Πέμπτη 17 Ιαν, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Εμφανείς οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές στην Κύπρο, λέει η Επ. Περιβάλλοντος

  17/05/2018 16:27
Εμφανείς οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές στην Κύπρο, λέει η Επ. Περιβάλλοντος

Εμφανείς οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές στην Κύπρο, λέει η Επ. Περιβάλλοντος

  17/05/2018 16:27
Oι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές στην Κύπρο είναι εμφανείς, με τη μέση θερμοκρασία να αυξάνεται και τη μέση ετήσια βροχόπτωση να μειώνεται, ανέφερε μεταξύ άλλων η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου σε χαιρετισμό σεσυνέδριο με θέμα «Agriculture and Animal Husbandry in a Changing Climate».
 
Η κ. Παναγιώτου υπέδειξε ότι οι κλιματικές αλλαγές έχουν συνέπειες στη διαθεσιμότητα βασικών φυσικών πόρων (νερό, έδαφος) με αποτέλεσμα να επέλθουν σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Πρόσθεσε ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι δέκτες των συνεπειών της μεταβολής του κλίματος ενώ από την άλλη συμβάλλουν  με τη σειρά τους στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου.
 
"Κατά την άποψη μου αρχικά πρέπει να διαφυλαχθεί η γεωργική γη από αλλαγή χρήσης. Δευτερευόντως με την αλλαγή των καλλιεργητικών μεθόδων να μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου που παράγονται από τις γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και κατά τρίτον με το να καταστήσει τα γεωργικά εδάφη αποθήκες άνθρακα με την ενσωμάτωση σε αυτά οργανικής ουσίας. Να δημιουργηθεί βάση δεδομένων με τα πορίσματα των έρευνών σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία και τη διάδοσή τους στους επαγγελματίες του αγροτικού χώρου, ανέφερε.
 
Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, στόχος μας πρέπει να είναι η έξυπνη και ανθεκτική γεωργία και κτηνοτροφία, με ενισχυμένη την περιβαλλοντική προστασία και τη δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών.
 
Πηγή:ΚΥΠΕ
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας