Παρασκευή 19 Ιουλ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Νέες βολές Λήδας: Προτεραιότητα του Ελεγκτή να τροφοδοτεί το αγελαίο ένστικτο της κοινωνίας

  17/05/2018 15:10
Νέες βολές Λήδας: Προτεραιότητα του Ελεγκτή να τροφοδοτεί το αγελαίο ένστικτο της κοινωνίας

Νέες βολές Λήδας: Προτεραιότητα του Ελεγκτή να τροφοδοτεί το αγελαίο ένστικτο της κοινωνίας

  17/05/2018 15:10
Η σημερινή ανακοίνωση του Γενικού Ελεγκτή επιβεβαιώνει, με τον πλέον σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, τα όσα καταγγέλλω με χθεσινή ανακοίνωσή μου, όσον αφορά στην από μέρους του στοχοποίησή μου, καθώς και την αντιεπιστημονική, αντιεπεγγελματική  υποκειμενική και πρωτίστως εκφοβιστική τακτική που ακολουθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 
 
Ο Γενικός Ελεγκτής επιστρατεύοντας, για ακόμη μια φορά, ύφος και τόνο λαϊκίστικο δείχνει ότι προτεραιότητά του δεν είναι να υπηρετήσει το καλώς νοούμενο συμφέρον της Πολιτείας, στη βάση εμπεριστατωμένων ελέγχων σύμφωνα με αντικειμενικά και επιστημονικά αποδεχτά κριτήρια, αλλά να τροφοδοτεί το αγελαίο ένστικτο της κοινωνίας ή/και τη δίψα για κουτσομπολιό. 
 
Σε ό,τι αφορά στο αποτέλεσμα του τελευταίου του «ελέγχου», ο οποίος διενεργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ, χωρίς να έχω ενημερωθεί σχετικά για αυτόν και χωρίς να έχει ληφθεί η δική μου άποψη, κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας και της φυσικής δικαιοσύνης, αλλά και χωρίς να αναζητηθούν τα οποιαδήποτε τεκμήρια που θα επιβεβαιώνουν ή όχι τις καταγγελίες, προτίθεμαι να απαντήσω δια της κανονικής και επίσημης οδού στην επιστολή του.
 
Σε ό,τι αφορά τα λοιπά φαιδρά που με ύφος εκφοβιστικό, ο Γενικός Ελεγκτής «καταγγέλλει» στην ανακοίνωσή του, δεν προτίθεμαι να τα σχολιάσω. Και τούτο διότι, δική μου προτεραιότητα παραμένει η υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος και η προάσπιση των δύο θεσμών που έχω αναλάβει την ευθύνη να υπηρετώ.
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας