Παρασκευή 19 Απρ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Πρόγραμμα EU Aid Volunteers: Μια ευκαιρία για έμπρακτη αλληλεγγύη

  06/12/2018 17:43
Πρόγραμμα EU Aid Volunteers: Μια ευκαιρία για έμπρακτη αλληλεγγύη

Πρόγραμμα EU Aid Volunteers: Μια ευκαιρία για έμπρακτη αλληλεγγύη

  06/12/2018 17:43
Κάνοντας αρχή το 2016, το πρόγραμμα EU Aid Volunteers, συνδέει εθελοντές και οργανισμούς από διαφορετικές χώρες για την παροχή επαγγελματικής υποστήριξης σε δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Παρέχει τη δυνατότητα σε Ευρωπαίους πολίτες να δείξουν έμπρακτη αλληλεγγύη σε ανθρωπιστικές δράσεις που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο και να συμμετάσχουν ενεργά σε έργα διαφόρων οργανώσεων που εδρεύουν σε αναπτυσσόμενες χώρες.
 
Μέσω του EU Aid Volunteers δραστηριοποιούνται εθελοντές οι οποίοι κατέχουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικής πείρας συμβάλλοντας στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 
Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά του από άλλα προγράμματα εθελοντισμού. Δεν είναι απλά μια ακόμα ένα πρόγραμμα που προσφέρει στους συμμετέχοντες μια εμπειρία εθελοντισμού αλλά αντίθετα τους δίνει την ευκαιρία να προσφέρουν, βάσει της εξειδίκευσης τους, έμπρακτη επαγγελματική βοήθεια στο έργο των τοπικών οργανώσεων.
 
Κατά την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι εθελοντές κάνουν χρήση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους εμπειρίας, για να ενισχύσουν τις ικανότητες και το έργο των τοπικών κοινοτήτων και οργανώσεων. Παράλληλα, βοηθούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών εργαλείων και εργαστηρίων και έχουν ενεργή συμμετοχή στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες των εν λόγω οργανισμών παρέχοντας έτσι ουσιαστική και εξειδικευμένη βοήθεια και όχι ανειδίκευτη εργασία όπως άλλα προγράμματα. 
 
Το πρόγραμμα έχει διττή στόχευση εμπλέκοντας άτομα εθελοντές αλλά και οργανώσεις διατηρώντας πάντα αυστηρά κριτήρια για τη διασφάλιση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρει.
 
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να πιστοποιηθούν ως οργανώσεις αποστολής (ισχύει για τις οργανώσεις που βρίσκονται εντός της ΕΕ) ή ως οργανώσεις υποδοχής (για οργανώσεις τρίτων χωρών). Αυτή η διαδικασία πιστοποίησης διασφαλίζει την τήρηση υψηλοτάτων πρότυπων και κριτηρίων όσον αφορά τη διαχείριση των εθελοντών του προγράμματος και εγγυάται την ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο πεδίο. Μετά την πιστοποίησή τους, οι οργανώσεις δημιουργούν συνεργασίες με οργανώσεις στο πεδίο και υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης έργων για την υποστήριξη της αποστολής ή υποδοχής εθελοντών.
Από την άλλη, σε ατομικό επίπεδο, στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες ή οι μόνιμοι κάτοικοι σε κράτος μέλος της ΕΕ που είναι άνω των 18 ετών. Τα άτομα αυτά μπορούν να συμμετάσχουν με δύο τρόπους:
 
1. Εφαρμογή εθελοντισμού πλήρους απασχόλησης σε ένα σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας ανά τον κόσμο για ένα χρόνο έως 18 μήνες
2. Εθελοντισμός μέσω διαδικτύου για την υποστήριξη σχεδίων ανθρωπιστικής βοήθειας παρέχοντες γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη διαδικτυακά. Αυτή η επιλογή είναι ανοικτή σε κάθε εθνικότητα.
 
Η διαδικασία αίτησης για συμμετοχή είναι παρόμοια με τη διαδικασία αίτησης για τις θέσεις εργασίας. Όλες οι κενές θέσεις ανακοινώνονται στην κεντρική σελίδα του προγράμματος, μαζί με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης. Οι εθελοντές πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους, να περάσουν από συνέντευξη και να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκπαίδευσης που απαιτείται.
 
Αν και δεν είναι προαπαιτούμενο οι εθελοντές να έχουν εμπειρία στα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται σε κάθε θέση. Είναι δε σημαντικό να αναφέρουμε ότι εφόσον επιλεγεί ένα άτομο από το πρόγραμμα, αυτό καλύπτει τα έξοδα για την εκπαίδευση και κατάρτιση του καθώς και όλα τα έξοδα που προϋποθέτει η παρουσία του στον οργανισμό στο οποίο θα εργαστεί συμπεριλαμβανομένου και μηνιαίου επιδόματος. Οι θέσεις εθελοντισμού του προγράμματος είναι μακροχρόνιες και είναι προγραμματισμένες, με σχέδια δράσης, δραστηριότητες και τις καθημερινές εργασίες ενώ οι εθελοντές, προτού λάβουν μέρος σε μια αποστολή, τυγχάνουν ενδελεχούς εκπαίδευσης με εκπαιδευτικά σεμινάρια,.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμα και τον τρόπο συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους δικτυακούς συνδέσμους της ΕΕ:
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/

Για περαιτέρω βοήθεια μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Νατάσα Ιωάννου, NGO Support Centre, natasa@ngo-sc.org και 22875099
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας