Τετάρτη 23 Μαϊ, 2018 | Επικοινωνία
trans gif

Κλήθηκαν για κατάταξη οι γεννηθέντες του 1999-Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  19/05/2017 17:43
Κλήθηκαν για κατάταξη οι γεννηθέντες του 1999-Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Κλήθηκαν για κατάταξη οι γεννηθέντες του 1999-Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  19/05/2017 17:43
Το Υπουργείο Άμυνας κάλεσε σε κατάταξη στην Εθνική Φρουρά, από 30 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2017, τους στρατεύσιμους της κλάσης 2017 (γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 1999 έως και 31 Δεκεμβρίου 1999) καθώς και όσους έχουν υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά, που ανήκουν στις κλάσεις 1990 έως και 2016 (γεννηθέντες τα έτη 1972 έως και 1998).
 
Σε σημερινή ανακοίνωση το ΥΠΑΜ αναφέρει ότι η πλήρης στρατιωτική θητεία όσων ανήκουν σε προηγούμενες κλάσεις μειώνεται σε 14 μήνες, εφόσον καταταγούν για εκπλήρωση ή επανακαταταγούν για συμπλήρωση της υποχρέωσης θητείας τους στη Δύναμη μέχρι το μήνα Ιούλιο του έτους 2019 συμπεριλαμβανομένου, διαφορετικά θα υπέχουν υποχρέωση θητείας 18 μηνών.
 
Σημειώνει ότι για σκοπούς υπολογισμού της διάρκειας θητείας την οποία θα έχει υποχρέωση επανακαταταγείς στρατεύσιμος θα αφαιρείται ο χρόνος που έχει εκπληρώσει πριν την προσωρινή απόλυση του.
 
Επίσης, το ΥΠΑΜ ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά φέτος θα υπάρχει δυνατότητα χορήγησης βασικών ειδών ιματισμού και υπόδησης πριν από την κατάταξη, σε όσους το επιθυμούν, για σκοπούς αποφυγής άσκοπων και περιττών εξόδων.
 
Αναφέρει επίσης ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των υλικών είναι η προσωπική παρουσία του νεοσύλλεκτου οπλίτη με επίδειξη του Σημειώματος Κατάταξης και της Πολιτικής του Ταυτότητάς.
 
«Για την παραλαβή των υλικών θα λειτουργήσουν ειδικά συνεργεία στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) και στο Στρατόπεδο Χρίστου Σαμάρα στην Λευκωσία. Οι στρατεύσιμοι θα ενημερωθούν αναλυτικά ταχυδρομικώς για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες», προστίθεται στην ανακοίνωση.
 
Αναφέρεται εξάλλου ότι οι στρατεύσιμοι πρέπει  να προσέλθουν για κατάταξη στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους το σημείωμα πρόσκλησης που τους έχει σταλεί ή επιδοθεί από τα Στρατολογικά Γραφεία, το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους.
 
Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου, άδεια οδηγού ΙΧ οχήματος, συμπληρωμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Κοινοτάρχη ή ΠΟΠ/ΠΟΠΟ, οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που θα τους επιφέρει μόρια με βάση το σχετικό έντυπο μοριοδότησης, σημειώνεται.
 
Σύμφωνα με το ΥΠΑΜ, για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την κατάταξη στην Εθνική Φρουρά της 2017 Β΄/Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (τηλ. 22417121, 22417124, 22417125) ή στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, που είναι τα ακόλουθα :
 
Το Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας και Κερύνειας – Μόρφου (τηλ.: 22515260, 22515238, 22417130, 22417131).
 
Το Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού  (τηλ.: 25369850, 25413367, 25342382).
 
Το Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας (τηλ.: 24625376, 24411300, 24411302).
 
Το Στρατολογικό Γραφείο Πάφου (τηλ.: 25413949, 25413916, 26933270).

Νέες ρυθμίσεις για απαλλαγή στρατευσίμων με αναπηρίες

Στο μεταξύ, νέες ρυθμίσεις για απαλλαγή στρατευσίμων με αναπηρίες για αποφυγή ταλαιπωρίας και διευκόλυνση των οικογενειών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.
 
Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι κατόπιν τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την διαδικασία απαλλαγής στράτευσης των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, η αίτηση για εξέταση χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του στρατεύσιμου μπορεί να υποβάλλεται πλέον και  μέσω των διευθύνσεων των Σχολείων (αντί μόνο από τα ίδια τα άτομα ή τις οικογένειές τους).
 
«Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση του ιατρού της Σχολικής Μονάδας που φοιτά ο μαθητής και η οποία θα βεβαιώνει, με βάση τα ιατρικά πιστοποιητικά του ατομικού του φακέλου, ότι η πάθηση του ανήκει στις κατηγορίες του Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών Υγείας. Με τις ρυθμίσεις αυτές επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των ίδιων των ατόμων και των οικογενειών τους και η αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας», προστίθεται.
 
Επίσης, στην ανακοίνωση του ΥΠΑΜ σημειώνεται ότι στην υπ’αριθ.8 Απόφαση του Υπουργού Άμυνας καθορίζονται οι  λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας η οποία ακολουθείται για την εξέταση σωματικής ικανότητας χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία των προσώπων που καλούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη ή που εκπληρώνουν στρατιωτική υπηρεσία στη Δύναμη ανάλογα με την περίπτωση και τα οποία για λόγους υγείας αδυνατούν να μετακινηθούν και παρουσιασθούν στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
 
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας