Τρίτη 26 Μαρ, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Τα ζητήματα ατόμων με αναπηρία είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης

  16/04/2018 16:50
Τα ζητήματα ατόμων με αναπηρία είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης

Τα ζητήματα ατόμων με αναπηρία είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης

  16/04/2018 16:50
Η πολιτική βούληση, η προτεραιότητα και η σημασία των ζητημάτων των ατόμων με αναπηρίες για την Κυβέρνηση αποδεικνύεται από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.12.2017 με την οποία ενέκρινε την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία με δεκαετές πλαίσιο 2018-2028 και το Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία με τριετές πλαίσιο 2018-2020, συμβαδίζοντας με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας.
 
Σύμφωνα με το ΓΤΠ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας απαντά σε δημοσίευμα της εφημερίδας Χαραυγή ημερομηνίας 16.4.2018 που αναφέρεται σε επιστολή της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η οποία αμφισβητεί τον βαθμό υλοποίησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες στην χώρα μας
 
Το Υπουργείο Εργασίας προσθέτει ότι το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη, στην σελίδα 91, καθορίζει τους στόχους για τα άτομα με αναπηρίες, τοποθετώντας την ευάλωτη αυτή ομάδα του πληθυσμού σε ίση βάση προτεραιότητας με τους άλλους τομείς πολιτικής της Κυβέρνησης.
 
Αναφέρει ακόμα ότι η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018 – 2028, καθορίζει το όραμα, τις αξίες και τις στρατηγικές επιδιώξεις της Κύπρου για την επόμενη δεκαετία. Για πρώτη φορά, υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, σε στρατηγικό επίπεδο, για να κατευθύνει όλους τους φορείς της πολιτείας προς τις δράσεις εκείνες που θα προσθέσουν αξία και θα βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες.
 
Το Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020, που συνοδεύει την Στρατηγική, καθορίζει, για την πρώτη τριετία 2018 – 2020, 86 συνολικά δράσεις, 46 συνεχιζόμενες και 40 νέες δράσεις, προς υλοποίηση από επτά Υπουργεία και τα τμήματα και υπηρεσίες τους. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους και κοστολόγηση τους, συνεχίζει το Υπουργείο Εργασίας.
 
Οι συνολικές δαπάνες του κράτους, για τις δράσεις που ήδη υλοποιούνται και αφορούν ειδικά την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες, ξεπερνούν τα €150 εκατομμύρια ετησίως, επισημαίνει προσθέτοντας ότι αφορούν την υποστήριξη για ανεξάρτητη διαβίωση, φροντίδα, διακίνηση, συνοδεία, εκπαίδευση, υγεία, απασχόληση, προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες, συμμετοχή στον αθλητισμό, πολιτισμό, ψυχαγωγία.
Το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει τέλος ότι οι προσπάθειες της Κυβέρνησης  θα συνεχισθούν , πάντα στα πλαίσια των αρχών και αξιών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Πηγή:ΚΥΠΕ
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας