Πέμπτη 4 Ιουν, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Το εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

  11/09/2019 13:14
Το εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Το εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

  11/09/2019 13:14
 «Το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση μας αποδέχθηκε την αύξηση των δικαστών του διοικητικού δικαστηρίου διεθνούς προστασίας από τρεις σε πέντε, κάτι που στη βάση μελετών που έγιναν θα βοηθήσει στην ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων και την εύρυθμη λειτουργία του νέου αυτού δικαστηρίου που ξεκίνησε να λειτουργεί τον περασμένο Ιούνιο», ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Γιώργος Σαββίδης.
 
Όπως είπε, το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε το εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Είναι ένα πενταετές σχέδιο που αφορά την περίοδο 2019 – 2023 και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Το θέμα αυτό είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.
 
«Η επιδίωξη μας μέσω της εφαρμογής του σχεδίου αυτού είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανισοτήτων ανάμεσα στα φύλα με απώτερο σκοπό την ανατροπή των πατριαρχικών και ανδροκρατούμενων κοινωνικών οικονομικών και πολιτικών δομών και μηχανισμών», ανέφερε ο Υπουργός.
 
Οι πυλώνες, στους οποίους στηρίζεται το σχέδιο είναι:
  • Η καταπολέμηση της έμφυτης βίας και η πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης,
  • Η ισόρροπη συμμετοχή στις θέσεις λήψης αποφάσεων
  • Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου
  • Η ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων γυναικών
  • Η επαγγελματική ενδυνάμωση της γυναίκας
  • Η συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων
  • Η εξάλειψη στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων
  • Η εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
 
«Το σχέδιο αυτό ετοιμάστηκε στη βάση διάφορων εισηγήσεων και σκοπός είναι να εναρμονίσει την Κύπρο με διεθνείς υποχρεώσεις και πιστεύω ότι, ήδη, για την τελειοποίηση του είχαν μεγάλη συμμετοχή γυναικείες οργανώσεις τις οποίες ευχαριστώ για τη συνεργασία. Το Υπουργείο έχει αδιαμφισβήτητα στις προτεραιότητες του το θέμα της προώθησης της ισότητας των φύλων», τόνισε ο κ. Σαββίδης.  
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας