Τετάρτη 26 Φεβ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

In4COHESION: Πολιτική Συνοχής 

  17/07/2019 16:25
In4COHESION: Πολιτική Συνοχής 

In4COHESION: Πολιτική Συνοχής 

  17/07/2019 16:25
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “In4COHESION – Information and Awareness for Cohesion Policy via Media” ολοκληρώθηκε. Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν για να παρουσιάσουν τα τελικά αποτελέσματα της συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, αλλά και για να συζητήσουν τα αποτελέσματα της τελικής έρευνας γνώμης που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την IMR/University of Nicosia.
 
Το έργο υλοποιήθηκε από την ΙΜΗ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την Enoros Consulting. Χρηματοδοτήθηκε, δε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Το έργο στόχευσε στην ουσιαστικότερη κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η Πολιτική Συνοχής στην Κύπρο και στην ενίσχυση ευαισθητοποίησης αναφορικά με τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν θετικές επιδράσεις στη ζωή των ανθρώπων και στην ευημερία της εκάστοτε κοινωνίας. Παράλληλα, το “In4COHESION” αποσκοπούσε στην επαρκή πληροφόρηση και στην ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου με θέμα την Πολιτική Συνοχής, τα αποτελέσματά της, τον ρόλο της στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε. και το μέλλον της.
 
Στην τελευταία φάση υλοποίησης του έργου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η IMR/University of Nicosia πραγματοποίησαν παγκύπρια τηλεφωνική έρευνα για να καταγράψουν τη γνώμη του κοινού ως προς την Πολιτική Συνοχής. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 54% του κοινού απάντησε θετικά, ότι είναι ενημερωμένο σχετικά με την Πολιτική Συνοχής.
 
Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Πολιτική Συνοχής συνεισφέρει πολύ θετικά στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, ενώ μόλις το 5% πιστεύει ότι υπάρχει μικρή συμβολή από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής. Μεταξύ άλλων, το κοινό ρωτήθηκε αν γνωρίζει έργα που έχουν υλοποιηθεί με χρηματοδότηση των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής.
 
Τα έργα τα οποία είναι πιο ευρέως γνωστά είναι τα έργα ανάπλασης δήμων και κοινοτήτων (65%), το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Πανεπιστήμιο Κύπρου (52%), και το Πολυθεματικό Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό (46%). Η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού που συμμετείχε στην έρευνα και πιο συγκεκριμένα το 92%, συμφώνησε ότι τα έργα αυτά συνεισφέρουν στην ευημερία της κυπριακής κοινωνίας.
 
Τέλος, όσον αφορά την ενημέρωση του κοινού για την Πολιτική Συνοχής, το κοινό εντόπισε ότι το πρώτο μέσο ενημέρωσής του είναι η τηλεόραση και ακολουθούν το Facebook, η ηλεκτρονική διαφήμιση (web banners), οι διαφημίσεις σε εξωτερικούς χώρους (billboards) και οι διαφημίσεις σε εφημερίδες.
 
Για περισσότερες πληροφορίες - ΙΜΗ, τηλ.: 22505555, events@imhbusiness.com, ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com
 
 
 
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας