Σάββατο 15 Δεκ, 2018 | Επικοινωνία
trans gif

Ανοιγμα ή διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού χρεώστη ή πτωχεύσαντα

  13/02/2018 17:05
Ανοιγμα ή διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού χρεώστη ή πτωχεύσαντα

Ανοιγμα ή διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού χρεώστη ή πτωχεύσαντα

  13/02/2018 17:05
 
Δεν θα απαιτείται πλέον η έγκριση του Επίσημου Παραλήπτη για άνοιγμα ή διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού από χρεώστη ή πτωχεύσαντα για σκοπούς κατάθεσης μισθού ή σύνταξης ή επιδόματος αποζημίωσης λόγω πλεονάζοντος προσωπικού, καθώς και Ταμείου Προνοίας.
 
Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και ο Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, καταργείται η διαδικασία που εφαρμοζόταν για την παραχώρηση έγκρισης για άνοιγμα ή διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού χρεώστη ή πτωχεύσαντα.
 
Ως προς τους πιο πάνω λογαριασμούς, ο χρεώστης ή πτωχεύσας μπορεί να διατηρεί πιστωτική κάρτα για αξιοποίηση τους χωρίς οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση του Επίσημου Παραλήπτη.
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας