Δευτέρα 15 Ιουλ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ

  14/09/2018 16:40
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ

  14/09/2018 16:40

Στον καταρτισμό Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ θα προχωρήσει η σχετική Εθνική Συντονιστική Επιτροπή, της οποία τη σύσταση ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Παρά το γεγονός ότι η Ηπατίτιδα Γ αποτελεί μια ιογενή νόσο με υψηλό φορτίο νοσηρότητας και θνητότητας διεθνώς, με την ανάπτυξη πλέον καινοτόμων θεραπευτικών σχημάτων, μπορεί να επιτευχθεί πλήρης ίαση της νόσου, δίνοντας την δυνατότητα για σταδιακή μείωση και εν τέλει στην εκρίζωσή της ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας. Υπενθυμίζεται πως η εξάλειψη της νόσου βρίσκεται στις προτεραιότητες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με ορίζοντα εφαρμογής το έτος 2030.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, παράλληλα με τις προσπάθειες για θεραπεία της ασθένειας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην πρόληψη της νόσου, για την οποία δεν υπάρχει για την ώρα διαθέσιμο εμβόλιο. Συνεπώς, η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ομάδων υψηλού κινδύνου κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή μετάδοσης του ιού.

Στην Κύπρο, υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 500 ασθενείς με ηπατίτιδα Γ. Δεδομένου ότι η δαπάνη για την εξασφάλιση των καινοτόμων φαρμάκων είναι υψηλή, με πρωτοβουλία των Υπουργών Υγείας Κύπρου και Ελλάδας συστάθηκε Επιτροπή, η οποία θα καθορίσει το πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας για κοινή προμήθεια καινοτόμων φαρμάκων. Ως πρώτο βήμα και σε πιλοτική φάση διερευνάται η δυνατότητα όπως η Κύπρος ενταχθεί στη διαδικασία που δρομολογεί η Ελλάδα για εξασφάλιση φαρμάκων για εκρίζωση της Ηπατίτιδας Γ.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο σειράς ενεργειών που λαμβάνει το Υπουργείο Υγείας για την ανάδειξη της σπουδαιότητας της Ηπατίτιδας Γ ως πρόβλημα Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσής της και της επιτήρησής της από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να είναι εφικτή η βέλτιστη αντιμετώπισή της για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, κρίθηκε ωφέλιμο όπως καταρτιστεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εξάλειψή της. Κύριοι πυλώνες του Σχεδίου Δράσης θα είναι, μεταξύ άλλων, η πρωτογενής πρόληψη, η δευτερογενής πρόληψη, με έμφαση στον προσυμπτωματικό έλεγχο (screening), η συστηματική επιδημιολογική επιτήρηση και ανάλυση των δεδομένων για τη χάραξη ορθολογικής πολιτικής και η αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών με στόχευση στην εξάλειψη της νόσου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας