Δευτέρα 23 Σεπ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Αυτά είναι τα σχολεία που επεκτείνεται το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε, του ΥΠΠ

  24/05/2019 17:38
Αυτά είναι τα σχολεία που επεκτείνεται το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε, του ΥΠΠ

Αυτά είναι τα σχολεία που επεκτείνεται το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε, του ΥΠΠ

  24/05/2019 17:38
Επεκτείνεται από την επόμενη σχολική χρονιά, σε 102 σχολεία, το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.).
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.), που έχει ως στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επεκτείνεται από την επόμενη σχολική χρονιά και θα καλύψει το 15,6% του μαθητικού πληθυσμού. 
 
Με την επέκταση του προγράμματος, τα οφέλη του θα καρπωθούν συνολικά 102 σχολικές μονάδες  και οι μαθητές/μαθήτριές τους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
 
Λόγω της πετυχημένης πορείας υλοποίησης του προγράμματος, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πέτυχε την εξασφάλιση επιπλέον ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αποτέλεσμα την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, κατά τον τελευταίο χρόνο, στα 36 εκατομμύρια, από 14 εκατομμύρια  που είχαν αρχικά εγκριθεί.
 
Το έργο αυτή τη στιγμή αποτελεί το μεγαλύτερο έργο του επιχειρησιακού προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020.
 
Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. άρχισε τη σχολική χρονιά 2015-2016, έχοντας ως κύριο σκοπό την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και τους μαθητές και ως επιμέρους στόχους τη διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη μείωση της σχολικής αποτυχίας, της παραβατικότητας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, το ΔΡΑ.Σ.Ε. υλοποιείται σε 96 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια/Λύκεια, Τεχνικές Σχολές), καλύπτοντας περίπου το 14% του μαθητικού πληθυσμού.
 
Από την επόμενη σχολική χρονιά 2019-2020 και  μέχρι το 2023, η εφαρμογή του προγράμματος θα επεκταθεί, καλύπτοντας το 15,6% του μαθητικού πληθυσμού.  Η επιλογή των 102 σχολικών μονάδων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έγινε στη βάση συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκονται. 
 
Στα πλαίσια του ΔΡΑ.Σ.Ε.,  δίνεται η δυνατότητα στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες να εφαρμόσουν σύγχρονα προγράμματα και ποικίλες δράσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης στους μαθητές και μαθήτριες (σε πρωινό και απογευματινό χρόνο), η προσφορά πρόσθετης ψυχοκοινωνικής στήριξης από συμβουλευτικούς και κλινικούς ψυχολόγους, η προσφορά επιμόρφωσης και κατάρτισης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και η παροχή υποστηρικτικού/τεχνολογικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία.
 
Τα σχολεία που έχουν επιλεγεί να συμμετέχουν στο ΔΡΑ.Σ.Ε. έχουν ως εξής:
Πηγή:ΚΥΠΕ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας