Δευτέρα 24 Ιουν, 2019 | Επικοινωνία
trans gif

Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης των αδειών ταξί

Παναγιώτης Χατζηαποστόλου  17/01/2016 13:52
Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης των αδειών ταξί

Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης των αδειών ταξί

Παναγιώτης Χατζηαποστόλου  17/01/2016 13:52
Τους τρόπους εκείνους που θα καταστήσουν το επάγγελμα του οδηγού ταξί βιώσιμο και ταυτόχρονα θα τερματίσουν την αναρχία που επικρατεί στο θέμα των αδειών χρήσης ταξί, τις λεγόμενες άδειες «Τ», ψάχνουν Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και συντεχνίες των οδηγών ταξί. Ο διάλογος, μεταξύ των δύο πλευρών, που άρχισε πριν από έναν χρόνο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, δεν έχει φέρει μέχρι στιγμής κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, εκτός από τη διαπίστωση ότι οι δυο πλευρές συμφωνούν ότι διαφωνούν. Στόχος του υπουργού Μεταφορών, Μάριου Δημητριάδη, είναι να καταργηθούν οι στρεβλώσεις και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά καιρούς, λόγω της πεπαλαιωμένης νομοθεσίας του 1964, που διέπει την παραχώρηση οδικής χρήσης. Στην αντίπερα όχθη, οι συντεχνίες των οδηγών συμφωνούν με την πρόθεση του υπουργείου, πλην όμως διαφωνούν στον τρόπο υλοποίησης. Λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Μάριος Δημητριάδης έθεσε το θέμα του επαγγέλματος του οδηγού ταξί προς συζήτηση, με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών(ΤΟΜ) να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για επίλυση του προβλήματος. Όπως πληροφορούμαστε, η πρώτη κίνηση που έγινε από πλευράς ΤΟΜ δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η επιστολή με τις προτάσεις του υπουργείου, η οποία στάλθηκε και την οποία παρουσιάζει σήμερα ο «Ρεπόρτερ», απορρίφθηκε εξ ολοκλήρου από τους οδηγούς.
 
Περί χορήγησης αδειών
 
Το πρόβλημα με τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος έχει οξυνθεί, μετά την έναρξη της λειτουργίας του συστήματος δημοσίων μεταφορών, το 2011, αφού όπως υποστηρίζουν κατά καιρούς οι οδηγοί, το νέο σύστημα μεταφορών οδήγησε σε μείωση στη ζήτηση των ταξί. Σημειώνεται πως τα ταξί δεν θεωρούνται κλειστό επάγγελμα αλλά ούτε και ανοικτό, διότι –θεωρητικά τουλάχιστον- όποιος επιθυμεί, μπορεί να αποκτήσει επαγγελματική άδεια οδηγού ταξί. Ωστόσο, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των οχημάτων ταξί που κυκλοφορούν και αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 2.000 σε όλη την Κύπρο. Σήμερα είναι καταγραμμένες 1.853 άδειες ταξί σε όλη την Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άδεια των ταξί χορηγείται δωρεάν από την αρμόδια αρχή του υπουργείου, που είναι η Αρχή Αδειών. Επί της ουσίας, η παραχώρηση ή όχι άδειας «Τ», με βάση τα σημερινά δεδομένα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αρχής Αδειών.
 
Προίκα…
 
Σύμφωνα με την ανεπίσημη επιστολή που δόθηκε από το ΤΟΜ στους οδηγούς ταξί, πρόθεση του υπουργείου είναι να μπουν περιοριστικές δικλείδες τέτοιες που θα καταστήσουν το επάγγελμα πιο δίκαιο, για τους οδηγούς που θέλουν να ασχολούνται επαγγελματικά με το ταξί. Να σημειωθεί πως με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ένας οδηγός, ο οποίος αιτήθηκε και εξασφάλισε άδεια «Τ» από την αρμόδια αρχή, έχει το δικαίωμα να τη μεταπουλήσει έχοντας σημαντικό κέρδος – σε κάποιες περιοχές οι άδειες κοστολογούνται μέχρι και 30.000 ευρώ, να την ενοικιάσει σε δεύτερο άτομο, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η άδεια κληρονομείται από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη της. Ως εκ τούτου, το υπουργείο εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό του αριθμού των αδειών οδικής χρήσης και τη χορήγησή τους από αρμόδια αρχή, η οποία θα καθοριστεί, καθώς και τον καθορισμό κριτηρίων για χορήγηση άδειας.
 
Κριτήρια και προϋποθέσεις
 
Συγκεκριμένα, προτείνεται όπως ο συνολικός αριθμός αδειών παγκύπρια, καθοριστεί από την Αρχή Αδειών ή το σώμα που θα την αντικαταστήσει. Επιπλέον, ο αριθμός αυτός να αντιστοιχεί στο σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου. Ταυτόχρονα, να γίνεται κατανομή ανάλογα με τον αριθμό του πληθυσμού της κάθε αστικής περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στη νομοθεσία. Προτείνεται, ακόμη, όπως οι άδειες ταξί να χορηγούνται από τις τοπικές αρχές της κάθε αστικής περιοχής, ενώ τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί, βάσει των οποίων θα χορηγούνται οι άδειες, να καθορίζονται από τη νομοθεσία. Τα κριτήρια που θέτει το υπουργείο θα αφορούν στο όχημα και τον αιτητή, ο οποίος πρέπει να έχει μεταξύ άλλων, λευκό ποινικό μητρώο, να είναι εγγεγραμμένος στο ΦΠΑ και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, και να είναι γνώστης ξένων γλωσσών.
 
Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό
 
Παράλληλα, προτείνεται πως με τη λήξη των αδειών οδικής χρήσης των υφιστάμενων ή μέχρι μια καταληκτική ημερομηνία που θα καθοριστεί από τον Νόμο, όλες οι άδειες οδικής χρήσης να κατατεθούν στις τοπικές αρχές, μέσα στις οποίες εμπίπτει η υφιστάμενη έδρα τους. Οι άδειες που θα κατατεθούν, θα τεθούν σε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με την κατακύρωση να γίνεται στην πιο υψηλή προσφορά. Από τα έσοδα που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό και ένα ποσό το οποίο θα δοθεί από το κράτος, θα δημιουργηθεί ειδικό ταμείο, από το οποίο θα αποζημιώνονται οι κάτοχοι αδειών που θα καταθέσουν τις άδειές τους και θα αποχωρήσουν από το επάγγελμα. Σημειώνεται πως οι υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών με το σημερινό νομικό καθεστώς, θα αποζημιώνονται με το 100% της αξίας της τιμής που θα κατακυρωθεί η άδειά τους.
 
Οι νέοι ιδιοκτήτες
 
Το υπουργείο πρότεινε στους οδηγούς ταξί, όπως οι άδειες που θα κατακυρωθούν σε νέο ιδιοκτήτη μετά τον διαγωνισμό, θα έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, ενώ θέτει και όρο πως οι εν λόγω άδειες δεν θα μπορούν ούτε να ανανεωθούν αλλά ούτε και να μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο. Στη λήξη τους θα κατατίθενται στις τοπικές αρχές και οι κάτοχοί τους θα αποζημιώνονται, με εισήγηση του υπουργείου να κάνει λόγο για το 80% της αξίας της τιμής που θα κατακυρωθεί η άδειά τους. Θα παρέχεται, ωστόσο, το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να μπορεί να υποβάλει ξανά προσφορά δεδομένου ότι θα συνεχίζει να πληροί τα κριτήρια που θα τεθούν.
 
Κριτήριο οι ανάγκες
 
Τέλος, όπως αναφέρουν οι εισηγήσεις του υπουργείου, νέες άδειες θα χορηγούνται μόνο εάν διαπιστωθούν ανάγκες ενώ θα υπάρχει και η επιλογή να μπορούν να χορηγηθούν άδειες με διαγωνισμό, ώστε να υπάρχει καλύτερη κάλυψη των τουριστικών αναγκών. Σε ό,τι αφορά την εποπτεία της όλης διαδικασίας, προτείνεται να γίνεται από τους τροχονόμους ή άλλο κλιμάκιο των δήμων.
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας