Πέμπτη 24 Σεπ, 2020 | Επικοινωνία
trans gif

Προβλήματα στα δεδομένα των συνοριακών ελέγχων του Σένγκεν εντόπισε το ΕΕΣ

  11/11/2019 19:32
Προβλήματα στα δεδομένα των συνοριακών ελέγχων του Σένγκεν εντόπισε το ΕΕΣ

Προβλήματα στα δεδομένα των συνοριακών ελέγχων του Σένγκεν εντόπισε το ΕΕΣ

  11/11/2019 19:32
Πληρέστερα δεδομένα, πιο γρήγορα χρειάζονται τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των συνοριακών ελέγχων του χώρου Σένγκεν προειδοποιούν οι ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με σημερινή τους έκθεση.
 
Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του ΕΕΣ προειδοποιούν ότι ορισμένα δεδομένα που είναι απαραίτητα για του συνοριακούς ελέγχους δεν περιλαμβάνονται στα συστήματα, ενώ άλλα είτε δεν είναι πλήρη είτε δεν καταχωρίζονται εγκαίρως. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, αυτό μειώνει την αποδοτικότητα ορισμένων συνοριακών ελέγχων. Συνιστούν μάλιστα στην Κομισιόν να ενθαρρύνει την περαιτέρω επιμόρφωση στα πληροφοριακά συστήματα, να βελτιώσει τις διαδικασίες ποιότητας των δεδομένων, να αναλύσει τις αποκλίσεις στους ελέγχους των θεωρήσεων, να μειώσει τις καθυστερήσεις στην καταχώριση των δεδομένων και να επιταχύνει την αποκατάσταση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν.
 
Αναλυτικά το ΕΕΣ αναφέρει στην έκθεσή του: "περισσότεροι από τους μισούς συνοριοφύλακες που συμμετείχαν στην έρευνα των ελεγκτών είχαν επιτρέψει, κάποια στιγμή, τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα χωρίς να συμβουλευθούν τα συστήματα. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν αποκλίσεις μεταξύ του αριθμού των θεωρήσεων Σένγκεν που εκδίδονταν και του αριθμού των θεωρήσεων που ελέγχονταν, το οποίο υποδεικνύει ενδεχομένως ότι οι θεωρήσεις δεν ελέγχονται συστηματικά σε όλα τα σημεία ελέγχου".
 
"Οι συνοριοφύλακες δεν λαμβάνουν πάντοτε εγκαίρως πλήρη δεδομένα από τα συστήματα. Όταν ελέγχουν ένα όνομα, μπορούν να λάβουν εκατοντάδες αποτελέσματα (κυρίως ψευδώς θετικά), τα οποία πρέπει να ελέγξουν με το χέρι. Κατά τους ελεγκτές, αυτό όχι μόνο μειώνει την αποδοτικότητα των συνοριακών ελέγχων, αλλά αυξάνει επίσης τον κίνδυνο να μην γίνονται αντιληπτές πραγματικές συμπτώσεις", αναφέρει το ΕΕΣ.
 
Επιπλέον σημειώνει ότι "οι μακρές καθυστερήσεις στην εφαρμογή λύσεων ΤΠ που αφορούσαν την επιτήρηση και τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών δεν επέτρεπαν στις συνοριακές αρχές την ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών". Καθυστερήσεις καταγράφονται στην ανταλλαγή πληροφοριών για την κατάσταση στα σύνορα και στην ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων. Οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι η καθυστερημένη διαβίβαση δακτυλοσκοπικών δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να οριστεί λάθος χώρα υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση της αίτησης ασύλου. Επιπλέον, τα κράτη μέλη χρειάζονται πολύ χρόνο για να αποκαταστήσουν τις αδυναμίες που εντοπίζονται κατά τις αξιολογήσεις των συστημάτων, τις οποίες, ωστόσο, οι ελεγκτές έκριναν ως «διεξοδικές και μεθοδικές».
 
"Οι συνοριοφύλακες χρησιμοποιούν τα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων για να αποφασίσουν αν πρέπει να επιτρέψουν σε κάποιο πρόσωπο να διέλθει τα σύνορα, ωστόσο ορισμένες φορές το σύστημα δεν τους παρέχει επαρκείς πληροφορίες για τη λήψη αυτής της απόφασης" δήλωσε η Bettina Jakobsen, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για την έκθεση.
 
Τέλος κατά το ΕΕΣ τα πληροφοριακά συστήματα του χώρου Σένγκεν ήταν κατά κανόνα κατάλληλα σχεδιασμένα, ώστε να διευκολύνουν τη διενέργεια των συνοριακών ελέγχων, και τα κράτη μέλη, στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, συμμορφώνονταν γενικώς με τις νομικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τους ελεγκτές. Ωστόσο, ορισμένες χώρες διευκόλυναν περισσότερο από άλλες τη διενέργεια αποδοτικότερων συνοριακών ελέγχων και τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν συστηματικότερα τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Για να σχολιάσετε κάντε κλικ εδώ
 
Πίσω στην αρχή της σελίδας