Κυριακή 18 Αυγ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας

  21/05/2019 15:09
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας

Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας

  21/05/2019 15:09
Το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων βάσει της Απόφασης 2012/21 ΕΕ, για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος για το 2019 και καλεί τις Εθελοντικές Οργανώσεις και Ιδρύματα όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση των προγραμμάτων τους.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, το όριο των ενισχύσεων υπερβαίνει τις €500.000, ανά τριετία, ανά επιχείρηση. Η προκήρυξη, το Σχέδιο, το Έντυπο Αίτησης και τα σχετικά Παραρτήματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy) και όσοι Φορείς ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση.

Η αίτηση μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων βάσει της Απόφασης 2012/21  ΕΕ του Υπουργείου Υγείας για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» στον κ. Παρασκευά Αντωνίου, στον 6ο όροφο του Υπουργείου Υγείας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η τυχόν παραχώρηση Κρατικής Χορηγίας θα γίνει με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό. Για τον σκοπό αυτό, μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένο και το έντυπο εξουσιοδότησης για την καταχώρηση εμβάσματος, το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας