Δευτέρα 15 Ιουλ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος

  26/04/2019 07:03
Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος

Μεγάλη Παρασκευή: Η κορύφωση του Θείου Δράματος

  26/04/2019 07:03

Ημέρα απόλυτου πένθους είναι για ολόκληρη τη Χριστιανοσύνη η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Κατά τις πρωινές ώρες, στολίζεται ο Επιτάφιος σε όλους τους Ιερούς Ναούς.
 
Πρώτα ακούγονται οι ψαλμοί των Μεγάλων Ωρών που περιλαμβάνουν τροπάρια, Ευαγγέλια και Ευχές και ακολούθως ψέλνεται ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής και γίνεται η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου.
 
Η Ταφή και η νικηφόρα κάθοδος στον Άδη  
Το βράδυ στους Ιερούς Ναούς, κατά τον Όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου, θυμούμαστε την Ταφή του Κυρίου και την νικηφόρα κάθοδό Του στον Άδη.
 
Ο Χριστός έπαθε πάνω στο Σταυρό και πέθανε πραγματικά αλλά η θεότητα έμεινε χωρίς να πάθει τίποτε. Υπέροχος ο στίχος από το υπόμνημα του Τριωδίου: "μάτην φυλάττεις τον τάφον κουστωδία" Ου γαρ καθεξει τύμβος αυτοζωίαν".
 
Οι ύμνοι, αν και αναφέρονται στην ταφή του Θεανθρώπου, έχουν αναστάσιμο χαρακτήρα γιατί από τον τάφο του Κυρίου ανατέλλει η αληθινή ζωή.
 
Αναμφίβολα η Μεγάλη Παρασκευή είναι η πιο κατανυκτική ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι αναμφίβολα η Μεγάλη Παρασκευή, με τον Επιτάφιο Θρήνο και τα εκπληκτικής ομορφιά Εγκώμια. 
 
«Η ζωή εν τάφω…»
Η ζωή εν τάφω
κατετέθης, Χριστέ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν.
Η ζωή πως θνήσκεις;
πώς και τάφω οικείς;
του θανάτου το βασίλειον λύεις δε
και του Άδου τους νεκρούς εξανιστάς.
Μεγαλύνομέν σε,
Ιησού Βασιλεύ,
και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου,
δι’ ων έσωσας ημάς εκ της φθοράς.
 

Αι γενεαί πάσαι (ο γλυκύ μου έαρ)
Αι γενεαί πάσαι,
ύμνον τη ταφή σου
προσφέρουσι, Χριστέ μου.
Καθελών του ξύλου
ο Αριμαθαίας
εν τάφω σε κηδεύει.
Μυροφόροι ήλθον
μύρα σοι, Χριστέ μου,
κομίζουσαι προφρόνως.
Δεύρο πάσα κτίσις
ύμνους εξοδίους
προσοίσωμεν τω Κτίστη.
Ως νεκρός τον ζώντα
συν μυροφόροις πάντες
μυρίσωμεν εμφρόνως.
 

Η περιφορά του Επιταφίου και τα έθιμα της ημέρας

Το βράδυ ο κόσμος ακολουθεί τον Επιτάφιο όπου γίνεται περιφορά είτε γύρω από την Εκκλησία, είτε ακόμη και γύρω από κοινότητες.
 
Αρκετοί πιστοί συνηθίζουν επίσης να πηγαίνουν σε περισσότερες από μια εκκλησίες για να προσκυνήσουν τους Επιτάφιους.
 
Μάλιστα, πολλοί λένε πως ο αριθμός των Επιταφίων πρέπει να είναι μονός. Συγκεκριμένα, συνηθίζουμε να προσκυνούμε 1 επιτάφιο, είτε 3, είτε 7 όπως προστάζει η λαϊκή παράδοση.
 
Ένα άλλο έθιμο που κρατάει μέχρι και σήμερα είναι η συνεύρεση Επιταφίων σε κεντρικά σημεία, είτε πόλεων είτε χωριών.
 
Πρόκειται για ένα όμορφο έθιμο που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε αρκετές περιοχές.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας