Παρασκευή 5 Ιουν, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Συστάσεις Κομισιόν για τις εφαρμογές χαρτογράφησης των κρουσμάτων

  08/04/2020 18:00
Συστάσεις Κομισιόν για τις εφαρμογές χαρτογράφησης των κρουσμάτων

Συστάσεις Κομισιόν για τις εφαρμογές χαρτογράφησης των κρουσμάτων

  08/04/2020 18:00
Συστάσεις στα Κράτη Μέλη σε ότι αφορά  συνιστά μέτρα στα Κράτη Μέλη την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ για τη χρήση κινητών εφαρμογών κινητών δεδομένων και άλλων ψηφιακών εργαλείων σε απάντηση στην πανδημία του COVID19, ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων, ειδικά ως προς τη στη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.
 
Η σύσταση καθορίζει μια διαδικασία για την έγκριση από  τα Κ-Μ, ενός πλαισίου εργαλείων με μια πανευρωπαϊκή συντονισμένη προσέγγιση για τη χρήση κινητών εφαρμογών για την ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να λάβουν αποτελεσματικά και πιο στοχοθετημένα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης, καθώς και για την προειδοποίηση, την πρόληψη και τον εντοπισμό επαφών, αλλά και μια κοινή προσέγγιση για τη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη της εξέλιξης του ιού μέσω ανώνυμων και συγκεντρωτικών δεδομένων θέσης κινητής τηλεφωνίας.
 
Η σύσταση καθορίζει βασικές αρχές για τη χρήση αυτών των εφαρμογών και δεδομένων όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.
 
Αναλυτικά η εργαλειοθήκη για μια κοινή συντονισμένη προσέγγιση για τη χρήση των εφαρμογών smartphone που να σέβονται πλήρως τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 
- προδιαγραφές για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πληροφοριών κινητής τηλεφωνίας, των αιτήσεων προειδοποίησης και εντοπισμού από ιατρική και τεχνική άποψη ·
- μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης ασυμβίβαστων εφαρμογών, απαιτήσεις υποστήριξης της διαλειτουργικότητας και προώθηση κοινών λύσεων ·
- πρόβλεψη ότι  οι μηχανισμοί διακυβέρνησης που πρέπει να εφαρμόζονται από τις αρχές δημόσιας υγείας και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων ·
- τον προσδιορισμό ορθών πρακτικών και μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των αιτήσεων · και
- την ανταλλαγή δεδομένων με συναφείς επιδημιολογικούς δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων συγκεντρωτικών δεδομένων στο ECDC.
 
Η Κομισιόν βρίσκεται σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων για μια επισκόπηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο της πανδημίας.
 
Η εργαλειοθήκη θα επικεντρωθεί επίσης στην ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης για τη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη της εξέλιξης του ιού μέσω ανώνυμων και συγκεντρωτικών δεδομένων θέσης κινητής τηλεφωνίας. Στόχος είναι να αναλυθούν τα πρότυπα κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των μέτρων περιορισμού στην ένταση των επαφών και συνεπώς στους κινδύνους μόλυνσης.
 
Η Κομισιόν ξεκίνησε ήδη τη συζήτηση με τους φορείς εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας στις 23 Μαρτίου 2020 με στόχο να καλύψει όλα τα Κ-Μ. Τα δεδομένα θα είναι πλήρως ανωνυμικά και θα διαβιβάζονται στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) για επεξεργασία και μοντελοποίηση. Δεν θα μοιράζονται με τρίτους και θα αποθηκεύονται μόνο εφόσον η κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη.
 
Τα Κ-Μ, από κοινού με την Κομισιόν, θα αναπτύξουν, έως τις 15 Απριλίου 2020, μια δέσμη εργαλείων για μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση για κινητές εφαρμογές σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Η Κομισιόν θα αξιολογήσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί και θα δημοσιεύει περιοδικές εκθέσεις που θα αρχίσουν από τον Ιούνιο του 2020 και καθ `όλη τη διάρκεια της κρίσης, συνιστώντας τη δράση ή  και τη σταδιακή κατάργηση των μέτρων που δεν είναι πλέον απαραίτητα.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πίσω στην αρχή της σελίδας