστά τη σύμβαση ενοικίασης άκυρη.
  • Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ενοικιαζόμενο κτήριο χωρίς Πιστοποιητικό Έγκρισης, η Επίτροπος προώθησε διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης του υπό αναφορά ανελκυστήρα για ΑμεΑ, με κόστος του δημοσίου.
  • Η διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης ανελκυστήρα για ΑμεΑ, δεν διεξήχθη από το αρμόδιο προς τούτο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Επίσης, τρεις μήνες μετά την εξόφληση ολόκληρου του ποσού της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε εξασφάλιση για το δημόσιο, ο ανελκυστήρας δεν είχε τεθεί σε ασφαλή λειτουργία. Τούτο παραβιάζει τις πρόνοιες σχετικής Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να συνιστά και παραβίαση των σχετικών άρθρων του Νόμου Ν.38(Ι)/2014.
  • Διαπιστώθηκε ότι διενεργούνται πληρωμές χωρίς φορολογικό τιμολόγιο και πληρωμές σε υπαλλήλους του Γραφείου, που πληρώνουν οι ίδιοι τους τελικούς δικαιούχους.

Διαβάστε την έκθεση εδώ.

Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας