Σάββατο 25 Ιαν, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Οι θέσεις της Κύπρου για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές στο Συμβούλιο Μεταφορών ΕΕ

  20/09/2019 20:59
Οι θέσεις της Κύπρου για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές στο Συμβούλιο Μεταφορών ΕΕ

Οι θέσεις της Κύπρου για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές στο Συμβούλιο Μεταφορών ΕΕ

  20/09/2019 20:59
Ιδιαίτερη πρόνοια για τις χώρες, όπως η Κύπρος, που βασίζουν τη συνδεσιμότητά τους στις αεροπορικές μεταφορές, σε όποια μέτρα ληφθούν για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ζήτησε από το Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Σταύρος Μιχαήλ, ο οποίος από κοινού με τον  Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Κώστας Ιακώβου, εκπροσώπησε σήμερα την Κυπριακή Δημοκρατία.
 
Το Συμβούλιο Μεταφορών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες  είχε αντικείμενο μια συζήτηση προσανατολισμού για το ζήτημα των ρύπων προερχόμενων από τον κλάδο των μεταφορών και της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων.
 
Συγκεκριμένα ο Γενικός Διευθυντής Στ.Μιχαήλ, σε παρέμβασή  του για τις αεροπορικές μεταφορές, αναγνώρισε "τη σημασία και την ανάγκη ελέγχου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον εν λόγω τομέα, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη όπως πρώτα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων (Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων) καθώς και του παγκόσμιου πλαισίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας".
 
Επεσήμανε ωστόσο ότι "οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον στις αερομεταφορές, τις δυσμενείς επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν στους Ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς, αλλά και τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών τα οποία βασίζονται αποκλειστικά στις αερομεταφορές για τη συνδεσιμότητά τους με τον υπόλοιπο κόσμο, όπως είναι η Κύπρος".
 
Καταλήγοντας, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι, "προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η έμφαση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καινοτομία, τα κίνητρα και την περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιμων καυσίμων, αντί στην φορολόγηση, καθώς μέσω αυτών των μέτρων διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και δεν επηρεάζεται η συνδεσιμότητα της ΕΕ".
 
Επιπλέον, "κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον τομέα των χερσαίων μεταφορών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων τόνισε την ανάγκη λήψης τόσο συλλογικών όσο και αναλογικών μέτρων, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων των κρατών μελών". Ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι "οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για περίπου το 70% του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από τις  μεταφορές στο σύνολο της ΕΕ", και υπογράμμισε τη σημασία "όπως η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία γίνει με τρόπο που θα προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δεν θα στέκεται εμπόδιο στην καινοτομία και θα διασφαλίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών".
 
Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση και σε ό,τι αφορά τον τομέα της ναυτιλίας, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Κώστας Ιακώβου "υπέδειξε καταρχάς τη διαφορετικότητα του τομέα της ναυτιλίας λόγω του ότι αποτελεί μια παγκόσμια δραστηριότητα" και ανέφερε ότι "είναι σημαντικό τα μέτρα που υιοθετούνται να τυγχάνουν καθολικής αποδοχής παγκοσμίως", ενώ υπενθύμισε ότι "τέτοια θέματα είθισται να συζητούνται, να αξιολογούνται και να αποφασίζονται στο πλαίσιο των εργασιών του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), ο οποίος είναι ο μόνος οργανισμός διεθνούς εμβέλειας που θέτει παγκόσμιους ναυτιλιακούς κανόνες".
 
Ο Γ. Διευθυντής, αφού σημείωσε "ότι η λήψη περιφερειακών μέτρων, δεν θα είναι εξίσου αποτελεσματική όσο οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΔΝΟ",  αναφέρθηκε "στους στόχους που τέθηκαν από τον ΔΝΟ, τόσο για τη χρήση καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο από τον Γενάρη του 2020, όσο και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% μέχρι το 2050".  "Η ΕΕ πρέπει να είναι αρωγός και να υποστηρίζει δράσεις έρευνας και καινοτομίας που να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση", κατέληξε ο κ. Ιακώβου.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας