Τρίτη 19 Ιουν, 2018 | Επικοινωνία
trans gif

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία αποτελεί το εθνικό όραμα για τους νέους της Κύπρου 

  21/04/2017 15:13
Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία αποτελεί το εθνικό όραμα για τους νέους της Κύπρου 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία αποτελεί το εθνικό όραμα για τους νέους της Κύπρου 

  21/04/2017 15:13

Η Εθνική Στρατηγική καθορίζει στόχους σε οκτώ θεματικούς τομείς που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων και θέτει προτεραιότητες στον κάθε ένα από αυτούς, δήλωσε την Παρασκευή ο Παναγιώτης Σεντώνας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), παραδίδοντας την σχετική έκθεση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή στο Υπουργείο Παιδείας.

Οπως είπε, η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία ουσιαστικά αποτελεί το έργο αρκετών μηνών προκειμένου να καθοριστεί το εθνικό όραμα για τους νέους της Κύπρου.

Σημείωσε ότι η Εθνική Στρατηγική καθορίζει στόχους σε οκτώ θεματικούς τομείς που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων και θέτει προτεραιότητες σε κάθε ένα από αυτούς.

Επίσης, μέσω της Στρατηγικής, εγκαθιδρύεται και ένας μηχανισμός δια υπηρεσιακής συνεννόησης των διαφόρων φορέων του κράτους που ασχολούνται με τα θέματα νεολαίας έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για το τι γίνεται για τους νέους σε όλο το φάσμα του κράτους, αλλά και να παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων που τίθενται μέσω της στρατηγικής.

Ο κ. Καδής ευχαρίστησε τον ΟΝΕΚ για την επίπονη δουλειά που διεξήγαγε για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, σημειώνοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι και η Κύπρος αποκτά αυτή τη στιγμή τη δική της στρατηγική, η οποία απαντά στις έννοιες και ανησυχίες των νέων μας.

Τόνισε ότι αυτή η στρατηγική δεν διαμορφώθηκε από τα πάνω προς τα κάτω, δηλαδή, δεν ήρθε το Υπουργείο Παιδείας ή ο ΟΝΕΚ από μόνος του και να πει αυτές είναι οι ανάγκες μας και η πολιτική και στρατηγική που θα ακολουθήσουμε. “Στη στρατηγική συμμετείχαν οι ίδιοι οι νέοι μας, μέσα από τον διαρθρωμένο διάλογο και πρακτικές και προσεγγίσεις που έφεραν τους νέους κοντά, έχουν καταγραφεί μέσα στην ίδια τη στρατηγική οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί, οι εισηγήσεις, οι ανάγκες των νέων μας και είναι στη βάση όλων αυτών που έχει διαμορφωθεί η στρατηγική. Αρα θεωρούμε ότι ικανοποιεί τις ανάγκες της νεολαίας μας η πολιτική και στρατηγική που έχουμε σήμερα στα χέρια μας”.

Ο Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε τον ΟΝΕΚ αλλά και τους νέους γενικότερα ότι “θα ακούσουμε αυτά που μας υποβάλουν ως εισηγήσεις για τη στρατηγική και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει σε προηγούμενες περιπτώσεις ότι μόλις ετοιμαστεί η Στρατηγική θα δεχθεί τον Οργανισμό Νεολαίας στο Υπουργικό Συμβούλιο για να παρουσιαστεί η Εθνική Στρατηγική και να υιοθετηθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο”.

Και αυτό, σημείωσε, “δείχνει πόσο ψηλά στις προτεραιότητες μας είναι τα θέματα της νεολαίας”.

Αναφερόμενος στις θεματικές, ο κ. Σεντώνας είπε ότι οι θεματικοί τομείς είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικότητα, υγεία και ευεξία των νέων, η συμμετοχή, ο εθελοντισμός, η κοινωνική ενσωμάτωση, νέοι και κόσμος, δημιουργικότητα και ο πολιτισμός.

Ανέφερε ότι η όλη προσπάθεια ξεκίνησε με την Εθνική Σύνοδο Νέων όπου συμμετείχαν γύρω στους 300 νέους από όλη την Κύπρο και διαφορετικά υπόβαθρα.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο έρευνες. Στη μια συμμετείχαν 1400 νέοι από όλη την Κύπρο και στόχος ήταν η χαρτογράφηση των απόψεών τους για τις πιο πάνω θεματικές.

Πραγματοποιήθηκε επίσης ακόμη μια έρευνα με τη συμμετοχή 1000 νέων που αφορούσε θέματα της συμμετοχής τους στο δημοκρατικό βίο της χώρας.

Επίσης, σημείωσε, πραγματοποιήθηκαν παγκύπριες τοπικές διαβουλεύσεις τόσο σε αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο που συμμετείχαν άλλοι 300 νέοι.

“Δηλαδή ενεπλάκηκαν σε αυτή τη διαδικασία συνολικά πάνω από 3000 νέων πράγμα που για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί για να έχουν νόημα οι στρατηγικές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες αλλά και να λαμβάνουν υπόψη και τις απόψεις και το τι θέλουν οι νέοι”, είπε ο κ. Σεντώνας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι αυτό που αναδεικνύεται μέσα από τις έρευνες και διαβουλεύσεις είναι ότι ο τομέας της απασχόλησης είναι ένα ζήτημα που οι νέοι το αναδεικνύουν ως πρώτο. Μέσα στα αιτήματά τους είναι η δημιουργία ευκαιριών για απασχόληση, η δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας, οι ευκαιρίες για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, η πρόσβασή τους σε καλύτερες υπηρεσίες καθοδήγησης καριέρας και άλλα.

 
Πίσω στην αρχή της σελίδας