Κυριακή 24 Μαρ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση του Τροόδους 

  11/07/2018 19:46
Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση του Τροόδους 

Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση του Τροόδους 

  11/07/2018 19:46
Από σήμερα και μέχρι τις 24 Ιουλίου διοργανώνεται το «2ο Συνέδριο Επιστημονικών και Τεχνικών Επιτροπών για την Αναγέννηση του Τροόδους» από το Γραφείο Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της εκπόνησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους,

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, κεντρικό θέμα του πολυθεματικού Συνεδρίου είναι η προσέγγιση ζητημάτων στρατηγικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής για τις ορεινές Κοινότητες του Τροόδους και της Κύπρου. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν 14 Τεχνικές Επιτροπές από όλα τα Υπουργεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 16 προσκεκλημένοι φορείς και υπηρεσίες, επιστήμονες των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Αιγαίου και Γεωπονικού Αθηνών, καθώς και εμπειρογνώμονες της ALA Planning Partnership Consultancy L.L.C.

Οι εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιούνται στα γραφεία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Όπως αναφέρεται, συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στις κοινότητες Καλοπαναγιώτης και Κυπερούντα, για θέματα που αφορούν τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη Δήλωση Πολιτικής Τροόδους, και στις κοινότητες Ευρύχου, Οίκος, Κάμπος, Παλαιχώρι, Κυβίδες, Κοράκου, Πάχνα, Δύμες και Δορά, για θέματα που αφορούν αρδευτικούς συνδέσμους, βιοτεχνίες/οικοτεχνίες, κτηνοτρόφους και γεωργούς.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν επίσης Εκπαιδευτικές Ημερίδες με θέμα: «Καινοτόμα προϊόντα οινοποίησης», στην κοινότητα Βουνί «Σύστημα διαχείρισης και βελτίωσης βοσκοτόπων - Τοπικά συστήματα πιστοποίησης», στην κοινότητα Δορά «Καινοτόμο πρόγραμμα διατροφικού τουρισμού στην Κύπρο, βασισμένο στο προσωπικό DNA του πελάτη», στην κοινότητα Πάνω Πλάτρες. 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας